Kategoriler
Anlamlı sözler Anlamlı sözler A

Alçak ile ilgili anlamlı sözler

• Alçak gönüllü bir insan, kendini hiç söz konusu etmez. La Bruyére
• Alçak gönüllü ol. Mütevazı insan, meyve ağacına benzer. Meyve dalının yere eğilmesi, meyvesinin çokluğundandır. Ali Fuat Başgil
• Alçak gönüllü yüreklerde yaşayan düşünceler, en yüksek düşüncelerdir. Montaigné
• Alçak gönüllülük, bir nevi ikbâl hırsı (ya da şöhret hırsı) dır. Spinoza
• Alçak gönüllülük, gururun perhizidir. Voltaire
• Alçak gönüllülük içinde yürüdüğüm içindir ki, önümde bütün yollar açılıyor. Goethe
• Alçak gönüllülük, kendi gerçek değerini anlamaktır. Anatole France
• Alçakgönüllülük süstür, fakat onsuz daha başarılı olunur. Alman Özdeyişi
• Allah için halka tevazu edenin Cenab-ı Hak,şeref şanını yükseltir. Hz.Ömer
• Aşırı tevâzuunda, gurur gibi kendine mahsus tehlikeleri vardır. J.J.Rousseau
• Benim kadar büyükken,alçak gönüllü olmak zordur. M.Ali Clay
• Bir adamın büyük olup olmadığını, onun alçak gönüllüğünden anlayabilirsiniz John Ruskin
• Boş kafalı insanlarla mütevazı insanı ayırmak kolaydır,çünkü birincileri hep kendilerinden bahsederler. La Bruyére
• Çok sevilmek için, alçak gönüllü olmalıdır.
Oscar Wilde
• Ehliyetli ve mütevazı olmak güç değildir; güçlük, hem ehliyetsiz hem de mütevazı olabilmektir. Cenap Şahabettin
• En alçak gönüllü insan bile, ilgi çekmekten zevk alır. C.Pollock
• Ezberlenmiş, yapmacık tevazular vardır ki,gizli bir gururu örtmeye yararlar.
C.Rolling
• Gerçekten değerlendirdiğim üç hazinem var; birincisi, sevgi ve nezaket; ikincisi, tasarruf; üçüncüsü ise alçak gönüllülüktür. Lao Tzu
• İfrata varan bir tevazu, insanı silik yapar.
R.Necdet Evrimer
• İnsan; gururu yüzünden de, alçak gönüllü olabilir. Montaigne
• İnsan, tevazu ile yükselir. Hz.Ali
• Kendisini yaptığı işin üzerinde gören kimse, mütevazı değildir. Alçak gönüllü insan, kendisini yaptığı işin altında görendir.
Ataullah İskenderi
• Kul,Allah için tevazu gösterdiği zaman, Allah Tealâ onun hikmetini artırır ve yükseltir. Hz.Ömer
• Rıfk ve yumuşaklık, alçak gönüllük neticesidir. Vehbi Bin Münebbih
• Tanrı, alçak gönüllüleri yüceltmesini bilir.
Keble
• Tevâzu, hasis adamı yükseltir; kibirde, yüksek adamı alçaltır. Abdullah Bin Mes’ud
• Tevâzu; ister cahilden,ister çocuktan olsun, hakkı duyduğun vakit,ona boyun büküp, onu kabul etmendir. Fudayl Bin İyaz
• Tevâzu, karşılaştığın her müslümanın senden üstün olduğunu kabul etmesidir.
Hasan-ı Basri
• Tevâzu sahibi olmayan zahit, meyvesiz ağaç gibidir. Kendi kendine alçalmayan kimse, başkası yanında yükselemez.
Süfyân-ı Sevrî
• Tevâzu, şerefi avlamanın vasıtalarından biridir. Aynı zamanda her nimet sahibi, haset edilir. Haset edilmeyen tek nimet, tevâzudur. Urve Bin Zübeyr
• Tevâzu yaşmağa benzer; örterek güzelleştirir. Cenap Şahabettin
• Tevâzuun zıddı kibir, çalım; müsamahanın zıddı ise yobazlık ve bağnazlıktır. Fettullah Gülen

• Size gerekli olan tevazuudur. Çünkü, büyük bir nimettir ve bu nimetten dolayı kimsesize haset edemez. Ürve Bin Zübeyr
• Sizi kıskanmalarını istemiyorsanız, alçak gönüllü olun. Edward Roe
• Sizin mağfiret edileceğiniz en büyük ibadetlerin başında, tevazu gelir. Hz.Ayşe
• Şaşıyorum alçak gönüllü olmak, niçin bu kadar güç. K.Mansfield
• Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükle buldum. Hz.Ali