Ziyaret ile ilgili anlamli sözler

• Âlim ve velilerin kabirlerini ziyaret ediniz! Zira o büyükler, ziyaret edenlere şefaat ederler. Hacı Bektaş-i Veli • Arkadaşınızın evine sık sık gidin, çünkü kullanılmayan yolu çalılar bürür. Emerson • Çok ziyaret usandırır, az ziyaret dostluğa zarar verir. Hz.Ömer • Dostlarınızı sık sık ziyaret ediniz. Çünkü üzerinde yürünmeyen yollar, diken ve çalılarla kaplıdır. İran Özdeyişi

Zor zorluk ile ilgili anlamli sözler

Zor zorluk ile ilgili anlamli sözler ZOR ZORLUK • Akıllı ve cesur bir iş adamının her sabah masasının başına otururken çekeceği besmele şudur; ‘’bakalım bugün karşımıza ne gibi zorluklar çıkacak?’’ Gassion • Bana bu mesele zor demeyin, zor olmasaydı mesele haline gelmezdi. F.Foch • Bazı kişiler için gerçek olan tek şey zor’dur; oysa insanlık tarihi,

Haber

HABER Bir haberin gönül inciteceğini biliyorsan sen sus, başkaları söylesin. Şeyh Sadi En güzel haberciyi bile, felâket haberi çirkinleştirir. Goethe Irak yerin haberini, kervan getirir. Kaşgarlı Mahmud İnsan, kötü haberleri kolay kolay söyleyemez. Sofokles İnsan insanı sevdiği zaman, onu sevdiğini ona haber versin. Hz.Muhammed İyi haberler ağır ağır gelir. Çabuk gelenler yalnız kara haberlerdir. A.Manzoni