Kategoriler
Anlamlı sözler

Benlik ile ilgili anlamlı sözler

• Bana söylersen unutabilirim, gösterirsen anımsayabilirim. Ama beni de katarsan anlarım. Kızılderili Özdeyişi
• Bazı kişiler henüz benliklerini bulama dıklarını söylerler ama benlik; insanın bulduğu değil, yarattığı şeydir. Thomas Szasz
• Ben, Musa’nın zahirinin hocasıyım. Hızır(a.s)
• Ben ruhbaniyetle emrolunmadım. Ben kadınlarla evlenirim. Uyuduğum gibi uyanık da dururum. Oruç tuttu ğum gibi,oruçsuz günlerde geçiririm. Kim benim bu tavır ve tarzımdan yüz çevirir ise,o benden değildir. Hz.Muhammed
• Benden sonra tufan!… Mme De Pompadour
• Beni göründüğüm gibi sanma. Lord Byron
• Benlerimiz “ben” liğimiz kadar artsaydı, beyaz insan kalmazdı. Ali Suad
• Benliği hor ve hakir kılıp, insanı yükselten aşk ve sevgidir. Onsuz bütün beden tamahtan ibarettir. Tamah ise alçaltandır. Mevlâna
• Benliğimizin üstün dünyalarına, mutlaka yürüyerek erişilir. John Finley
• Benlik dururken, aheri sevmek kolay değildir. A.Hamid Tarhan
• Benlik;her türlü düşmanlığın, haksızlı ğın, iftiranın,arsızlığın, hırsızlığın, soygunculuğun,zulmün ve kan dökmenin başlangıcıdır. Buda
• Benlik, nefret edilecek bir şeydir. B.Pascal
• Benlik; ruhu tutabilen tek hapishanedir. Henry Van Dyke

• Benlikten arınmış hisler,insanın en iyi hislerini teşkil eder. Benlik,tâbî bir duruma düşmemek için yalnızlığı tercih eder.
La Cordaire
• Bütün gördüklerinin bir parçasıyım ben.
Tennyson
• Evren ve ben,varoluş içinde birlikte yiz. Ben ve nesneler biriz. Chang Tzu
• Gürzü kendine vur. Benliğini, varlığını kır gitsin. Çünkü bu ten gözü, kulağa tıkanmış pamuğa benzer. Mevlâna
• Kendine pay çıkarmayan bir benliğe ulaşabilirseniz; mutluluğu yakalamış, hürriyete kavuşmuş bir işiniz var demektir. A.F.Y.
• Ne ben’in,ne de ben’e ilişkin kalıcı bir şeyin varlığından söz edilebilir. Ben düşüncesini yok etmeli, benlikle kurumlanmak yanılgısını yenmeliyiz. Budha
• Sadece benliğin mahsulü bulunan işler, olgunlaşmaktan ziyade çürüyen meyvelere benzerler. Marie J.Guyau