Bağnazlık ile ilgili anlamlı sözler

• Bağnazlık; şu ya da bu düşünceye değil, düşünen kişiye,düşünmeye garazdır.
M.Şevket Esendal
• Her taassupta kaatil bir mahiyet vardır; tarihin taassubu hakikati öldürür; felsefenin taassubu fikri öldürür; dinin taassubu dini öldürür. Cenap Şahabettin
• Taassubun her türlüsü çirkindir, hatta taassuba karşı taassup bile. Cenap Şahabettin