Kategoriler
Anlamlı sözler

Ateş ile ilgili anlamlı sözler

• Allah Teâlü’den gafil olmak, ateşten olmaktan beterdir. Cüneyd-i Bağdadi
• Ateş altını, yoksulluk (musibet) cesur insanları dener. Seneca
• Ateş bir şey yakmadan, geniş bir alanda parlamaz. P.Syrus
Ateş dumansız, delikanlı günahsız olmaz.
Kaşgarlı Mahmud
• Ateş iyi bir köle, kötü bir efendidir. Portekiz Özdeyişi
• Ateş kenarı, kış gününün lâlezarıdır. Enderunlu Vasıf
• Ateş vapurunu icat edenler, yelken açıp yelin kadrini ne bilsin. Seyrani
• Ateşi maşa ile değil çıplak elle tuttuğunda, ancak algılayabilme imkanı doğar. A.F.Y.
• Ateşi söndürüp koru bırakmak, engereği öldürüp yavrusunu alıkoymak, akıllıların işi değildir. Şeyh Sadi
• Ateşin söylemeye çekindiğini,söyle. Rene Char
• Ateşin üstüne bir iki damla su serpersen, ateş eskisinden daha parlak yanar. O.Goldsmith
• Ateşsiz duman olmaz. Plautus
• Ateşten insana serinlik gelir mi hiç? Firdevsi
• Çabucak koca bir ateş yakmak isteyenler, cılız samanları tutuştur makla işe başlarlar. W.Shakespeare
• Herkes ateşini buradan götürür. Öteki dünyada ateş, nar olmaz. Karacaoğlan
• İbrahim’ler Nemrud’lardan korkmazlar; hem öd ağacının ayarı ateşte belli olur.
M.İkbal
• Padişah kızınca yakıcı bir ateş olur, ateşe yaklaşma ki yanmayasın. Nasır-ı Hüsrev
• Pervanenin işi, odları yanmaktır. Kul Mustafa