Kategoriler
Anlamlı sözler

Beş duyu organımız ile ilgili anlamlı sözler

Burun,Deri,Dil,Göz,Kulak ile ilgili anlamlı manali sözler

• Ağızda dil nedir, o akıl sahibi? Hünerli kimsenin hazine anahtarı değil mi? İçerideki cevahirci midir,çerçi midir? Kapı kapalı iken kim ne bilecek. Şeyh Sadi
• Ah o kötü diller, bir tabancadan daha tehlikelidirler. A.S.Griboyedov
• Aklı kıt olan, dilini tutamaz. Hz.Ali
• Aklının dili gönlünün ötesindedir; ahmağın gönlüyse dilinin ötesinde. Hz.Ali
• Bakarken iki gözünü aç, evlendikten sonra birini kapat. Jamaika Özdeyişi
• Bakmasını bilen göz için karanlık, karanlık değildir. A.Hamdi Tanpınar
• Başkaları için ağlayan, gözden olur. Tolstoy
• Başların belası, dillerden gelir. Nizamî
• Baştan çıkarıcı şeytanın dili, ne tatlıdır.
Mikszath
• Bazen dudakların bitiremediği cümleleri, gözler tamamlar. Ahmet H.Müftüoğlu
• Ben hataları gören gözleri yok ettim. Mevlâna
• Ben şimdiye kadar, yürek acısına kulaktan şifa verildiğini hiç duymadım.
Anton Çehov
• Bildirilmesi lâzım olanı söyledim sana, ya faydalanırsın ya da çarpar kulağına.
İmam-ı Rabbani
• Bir dilin gücü; kendini yabancı olan şeyleri atmakta değil, onları yutup hazmetmekte gösterir. Goethe
• Bir göz hatırı için çok gözler sevilir. Polonya Özdeyişi
• Bir erkeğin ölürken kıpırdayan son yeri, kalbidir. Bir kadının ölürken, dili. George Chapman
• Bir ulusun tarihi, o ulusun gözlerinden okunur. Thomas Gary
• Bütün mesele, ruhları görebilecek gözler edinmektir. Lord Byron
• Cenab-ı Hakk’ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserinin ölümleri gözdendir. Hz.Muhammed
• Dil; cismi küçük yırtıcı bir aslandır, onu sağlam bağla. Hz.Ali
• Dil, herkesin bir taş eklediği bir yapıdır.
Emerson
• Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez. Kaşgarlı Mahmut

• Dil kalptekini söyler. Kafkas Özdeyişi
• Dil keskin bir kılıçtır, nasıl keseceği bilinmez. Söz, döndürmesi kolay olmayan ok gibidir. Şehabeddin Ahmed
• Dil sürçeceğine, ayak sürüsün daha iyi.
George Herbert
• Dil ucundan gâh olur ki, başlar yiter. Sinan Paşa
• Dil, vücut dediğimiz geminin dümenidir.
Thomas Fuller
• Dil yarası, ok yarasından daha şiddetlidir.
Hz.Ali
• Dili ve sözü bir olmayan kimsenin, yüz dili bile olsa; o, yine dilsiz sayılır. Mevlâna
• Dilin ağır, gözün çabuk işlesin. Cervantes
• Dilin düşünceden önce hareket etmesin.
Chilon
• Dilin müşterisi, kulaktır. Sultan Veled
• Dilin salavat getiriyor durmadan ama, Mustafa’nın temizliğinden ne haber?
Mevlâna
• Dilinizi daima iyi kullanınız. O sizi saadete götürdüğü gibi, felâkete de götürebilir.
Hz.Ali
• Dizginsiz dil, bela getirir. Aiskhylos
• Doğrusu çok şaşılacak şey, diller ne güzel söylüyor, kalplerde biliyor. Fakat ameller ayrı düşüyor. Hasan-ı Basri
• Dünyada her şeyin kendine göre bir güzelliği vardır. Fakat her göz bunu göremez. A.Hikmet Müftüoğlu
• Dünyada yalnız, insan gözleri ağlar. Andrew Marvell
• Eğer bir erkek, bir kadının söylediklerine kulak veriyorsa; o kadın güzel bir kadın değildir. Henry Haskins
• En duru gören, yabancıların gözleridir. Reade
• Evlenmeden önce gözlerinizi dört açın, evlendikten sonra yarı yarıya kapayın.
Portekiz Özdeyişi

• Gezerken, gözlerini yanına almayı unutma.
A.B.Alcoot
• Göz açıldıkça, ruh perdelenir. Tevfik Fikret
• Göz,bazı dimağların penceresi, bazılarının dürbünü ve bazılarının da aynasıdır.
Cenap Şahabettin
• Göz, güzel görmeyi akıldan öğrenir. Ali Suad
• Göz, kalbin ayinesidir. B.Said-i Nursî
• Göz, kendisinden başka her şeyi görür.
Thomas Fuller
• Göz, mideden büyüktür. Alman Özdeyişi
• Göz öyle bir hassedir ki, ruh bu alemi o pencereden seyreder. B.Said-i Nursî
• Göz sevdiğini, gördüğünü yitirebilir. Can gözüyse gördüğünü daima görür. Mevlâna
• Göz yumulmakla, kör olunmaz. M.Akif Ersoy
• Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur.
Thomas A.Kempis
• Gözdenin, dostu olmaz. Thomas Gray
• Göze göz, dişe diş; ele el, ayağa ayak.
İncil
• Gözler az gördüğü, kulaklar az duyduğu ölçüde hayâl gücü artar. Stefan Zweig
• Gözler, dudakların söylemeye cesaret edemediği şeyleri, açığa vuracak kadar cesurdurlar. İsmail Ergün
• Gözler, görmek istediğini görür. Eugene O’Neill
• Gözler, insan ruhunun pencereleridir. Du Bartas
• Gözler, kulaklardan daha emin tanıklardır.
Heraklietos
• Gözler övülünce, geri kalan yerler hiçbir şeye yaramıyor demektir. Lermontov
• Gözler yaşarmadıkça, gönülde gökkuşağı oluşmaz. J.V.Cheney
• Gözlerimizi oymuşlar, şimdi de göremiyoruz diye bizi kınıyorlar. Malcolm X
• Gözlerin en güzelliği, bazen en yalancılarıdır. Victor Hugo
• Gözlerin gördüğü noksanlıkların düzeltilmediği yerlerde, gözlerin görmediği felaketler başlar. Gülten Akın
• Gözlerin konuştuğu dil, her yerde aynıdır.
G.Herbert
• Gözlerini kamaştıran renkli camları kır da öyle bak ki, gözüne çarpan şeyin ne olduğunu anlayabilesin. Mevlâna
• Gözlerinizden akabilen yaşların acılığı hiçtir; asıl, insanın ruhunda mahpus kalan yaşlar zehirdir. Cenap Şahabettin
• Gözü açık kör! Her şeye hep aynı bakar ve görüyorum sanır. Ali Suad
• Gözü haramdan korumak, ne güzel şehvet perdesidir. Hz.Osman
• Gözün zekatı, başkalarının ayıbını görmemektir. Kenan Rıfai
• Gözüne egemen olan, eline de olur. İ.Feyhaman Duran
• Gözünü dört aç, keçe ile peçe kusur örter.
R.Halid Karay
• Ha deniz suyunun tuzluluğunu bir damla balla gidermeye kalkmışsın, ha kötüleri tatlı dille yola getirmeye. Bhartrihari
• Hayatta gözünüzü dört açınız ki, ölürken rahat kapayasınız. Alaaddin Başar
• Hep eksik ve kötü tarafları gören gözler, iyi ve güzel olanlara kördür. M.Şevket Esendal
• Her fert; gözlerini nereye dikiyorsa, nazarını orada otlatıyor demektir. Alaaddin Başar
• Her kişinin iki resulü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, batın gönüldür. Dil Muhammed’e, gönül Cebrail’e benzer. Hacı Bektaş-i Veli
• Herkesin içinde doğru olana eğri bakan bir göz vardır. Mimar Sinan
• İnsan çok üzgün olunca, mağlubiyete uğramış kedinin köpeğe saldırması gibi dilini uzatır. Şeyh Sadi

• İnsan dilini, dişlerinin içinde korumalıdır.
Henry Fielding
• İnsan dilini tutup konuşmadıkça, ayıbı da hüneri de gizli kalır. Şeyh Sadi
• İnsan, dilinin altında gizlidir. Hz.Muhammed
• İnsan, dilinin ve arzularının hakimi değildir.
Spinoza
• İnsan diliyle değil, yaptığı işlerle konuşmalıdır. Stehr
• İnsan, ekseriye dilinden belaya girer. Hz.Ali
• İnsan gözden ibarettir, geri kalan deridir. Göz ise dostu görendir. Mevlâna
• İnsan, gözleri kapalı olduğu zaman da görebilir. C.Coolidge
• İnsan gözünü açtı,bu diyarı seyretti. kapayınca sorulacak ne gördüğü. Yoruma göre kıymet biçilecek. Ali Suad
• İnsan güzelliğinden hiçbir şey bilmeyen bir kişinin, gözleri yoktur. Li Yü
• İnsan kalbi bir sandıktır; dudaklar onun kilidi,dil ise anahtarıdır. İnsana o anahtarı iyi muhafaza etmek düşer. İbn-i Abdülaziz
• İnsan kulağına değil, gözüne inanmalıdır.
F.Hebbel
• İnsana dil yükü, en ağır yüktür. Salburcuoğlu
• İnsana kimse gözü gibi lâlalık edemez.
Mevlâna
• İnsanı maskara eden, dildir; içsiz cevizin hafifliği. Şeyh Sadi
• İnsanın ancak iki gözü var, fakat görmek için yüz tane lâzım. Theodor Storm
• İnsanın gözleri öyle kelimelerle konuşur ki, dil onları telaffuz edemez. Kızılderili Özdeyişi
• İnsanın gözü karanlıkta da iyi görmez, çok parlak ışıkta da… Montaigné
• İnsanın kalbi sandık, dudakları kilit, dili anahtar olmalıdır. Hz.Ali
• İnsanın selameti, dilinin tutmasına bağlıdır.
Hz.Ali
• İnsanlar ile münakaşamda, hakkın be nim ya da onların lisanından çıkması arasında hiçbir fark gözetmedim. İmam-ı Şâfiî
• İnsanlara ok atmak, dil ile taşlamaktan daha hafiftir. Zira dil taşlaması hedefini şaşırmaz. Süryan-i Şevki
• İnsanoğluna konuşmayı öğrenebilme si için iki yıl, dilini tutmasını öğrenebil mesi için altmış yıl gereklidir. Resul Hamzatov
• Kapalı gözler, ruhu seyretmenin en güzel şeklidir. Victor Hugo
• Kasabın birine dediler ki; Biliyor musun, dilin kemiği yoktur. Kasap; Biliyorum, dedi,işte bunun için pahalıya mal olur. İlhan Selçuk
• Kendi dilini tam olarak bilmeyen, başka bir dili de öğrenemez. G.B.Shaw
• Kendisine izin verilmeden önce,kim bir evin köşe bucağı ile gözlerini doldurursa, gerçekten fasık olmuştur. Hz.Muhammed
• Kıvılcımsız bir göz, iri bir üzüm tanesinden başka nedir ki? Resul Hamzatov
• Kişi, dilinin altında gizlidir. Hz.Ali
• Kişinin kıymeti, dilinin altında ve kaleminin ucunda gizlidir. Onu söz ve yazı açığa vurur. Ali Fuat Başgil
• Kulağı yok ki nefsin, nasihati dinlesin. Ali Suad
• Kulağın suça, ağır olsun. P.Syrus
• Kulak asmaz davulu dinleyen, elbette köse.
Neyzen Tevfik
• Kulak bizim için en içsel duyu organımızdır; öyle bir organ ki, mekanı dolduran görüntülerin en gizli titreşimiyle harekete geçer. Carl Gustov Carus
• Kulak, manayı duymaz. Ali Suad
• Kulak, yüreğe giden bir caddedir. Voltaire
• Kullandıkça keskinleşen tek alet, dildir. W. Irwing
• Kuru kalbe, kuru göz. Victor Hugo
• Lisanın sözü, kalbinin özüdür. Hz.Ali
• “Mama,cici,atta” deyişimiz görülecek şey. Biz sana dilimizi öğretmeye çalı şırken sen bize dilini öğrettin çocuk. Arif Nihat Asya
• Mavi gözler, “Beni sev yoksa, kendimi öldürürüm”,Kara gözlerde, “Beni sev yoksa, seni öldürürüm” der. İspanyol Özdeyişi
• Nakışta; nakkaşı görmeyen göz, gören göz değildir. M.Rasim Mutlu
• Neden iki kulağımıza karşılık, bir dilimiz var; biliyormusun? Çok dinleyelim de, az konuşalım diye. Diyojen
• Öğrenilmesi gereken ilk dil; tatlı dildir.
Barış Manço
• Sağ gözü eylemesin sol göze Allah muhtaç.
Sümbülzade Vehbi
• Satın alırken, kulaklarını değil, gözlerini kullan. Çek Özdeyişi
• Sivri bir dil, kullandıkça bilenen keskin kenarlı bir alettir. W.İrwing
• Siz kendinize kendi gözünüzle bakın. Niteliğinizi,ötekinin gözünde değil, kendi gözünüzde arayın. Hilmi Yavuz
• Şap olur mu şeker? Olmaz. Fakat şe kerin şap olduğu vakidir; balayı geç tikten sonra,bazen gelin hanımın dili!. R.Halid Karay
• Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. Montaigné
• Tatlı dili olanların, dostları her gün biraz daha artar. Hz.Ali
• Tatlı dilli ol ki, sevilesin. Hz.Ali
• Ya şimdi konuş, ya dilini tut. İncil
• Yalnız dilini hıfza alış; âza-yı saireni Allah affeder. Cenap Şahabettin
• Yalnız insan gözleri ağlar. Andrew Marvell
• Yaşanılan çağın kendi anlamlarından oluşan bir dili vardır ki, her dil ona uymak zorundadır. Amiel
• Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan, halka müderris olsa hakikatte asidir. Yunus Emre