Allah ile ilgili anlamlı sözler

• Allah, dışında gördüğü şeyleri içinde de görür. Hz.Ebubekir
• Allah her gece (son üçte birinde) dünya semasına inerek, “Her kim dua ediyor, duasını hemen kabul edeyim; her kim bir dilekte bulunuyor, hemen isteğini vereyim; kim af diliyor, hemen onu affedeyim” der. Hz.Muhammed
• Allah her insana, başkalarına vermediği şeyi vermiştir. M.İkbal
• Allah insanları farklı yaratmıştır ki, düzen sağlansın. Hekimoğlu İsmail
• Allah kokusu olmayan gönülde, Allah sevgisi yaşanmaz. M.Akif Ersoy
• Allah Resûlunu ilk kez gören, onu görür görmez heybetten titrer, onunla beraber olan ona aşık olur. Hz.Ali
• Allah,sana göğe bakmaktan, kendisine işaret edilmekten daha yakındır. Serrac
• Allah Teala’dan korkmanın alâmeti, haramları terk etmektir. Şakik-i Belhi
• Allah vardı,O’nunla beraber hiçbir şey yoktu. Hz.Muhammed
• Allah’a emrine teslim olmakla yaklaşılabilir; düşünmekle, hayal ile değil.
İmam-ı Rabbani
• Allah’a malik olan neden mahrumdur, Allah’tan mahrum olan neye malik? A.Arvasi
• Allah’a ve Resulüne inanmanın cezası, falcılara inanmaktır. Hekimoğlu İsmail
• Allah’a yakın olmak için, içimizde hakikat ve adalet aşkını yaşatmalıyız. Demosten
• Allah’a yaklaşman, O’nun sana yakınlığının şuuruna varmandır. Ataullah İskenderi
• Allah’ı bütün noksanlardan tenzih ederim. Hamd ancak Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah her şeyden büyüktür. Kuvvet ve kudret yalnız Allah’ındır. Hz.Muhammed
• Allah’ı tanımak; Noksan sıfatlardan uzak olan Allah’ı, yapmayı iyice dilediğim şeyleri yapmamakla, bağladığım düğümleri çözmekle tanıdım. Hz.Ali
• Allah’ı yeterince tanıdığımıza kani olduğumuz andan itibaren, artık asla onu tanıyamayız. Konfüçyus
• Allah’ım beni sen kaldır ki, kimseler yıkamasın. Şeyh Sadi
• Allah’ım fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen duadan,korkmayan kalpten ve doymayan nefisten sana sığınırım. Hz.Muhammed
• Allah’ım insanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim. Hallac-ı Mansur
• Allah’ım, senden başka hiçbir şeyi olmayan ben,senden başka her şeyi olanlara acırım.
Konfüçyus
• Allah’ım sen ki bize hayatta o kadar çok şey verdin, merhamet et de bir şey daha ver bize,bütün bu nimetlere karşı,nimet ve şükran duygusu taşıyan bir kalp ihsan et. George Herbert
• Allah’ın davetinden uzak ve nasipsiz kalan kimse,sultanda olsa, dilenci gözlüdür.
Mevlâna
• Allah’ın imtihanı bizi bilmek için değil, bizi bize bildirmek içindir. Tahir-ül Mevlevi
• Allah’ın nezdinde yerimizi öğrenmek istiyorsak, Allah’ın nezdimizde ki yerine bakmalıyız. Fettuhlah Gülen
• Allah’ın ölçüleri, ilk gün doğudan doğup batıdan battığı gibi eski… bugün doğudan doğup batıdan battığı gibi yeni… ve yarın doğudan doğup batıdan batacağı gibi yepyenidir. M.Selahattin Şimşek
• Allah’ın varlığı, bir hakikati ifade eden geometrik teorilerden daha hakikidir. Descartes
• Allah’tan başka hakiki sığınak yoktur. Hz.Osman
• Allah’tan kork ki,başkalarından emin olasın. Hz.Ali
• Allah’tan uzaklaşan, Allah’ı aramayan insan, ne kendisinde ne de kendi dışında hakikati ve saadeti bulamaz. B.Pascal
• Balçığı adem, nutfeyi insan yapan aynı kudret, yumurtayı kuş,çekirdeği ağaç yapar.
Alaaddin Başar
• Bana filozoflardan değil, peygamberlerin haber verdiği Allah gerek. B.Pascal
• Benim için kıyam edilmez. (ayakta el bağlanıp durulmaz) Kıyam yalnız ve yalnız Allah için yapılır. Hz.Muhammed
• Eğer hakkıyla Allah’ı tanımış olsaydınız, mutlaka su üzerinde yürürdünüz ve dağlar size geçit verirdi. . Hz.Muhammed
• Eğer yüceye ulaşmak istiyorsan, en aşağıdan başlamalısın. P.Syrus
• Hak tarafından gelen bir cezbe,iki cihanın içine bedeldir. . Hz.Muhammed
• Her kim Allah için olursa, Allah onun için olur. . Hz.Muhammed
• Herkes Tanrı’nın küçük bir görüntüsüdür. Manilius
• İçim Allah’a kavuşmayı isterse, Allah’ta ona kavuşmayı sever. Hz.Muhammed
• İnsan Allah’a, su ve hava kadar muhtaçtır.
A.Carrel
• İran ve Arap toplumlarında dine saygının temelinde “Allah korkusu” varken; Anadolu’nun İslam anlayışında hep “Allah sevgisi” öne çıkmıştır. A.Taner Kışlalı
• Kâr gözetmeden veren ancak, Allah’tır.
Mevlâna
• Kulu görmezse gören Allah var, hakkı kul görmezse veren Allah var. Anonim
• Nefes aldığın gibi, sık sık Allah’ı düşün.
Epiktetos
O yüce not verici,sıra sana geldiğinde kazanıp kazanmadığına değil, nasıl oynadığına not verecektir. Gratland Rice
• Onlar,o kimselerdir ki, gördükleri zaman Allah zikredilir. Hz.Muhammed
• Senden, sana sığınırım. Hz.Muhammed
• Senin Allah’a erişmen mümkün değildir. Zira daha beşer makamı dahi senin için örtülüdür. M.İkbal
• Sonsuz da olsa, O’nsuz hayat bir hiçtir.
Akif Cemil
• Sûfiler konuşmaya malik değillerdir. Bu demektir ki; Sûfi konuştuğu zaman kendisi konuşmaz, ondan konuşan Allah’tır. O’nun söylediği söz kendisinin değil, Hakk’ın sözüdür. Cüneyd-i Bağdadi
• Şüphesiz Rab’bınız sağır ve gaip değildir. O sizin bindiğiniz develerin semerlerinin başları arasındadır. Hz.Muhammed
• Tanrı aynı zamanda bütün varlıkların gaye-sebebi olması dolayısıyla, bir aşk ve sevginin konusu olarak alemi hareket ettirir. Aristotales
• Tanrı eğer olmasaydı, onu biz yaratmak zorunda kalırdık. Dostoyevski
• Tanrı eti, şeytan ahçıları vermiştir. John Taylor

• Tanrı, kadınların saygın oldukları yerde yaşar. Hint Özdeyişi
• Tanrı, matematik sever. M.Cevdet Anday
• Tanrı olmasaydı, bir tane yaratmak zorunda kalacaktık. Voltaire
• Tanrı’dan yana olanlar, çoğunluktadır. Wendel Phillips
• Tanrı’nın değirmeni ağır ama iyi öğütür.
G.Herbert
• Tanrı’nın yapamayacağı bir şey yoktur.
Cicero
• Tanrı’yı ararsın bulamazsın; bir gün korunun birinde küçük bir çiçek olarak ansızın karşısına çıkabilir. Biss Charman