Kategoriler
Anlamlı sözler

Amaç ile ilgili anlamlı sözler

• Amacına ulaşmak için, batan dikeni gül gibi koklayabilirsen kazanırsın. H.Yılmaz
• Amaçlar ne kadar yüksek olursa, yönetim de o kadar iyi olur. Geneen
• Amaçlarınızı küçümseyen insanlardan uzak durun. Küçük insanlar, bunu hep yaparlar. Ama gerçek büyük insanlar, sizinde bir gün büyük olabileceğinizi size hissettirirler. Mark Twain
• Amaçsız bir yaşamın,anlamsız bir sözcükten ne farkı var? Ali Suad
• Amaçsız savaştan kaçan, kahramandır.
Talat Sait Halman
• Bazı amaçlar o kadar değerlidir ki,o yolda mağlup olmak bile zafer sayılır. Ahmet Haşim
• Bazı insanlar,hayatta hiçbir gayeye sahip olmadan yaşarlar. Bu gibi in sanlar bir nehir üzerinde akıp giden, saman çöplerine benzerler. Onlar gitmez, ancak suyun akışına kapılarak akar giderler. Seneca
• Bu misafirhaneyi dünyada nazarı hikmetle baksan,hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Sen nasıl nizamsız, gayesiz kalabilirsin? B.Said-i Nursî
• Çok iyiyi amaçlamak; motive, kusursuzu amaçlamak ise demoralize eder.
H.Braiker
• Gayesi küçük olan insan, büyük olamaz.
Selim Gündüzalp
• Hayatta en zor şey, gayesiz insan larla birlikte yaşamak mecburiyetinde kalmaktır.
Cenap Şahabeddin
• Hayatta hiçbir gayesi olmayan insan lar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler; onlar gitmez, ancak suyun akışına kapılarak giderler. A.Manzoni
• Her gayesiz hareket, bir şaşkınlıktır. Ali Suad
• İnsan bir gayedir, vasıta değil. İ.Kant
• İnsanlığın büyük ve muhteşem eseri, bir amaçla yaşamayı bilmektir. Montaigné
• Uhrevi bir gayeden yoksun olan bir kişinin akıllılık iddiası, bir yalandan ibarettir.
Vehbi Bin Münebbih
• Yaşamın amacı, amaçlı bir yaşamdır. Robert Byrne