Kategoriler
Anlamlı sözler Anlamlı sözler A

Akıl ile ilgili anlamli sözler

Akıl ile ilgili anlamli sözler
• Akıl, aşk ve can! Bu üçü üçgendir. Her derde çare,her yaraya merhemdir. Mevlâna
• Akıl başka yerde olunca, gözler kör olur.
P.Syrus

• Akıl; birbirinden farklı olan şeylerin, birbirine benzeyen yanlarını ve birbirine benzeyen şeylerin, birbirlerinden farklı yanlarını bilmektir. Goethe
• Akıl gibi mizan,kanaat gibi hazine, fazilet gibi ayna olamaz. Hz.Ali
• Akıl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi yoksulluk, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, başarı gibi rehber, ilim gibi şeref, danışmak gibi arka olamaz. Hz.Ali
• Akıl hazır değilse, göz göremez. Emilie Serge
• Akıl her şeyi olduğu gibi, görmekten başka bir şey değildir. Voltaire
• Akıl her zaman, gönlün oyuncağıdır. La Rochefoucauld
• Akıl,himmet,tedbir ve fikir sahibi olmayan birisinin kapıcısı; “evde kimse yoktur!” diye ne güzel söylemiş. Şeyh Sadi
• Akıl insanın külâhında bir çividir. Yumruk yemeden içeri girmez. Arnavut Özdeyişi
• Akıl istediği kadar ilerlesin, kalbi asla geride bırakmaz. Konfüçyus
• Akıl kalptedir,merhamet karaciğerdedir, esirgeyiş (şefkat) dalaktadır, nefes de akciğerdedir. Hz.Ali
• Akıl maddeyi,madde kalbi fetih içindir.
M.İkbal
• Akıl; nimetlerin en büyüğü, dünya ve ahret; şereflerin en yücesidir. Hz.Ali
• Akıl noksanlığı iki türlü olur; biri delilikten, öbürü cahillikten. Eflatun
• Akıl olan aklıyla mağrur değil, meşgul olur.
İbrahim Olcaytu
• Akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar. Mevlâna
• Akıl; sonradan ah çekmek için değil, önceden düşünüp tedbir almak içindir.
Mevlâna
• Akıl tam olunca, söz azalır. Hz.Ali
• Akıl ve mantık, ilim ve marifetle doğru orantılı olarak gelişir. Thomas Mann
• Akıl, vücudun efendisidir. Alfred de Vigny
• Akıl yaşta değil baştadır, fakat aklı başa yaş getirir. Cenap Şahabettin
• Akıl, yalnız doğrulukta bulunur. Goethe
• Akıl yeryüzünden kalksa bile, hiç kimse akılsız olduğunu kabul etmez. Şeyh Sadi
• Akıldan başka her şey; çoğaldıkça değerinden kaybeder. Vittorio Alfieri
• Akıldan büyük hazine, cehaletten daha ileri fakirlik, danışmaktan daha kuvvetli destek yoktur. Halife Mansur
• Akıldır insanda varlık silahı, Akılla rızklanan buldu felahı. Hz.Muhammed
• Akıllara bakın, aşk olunca nasıl da aptallaşıyorlar. Joshua Cooke
• Akılları,zekaları kıt olan kimseler, güzelim topraklardan hoşlanan muzır otlara benzerler. H.de Balzac
• Akıllı adam, akılsız adamın yaptığını ilk önce yapar. Hint Özdeyişi

• Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır. B.Shaw
• Akıllı adam, deliyi azarlamaz. Çin Özdeyişi
• Akıllı adam hem kitapları, hem de doğrudan doğruya hayatı okur. Lin Yutang
• Akıllı adam şansı,güzel bir hazineye dönüştürür. Thomas Fuller
• Akıllı adam yarışmaz,böylece kimse de onunla yarışamaz. Lao Tzu
• Akıllı adam,-yatışmış olsa da- kini, küllenen ve eşelenmeyen ateş gibi sayar.
Beydebâ
• Akıllı adamın davranışlarını, olasılıklar yönlendirir. Cicero
• Akıllı adamlar istedikleri şeyi öğrenirler, aklı kıt olanlar ise başkalarının gerekli gördüklerini… Martials
• Akıllı adamların tek içkisi,sudur. Thoreau
• Akıllı ameline dayanır,cahil emeline dayanır. Bilgin kalbiyle, gönlüyle bakar görür; cahil, gözüyle bakar görür.
Hz.Ali
• Akıllı aşık,ihtiraslı aşıktan iyidir. Sokrates
• Akıllı bir adam,senin canının düşmanı bile olsa, cahil bir dosttan iyidir. Firdevsi
• Akıllı bir insan için en iyi dost,yine kendisidir. Emily Brontë
• Akıllı bir insan kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatin bir çoğunu ise bir yana koyar. Harry Carns
• Akıllı bir insanın ülkesi, bütün dünyadır.
Aristofanes
• Akıllı bir kadın erkeğini yönetmez, birlikte hareket eder. Şükret Baldede
• Akıllı bir kadın, iki kere budaladır. Erasmus
• Akıllı bir kimse,düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez. Beydeba
• Akıllı davrananlara, talih yardım eder. Euripides

• Akıllı diye,rastlantı sonucu akıllıca düşünene değil,mantığı bilen, ayırt eden ve tadına varana demek gerekir.
La Rochefoucauld
• Akıllı donkişot, uygun rüzgarı bekler. S.Lec
• Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.
Hz.Ali
• Akıllı erkek, haksız olduğu zaman erkeklerden, haklı olduğu zaman kadınlardan özür diler. Quintilian
• Akıllı görünme çabası, çoğu zaman akıllı olmayı engeller. La Rochefoucauld
• Akıllı her şeyin farkına varır, budala ise her konuda fikrini söyler. Heinrich Heine
• Akıllı insan, bütün yumurtalarını bir tek sepete koymaz. Cervantes
• Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi düşünür.
Aristoteles
• Akıllı insan, herkesten öğrenen insandır.
Montaigné
• Akıllı insanın serveti aklında, cahilin zenginliği de malındadır. Hz.Ali
• Akıllı insanla istişare eden kazanır, aklını beğenen zarar eder. Hz.Ali
• Akıllı insanlar oturup kayıplarına hayıflanmazlar. Keyifle zararlarını nasıl karşılayabileceklerini bulmaya çalışırlar.
Burhan Toprak
• Akıllı insanlar, pek az özür dilemek zorundadır. Emerson
• Akıllı,kendi biliminden üstün bir bilim zanneder ve fazlalık yüzünden alçak gönüllü olur. Bilgisiz ise bilimin sona erdiğini zanneder ve fazlalık yüzün- den insanlar ona düşman olurlar. Kendî
• Akıllı kimdir,anlat denince,buyurdular ki; “Her şeyi lâyık olduğu yere koyandır”. Cahile anlat dediler, buyurdular ki; “anlattım ya”. Hz.Ali

• Akıllı kimse,her sözden bir hisse kapar. Cahile hikmet kitabından yüz bölüm okunsa masal gibi kalır. İmam Şarani
• Akıllı kimse kendisine bir şey sorulmadıkça cevap vermez. Çünkü sözü doğru da olsa, ehemmiyet vermez, saçmadır derler.
Bostan ve Gülistan Kitabından
• Akıllı kimse; korktuğu başına gelmeden önce,onun çaresine bakar. Ebu Osman Hirî
• Akıllı kimseler odur ki, malına güve düşmeyecek, hırsı olmayacak yerde saklayandır. Yani Allah yolunda harcayandır. Abdullah Bin Mesud
• Akıllı kişiler,sahip olmadıkları şeylere üzülenler değil; elde ettiklerine sevinenlerdir. Epiktetos
• Akıllı konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri vardır. Aptal konuşur, çünkü kendisinin bir şeyler söylemek zorunda olduğunu sanır. Eflatun
• Akıllı olan, başkasının kusurunu görerek kendisininkini düzeltir. P.Syrus
• Akıllı olan her adam, af dileyenin bir suçu olduğuna inanır. Firdevsî
• Akıllı olan kişi, halkı mazur tutar. Hz.Ömer
• Akıllı olmak bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Descartes
• Akıllı olmak, çekingen olmak demektir.
İbn-i Sina
• Akıllı zalimler, hiçbir zaman cezalandırılamazlar. Voltaire
• Akıllılar istediği şeyi öğrenir, akılsızlar başkasının istediğini öğrenir. Şeyh Sadi
• Akıllılar önceden ağlarlar; bilgisizlerse, işin sonunda başlarını vururlar. İşin başında sonunu gör de, ceza gününde pişman olma. Mevlâna
• Akıllılar, sebepler konusunda tartışır, aptallarda karar verir. Anarchasis
• Akıllılar, sözlerini altın tartan bir terazide tartarlar. Ecclus

• Akıllılar, zayıf taraflarını bildiklerin- den, yanılmazlık iddiasında bulunmaz lar; en çok bilen,ne kadar az bildiğini herkesten çok daha iyi bilir. Ç.T.Sefferon
• Akıllıların, iyi bilenlerin hepsi sanılma sın ki, gönüllerinden de haberlidirler. La Rochefoucauld
• Akıllılarla cenk etmek, akılsızlarla helva yemekten kolaydır. Fudayl Bin İyaz
• Akıllılarla dolaşan, akıllı olur. İncil
• Akıllılık, ne zaman akıllı olunamayacağını bilmek demektir. Paul Engle
• Akıllının tahmini,cahilin kesin bilgisinden üstündür. Hz.Ali
• Akıllıya tek kelime yeter bile! Terentius
• Akılsız adam mutluluğu uzakta arar; akıllı ise, onu ayaklarının altında bulur.
James Oppenheim
• Akılsız, aklı içinde kalandır. N.Fazıl Kısakürek
• Akılsız başın cezasını halklar çeker. Cihan Demirci
• Akılsız insanın ağzı kalbinde, akılsız insanın kalbi ağzındadır. Hz.Süleyman
• Akılsız otorite, ağzı keskin olmayan bir kesere benzer. Düzeltmekten çok, parçalamaya yarar. A.Bradstreet
• Akılsıza sır verme, öttürmesi için düdük verdin sanır. Ali Suad
• Akılsızlar ev yapar, akıllılar satın alır. İngiliz Özdeyişi
• Akılsızlar,hırsızların en zararlılarıdır. Zamanınızı ve neşenizi çalarlar. Goethe
• Akılsızlara zenginliğin iyiliği yerine, kötülüğü dokunur. Ostrovski
• Akılsızlık alameti dörttür; ahmağa fikir danışmak, cahile para vermek, dostların öğütlerini dinlememek, dünyadan ibret almamak. F.Attar
• Akla kara diye ayıramazsın insanları, iyilikleri de kötülükleri de karmakarışık. G.B.Shaw
• Akla sırt çevirmektense, ölmek daha iyidir.
Çin Özdeyişi

• Akla uygun inancın temeli üreti- ciliktir; inancımıza göre yaşamak, üretici olarak yaşamaktır. Erich Fromm
• Aklen halledilemeyen nice işler vardır ki, ancak kalben çözülebilir. A.Vient
• Aklı az olanın verdiği öğüt çok olur. Boileau
• Aklı başında insan,değerlerini hasede uğramamak için kader ya da talihe mal eder. F.Bacon
• Aklı başında insanların direnci,istek ve heveslerini gönüllerde hapsetmek sanatından başka bir şey değildir. La Rochefoucauld
• Aklı bol olan, zamanın kıtlığından zarar görmez. İbn-i Sina
• Aklı olanın bilmediği yoktur. Kafkas Özdeyişi
• Aklı olmayan fakirdir (zavallıdır). Kafkas Özdeyişi
• Aklımın sakat olmadığına benim bulduğum en iyi yanıt; kendime az değer verişimdir. Montaigné
• Aklımızın düzeltemeyeceği bir çok kusuru, talih düzeltir. La Rochefoucauld
• Aklın arkasında yatan duygusal tutum, alçakgönüllülüktür. Erich Fromm
• Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir. W.Shakespeare
• Aklın gönül rolünü oynaması, uzun sürmez.
La Rochefoucauld
• Aklın gücüne hiçbir engel karşı duramaz.
C.Marcus Aurelius
• Aklın ispatı, yalnızlığı sevmendir. Cüneyd-i Bağdadi
• Aklın öğütlediği her şeyi, tutkuya kapılmaksızın yerine getirmek için sağlam bir kararlılık gerekir. Bence erdem bu karar sağlamlığıdır. Descartes
• Aklın önünde kuşku,ilme yol aralar; geçerse nefsin eline kalbi yarlar. Ali Suad
• Aklın saf dışı edildiği yerde,zekanın ürünleri yenir; ama meyve zehirleyici de olabilir!. Ahmed Hulûsi
• Aklın varsa başka bir akıl ile dost ol da, işlerini danışarak yap. Mevlâna
• Aklın ve deneyimin, ak saçlıların ki gibi; ama yüreğin,masum çocukların ki gibi olsun. Schiller
• Aklına güvenen akıl seviyesini aşamadığı için, ilhamdan mahrum kalır.
M.Rasim Mutlu
• Allah, mahvetmek istediği kimsenin önce aklını alır. Euripides
• Allah’ın insanlara verdiği nimetlerin en büyüğü,akıldır. Hz.Ali
• Başkalarında bizden daha fazla yiğitlik, beden gücü, deneyim, yetenek, güzellik görebiliriz ama akıl üstünlüğünü kimseye vermeyiz. Montaigné
• Başkalarını bilen kimse; bilgili,kendini bilen kimse; akıllıdır. Lao-Tsze
• Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz. Montaigné
• Beşer aklı,dünyanın en tehlikeli vebasıdır.
Calvin
• Bir akıl iyidir ama iki akıl daha iyidir. Anton Çehov
• Bir budala para kazanabilir ama onu sarfetmek için akıllı olmak lâzımdır. C.H.Supergeon
• Bir erkek, bir kadının aklını başından çıkarır da, bir tanesini aklına koyamaz. Daniel Webster
• Bir insanın akıllı olmasına bir şey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başka larına kabul ettirmeye çalışmasın. Eflâtun
• Bir insanın aklını beğenmemesi için, aklından ötesini görebilmesi gerekir. Montaigné
• Bizi nereye götürürse götürsün,akla tabii olmalıdır. A.Comte
• Boynuzu olup da, aklı olmayan öküzden korkarım. Şeyhur Reis
• Bu kadar zeki olma, senden daha zekileri hapiste. Rus Özdeyişi

• Elinizde ise başka insanlardan daha akıllı olun, ama sakın onlara bunu söylemeyin.
Chesterfield
• En ucuz ve rahatsız edici şey; akıl satmaktır. G.Santayana
• En zavallı insanlar bile, akıldan yana paylarına razıdırlar. Montaigné
• Ham düşünceleri ancak, akıl pişirir. Firdevsî
• Hem kendimizi, hem başkalarını; iyiden iyiye bize tanımayı öğreten, akıldır.
Eflatun
• Her akılsıza hayran olacak, başka bir akılsız bulunur. Fransız Özdeyişi
• Her zaman aklımızın ardı sıra gidelim, halkın takdiri de, canı isterse ardımızdan gelsin. Montaigné
• Her zaman aklımızın izinden yürümeye, gücümüz yetmez. La Rochefoucauld
• Herkesin aklı, yüzü gibi çeşitlilik gösterir.
Locke
• İnsan akılla pîr olur, saçı sakalı ağarmakla değil. Mevlâna
• İnsan, aklın sınırlarını zorlamadıkça, hiçbir şeye ulaşamaz. A.Einstein
• İnsan; talihsizlikten ve mutsuzluktan değil, akılsızlıktan korkmalı. Thomas Carlyle
• İnsan, yalnız akla bağlıdır ve hiç kimsenin uşağı değildir. E.de La Boetie
• İnsana akıl,dertlerinden kurtulması için verilmiştir. Tolstoy
• İnsanı hayvandan ayıran akıldır. İnsan, akıldan uzaklaştığı zaman, hayvan ortaya çıkar. Epiktetos
• İnsanlar,akılsızlıkları yüzünden “alınlarında yazılı olandan” daha çok acı çekerler.
Eflâtun
• İnsanlara en adil biçimde dağıtılan nimet akıldır. Çünkü kimse, aklından şikayetçi değildir. Montaigne

• İnsanları sevip sevmediğini de hissettirmek, aklın yarısıdır. Fettullah Gülen
• İnsanların akılları içinde yaşadıkları devirlerin seviyesi, miktarıncadır. Katip Çelebi
• İnsanların en akıllısı, insanların hareketlerini en iyi takdir edendir. Hz.Ömer
• Kendi aklını kullanmayan insan, kitapların en güzeline de inansa, özgür düşünemiyor demektir. S.Fitzgerald
• Kim daha akılsızdır dersiniz? Karanlıktan korkan çocuk mu, ışıktan korkan büyük mü? M.Freehili
• Kim kendini, akılsız sayabilir. Montaigné
• Kişi eğer seni azgınlık yolunda alı kor, doğru yola sevk ederse,bu onun akıllı olduğuna delâlet eder. Hz.Ali
• Mecnûn’la birlikte oturan akıllı, Leyla’nın yüzünden başka şey konuşmaz. Şeyh Sadi
• Nesnel olarak düşünebilme yetisi, akıllılıktır. Erich Fromm
• Papağan söyleneni anlamaz ama aklında tutar. Lessing
• Pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiyeyi de o tanzim etmiştir. B.Said-i Nursî
• Servetin en büyüğü, akıldır. Hz.Ali
• Sığır çayırdan ahıra döneceği zamanı bilir de, akılsız midesinin ölçüsünü bilmez.
H.C.Andersen
• Sürekli akıllı olmak, akıcıdır. Aynen sürekli bir cenaze töreninde olmak gibi.
D.H.Lawrance
• Şu dünya hapishanesinde gardiyanımız, aklımızdır. M.Rasim Mutlu
• Tanrı düşüncesini yaratan kişi; akıllı bir adammış doğrusu. Euripides
• Tanrım bana; değiştirebileceklerim için güç, değiştiremeyeceğim şeyler için sabır, ikisinin arasında ki farkı anlamak için de akıl ver.. Kleist
• Yalnızca akıllı olmayı istemek, büyük bir deliliktir. La Rochefoucauld
• Yegâne sermayeleri zaman olan in sanların akılları; tek güç kaynağıdır. Les İllusions Perdues
• Yeni bir evren için bütün gereken, yeni bir akıldır. William C.Williams
• Yeşilliklerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici,fakat akıldan meydana gelen gül bahçesi, hep yeşil ve güzeldir. Mevlâna