Kategoriler
Anlamlı sözler

Ahmak ile ilgili anlamlı sözler

• Ahmağın kalbi ağzında,akıllı kişinin lisanı kalbindedir. Hz.Ali
• Ahmak; hiç kimsenin beğenmediği hareketini, kusursuz güzel bulur. Cenap Şahabettin
• Ahmak, ışıkla alevi karıştırır ve kendisini her yakanı güneş sanır. Cenab Şahabettin
• Ahmak konumuna düşmemek için, yorum yapmayın. A.F.Y.
• Ahmak misafir, ev sahibini ağırlar. Kaşgarlı Mahmud
• Ahmak ve cahil ile arkadaşlık etme, ondan kendini koru. Nice ahmaklar var ki, arkadaş oldukları akıllı kimseleri helâk eder. Hz.Ali
• Ahmakla dostluktan çekin. Çünkü çok zaman iyilik edeyim derken, fenalık eder.
Hz.Ömer
• Ahmaklarla, miskinler; “kısmet” bek lerler. Akıllılarla, cerbezeliler; başkala rının kısmetlerini yoldan çevirirler. H.Rahmi Gürpınar
• Ahmaklık, hatada ısrar etmektir. Abdülhakim Arvasi
• Ahmaktan uzaklaşmak, Allah’a yaklaşmaktır. Hasan-ı Basri
• Akıllılık, gurbette yakınlık bulmaktır; Ahmaklık, vatanda gurbete düşmektir.
Hz.Ali
• Aptal; akıllı olduğunu sanır, ama akıllı aptal olduğunu bilir. W.Shakespeare
• Aptal görünmeye cesaret etmek, büyük bir akıllılıktır. André Gide

• Aptal; susarak kazandıklarını konuşarak kaybedendir. M.Cemal Kutay
• Aptalca tutarlılık, küçük zihinlerin öcüsüdür. Emerson
• Aptalı sık sık affetmek, onu ahlaksız yapar. P.Syrus
• Aptallar,akıllılardan pek az şey öğrenirler; akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler. M.P.Csatho
• Aptallar arasında akıllı görünmek isteyenler, akıllılar arasında aptal görünürler. Quintilian
• Aptallar, eski olayları hatırlamayı bir bilim sayarlar. Planche
• Aptallar talihinden korkarlar, akıllılar katlanır. P.Syrus
• Aptallarla münakaşa etme,diğerleri aranızda ki farkı anlayabilirler. Sancha Guitry
• Aptallarla olmaktansa, yalnız kalmak daha iyidir. Jean De Fontaine
• Aptallık yüzünden, namuslu olan bir çok insan vardır. Dostoyevski
• Bir ahmak akıllanmaz fakat bazen akıllılar ahmaklaşabilir. A.Muhtar Özden
• Budala ile başa çıkmak; katille, hırsızla başa çıkmaktan daha zordur. Charles Vildrac
• Budala ile parası, uzun zaman bir arada durmaz. G.Bernard Shaw
• Budalalar meclisinde en zarif nükte, susmaktır. Cenap Şahabettin
• Budalalar,söylediklerine; akıllılarda söylemediklerine pişman olarak günlerini geçirirler. Will Henry
• Budalanın sersemliği, her zaman zeki kimselere biley taşı himeti görür. W.Shakespeare
• Dünya budalalarla dolu olduğu sürece, simsarlar para yapmaya mahkumdurlar. S.Maugham

• Dünyada aptallık dışında, günah yoktur.
Oscar Wilde
• Dünyada ki aptalların sayısı, akıllılarınkinden fazladır. Geoffrey Chaucer
• Dünyayı, akıllılar yaşasın diye budalalar kurmuştur. Oscar Wilde
• Eğer hiç aptal görmek istemiyorsanız, gözlüklerinizi kırın. Rabelais
• En şiddetli fakirlik, ahmaklıktır. Hz.Ali
• Gerektiği yerde izah etmeyen, gerekmediği yerde izah eden kişiye; budala derler.
Emile Alain
• Her aptal; kendini beğenen bir başka aptal bulur. Boileau
• Her evli çiftin, en az biri budaladır. H.Fielding
• İki çeşit budala vardır. Birisi, “bu eski olduğu için iyi” der. Diğeri “bu yeni olduğu için daha iyi” der. William R.İnge
• İnsan,en küçük bir güç sahibi olma dan, büyük bir bilgi deposu olabilir. Öte yandan bilmeyen bir ahmağın teki de büyük bir güç edinebilir. A.Schopenhauer
• İnsanlar, aptal olarak yaşayabilirler ama aptal olarak ölmezler. Young
• İnsanlar öylesine saf ve zayıftırlar ki; aldatmak isteyen, dilediği kadar ahmağı kolayca bulur. Machiavelli
• İyi kalpli bir insanın, aptallığından daha büyük aptallık olur mu? Dostoyevski
• Kendini akıllı sanan herkes, büyük bir aptaldır. Voltaire
• Kendini olduğundan az göstermek, tevazu değil,budalalıktır. Kendine değerinden az paha biçmek korkaklıktır, pısırıklıktır. Montaigné
• Maymun insana ne kadar çok benzemek istese,o kadar gülünç olur, budalalar da akıllı gibi hareket ettikleri ölçüde tuhaf hale düşerler. Heinrich Heine
• Parmaklarım ay’ı gösterirken, aptallar parmaklarıma bakar. Tibet Özdeyişi
• Parlak bir gün ışığında kâfûri mum ya karak aydınlanan ahmağın, çok geçmeden kandiline yağ bulamadığını görürsün.
Şeyh Sadi
• Sebepsiz düşman peyda eden, ya ahmaktır ya geveze. Hz.Ali
• Yaşamanın tadını çıkarmaktan korkana aptal derim. Albert Camus
• Yeni bir fikrin etkilerine karşı, aptallık dışında geçerli bir savunma yoktur. P.W.Bridgeman