Kategoriler
Anlamlı sözler

Bilgi ile ilgili anlamlı sözler

• Ah! Mutluluk bilginin kendisinde değil, bilginin edinilmesi sürecindedir. Edgar Allen Poe
• Anlığımda ne kadar çok bilgi, yüre ğimde ne kadar çok duyarlık olursa, o kadar mutsuz olacağımı anladım. Voltaire
• Artık önemli olan bir şeyler bilmek değil, bilgiye nasıl ulaşacağını bilmektir.
Sharidan
• Az bildiğimiz bir şeyden hiç kuşkulan mayız, ama bilgiyle birlikte kuşkuda artar. Goethe
• Başarılı olmak şans işi değil, tamamen bilgi işidir. William Basse
• Bilgi bal, kitap petektir. Mustafa Özdamar
• Bilgi,bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız, daha parlak olur, kullanmazsanız söner.
A.Everett
• Bilgi,bir maymuncuk gibidir. Hemen her kapıyı açar. Kemal Sayar
• Bilgi bizi yanlış yollara yöneltebilir, fakat bunun cevabı ancak daha fazla ve daha iyi bilgidir. Çılgınların elindeki cehalet hiçbir zaman bir şeyi çözememiştir. İsaac Asımov
• Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir. Bhartrihari
• Bilgi; büyük adamı alçak gönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir. Brigitte
• Bilgi cesaret verir, cehalet küstahlık. Terry
• Bilgi de tek başına bir güçtür. F.Bacon
• Bilgi ermişleri olmak elinizden gelmiyorsa, hiç değilse bilgi savaşçıları olun. F.Nietzsche
• Bilgi hayat, cehalet ölümdür. Yalnız Adam
• Bilgi, hürriyetin ayrılmaz bir parçasıdır. W.E.Channing
• Bilgi, ibadetten üstündür. Hz.Muhammed

• Bilgi iki çeşittir; bir konuyu bilmek, o konuyu nereden öğreneceğini bilmek. Samuel Johnson
• Bilgi ile inanç çarpışırsa, ikincisi darmadağın olur. A.Schopenhauer
• Bilgi insanı; kuşkudan, iyilik; acı çekmekten, kararlı olmak da; korkudan kurtarır. Konfüçyus
• Bilgi, iyi yazmanın kaynağıdır. Horatius
• Bilgi, kalitenin en önemli içeriğidir. Aguayo
• Bilgi, kar topu gibi yuvarlandıkça büyür. L.Sidney
• Bilgi, kudrettir. Thomas Hobbes
• Bilgi; kullanmakla eskimeyen ve başkalarına aktardığınız zaman sizde kalanı azalmayan bir olgudur. Leontief
• Bilgi olmayan yerde, cehalet ilim olur.
G.B.Shaw
• Bilgi paraya benzer,kazandıkça tutku ya dönüşür ancak bu iyi bir tutkudur. G.B.Shaw
• Bilgi, sakalla ölçülmez. Moliére
• Bilgi, sevgiyle zekanın anasıdır. A.W.Hare
• Bilgi,sınırı olmayan bir denizdir, bilgi dileyense denizlere dalan bir dalgıçtır. Mevlâna
• Bilgi tıpkı bir şapkaya benzer, eve girerken onu portmantoya asmak gerekir.
Hans Kasper
• Bilgi ve erdem, öğrenilebilen ve öğretilebilen bir şeydir. Aristoteles
• Bilgi yüklemek, hem de özümsenme miş bilgi yüklemek, eğitim demek değildir.
Öztin Akgüç
• Bilgiden başka, hiçbir kuvvete heves etme.
Molla Camiî
• Bilgiden kanatlar tak, cennete uçmak için.
W.Shakespeare
• Bilgili adam güneş gibidir, girdiği yeri aydınlatır. Zübeyr Gündüzalp
• Bilgili olan, güçlü olur. Firdevsi

• Bilgili insan; diploması olan değil, istediği her şeyi başkalarının hakkını çiğnemeden elde edendir. B.Pascal
• Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. H.de Balzac
• Bilginin hayırlısı, Allah’a karşı saygı ile korku- haşyet-uyandırandır. Ataullah İskenderi
• Bilginin mürekkebi, şehidin kanından daha kutsaldır. Hz.Muhammed
• Bilginin yerini tutacak, bir şey yoktur. Deming
• Bilgisi artanın, acısı da artar. İncil
• Bilgisiz bir aptaldan daha budalası, bilgili bir aptaldır. Moliére
• Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer. Sesi çok,içi boştur. Şeyh Sadi
• Bilgisiz fazilet; zayıf ve faydasızdır. Faziletsiz bilgi ise tehlikeli ve dehşetlidir. Samuel Johnson
• Bilgisiz kalan, rezil olur. Kendî
• Bilgisiz olduğumuzun bilincine varmak, bilgiye büyük adımdır. Aziz Nesin
• Bilgisizlere geçtikleri mevkiîn yaptığı kötülüğü, yüzlerce aslan bir araya gelse yapamaz. Mevlâna
• Bilgisizliğin belirtisi, adaletsizlik ve trajediye olan inancın derinliğidir. Richard Bach
• Bilgisizliğin üç çeşidi vardır; gerekeni bilmemek ,kötü bilmek,gereksiz şeyi bilmek. Nurettin Topçu
• Bilgisizlik, daima nur ile alevi karıştırır ve çok kere kendisini aydın latan gibi, yakanı da güneş sanır. Cenap Şahabettin
• Bilgisizlik, kolay ve rahat elde edildiği için çoğunluk bilgisizdir. La Bruyére
• Bilgisizlik, parayla satılmadığı için çoğu kimsede vardır. İsmet Özel
• Bilgiyle dirilenler, ölmez. Hz.Ali
• Bilgiyle uyumak, uyanıklıktır. Kemal Bekir

• Bir insanın bilgisini tutacak erdemi yoksa, neyi kazanırsa kazansın, sonunda her şeyi kaybeder. Konfüçyus
• Bir sonucun bilgisi, nedenin bilgisini içerir ve ona dayanır. B.Spinoza
• Bir şey bildiğin zaman, onu bilmediği ni göstermeğe çalış. Bir şey bilmiyor san onu kabul et. İşte bu bilgidir. Konfüçyus
• Bir şeyi iyi bilmek için teferruatını bilmek lâzımdır; bu da hemen hemen sonsuz olduğuna göre, bilgilerimiz sathi ve eksiktir.
La Rochefoucauld
• Bütün bilgiler içinde en faydalısı, bize nefsimiz hakkında en doğru fikirleri veren ve kendi kendimizi idare etmeyi öğreten bilgidir. James Howells
• Çin’de bile olsa bilgiyi arayın, gidin elde edin. . Hz.Muhammed
• Denenmiş bir bilgi yarım bilgidir, ne işe yarayacağı kesin değildir. Amiel
• Dışarıdan tüm aldığımız ve tek alabile ceğimiz; bilgidir. Bu bilgi üzerine na sıl hareket edeceğimiz,bize bağlıdır. Glasser
• Doğru insanın üzerinde uygulanırsa, bilgi bir güçtür. Ethel Mumford
• Dünyaya ilişkin bilgi,sadece dünyada öğrenilir, kapalı küçük bir yerde değil.
Chesterfield
• Ebediyen yaşayacakmış gibi bilgi peşinde, yarış edecekmiş gibi bilgi peşinde koşun. Harder
• Edindiğin bilgiler giysilerine benzeme meli, sen yıkanırken akıp gitmemelidir.
El Buruni
• Eğer insan zamanını tarafsız, nesnel bir şekilde gerçekleri bulmaya adarsa, endişeleri genellikle bilginin ışığında buharlaşıp gider. G.Duhamel
• Endüstriyel toplumun yakıtı paraydı. Ancak bilgi toplumunda yakıt da, güç de; bilgidir.
J.K.Golbraith
• Erken olgunlaşmış bir bilgi, kendi çağının saçmalığıyla çarpıştığında bir paradoks çıkar ortaya. Karl Kraus
• Eski zamanlarda insanlar, bilgiyi kendilerini yetiştirmek için edinirlerdi. Bu zamanda ise insanlar bilgiyi başkalarına kendini methetmek için elde etmeye çalışıyorlar.
Konfüçyus
• Fayda sağlamayan bilgi; harcanma yan, hiç kimseye hayrı dokunmayan define gibidir.
Hz.Muhammed
• Gençken bilgi ağacını dikelim ki, yaslandığımız zaman gölgesinde barınacak bir yerimiz olsun. Chesterfield
• Genel bir kural olarak; hayatta ki en başarılı insan,en iyi bilgiye sahip olandır.
B.Disraeli
• Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu, hikmeti değil. Halbuki bilgi mazidir, hikmet ise istikbal. Kızılderili Özdeyişi
• Haktan ve faziletlerden mahrum olan bilgi, hilekârlıktır. Onun akıl ve zeka ile alakası yoktur. Eflâtun
• Her sorulana cevap vereni, her gördü ğünü anlatanı, her bildiğini söyleyeni görürsen; onun bilgisizliğini anla. Ataullah İskenderi
• Hiçbir kitap, bahtlı olmayı öğretmez. Ah, mutluluk bir bilgi olsaydı! O zaman mesele kalmazdı. Lermontov
• İki türlü bilgi vardır; ya bir şeyi bilirsiniz, ya da onun hakkında ki bilgiyi nerede bulacağını bilirsiniz. John Webster
• İnsanın bilgisi arttıkça, huzursuzluğu da artar. Goethe
• İnsanların kıymeti, bilgisi kadardır. Hz.Ali
• İş ve hayat olmayınca, kuru bilgi insa nı kendi iç benliğinin çıkmazlarına iter. Sedat Turan
• Kişi bilgi sahibi olmadan, nasıl insanca olabilir ki? Konfüçyus
• Olgun adam bilgisini saat gibi taşır, çıkarıp herkese göstermez, lüzumu olunca kullanır. Thomas Brown
• Sakın halktan bir şey almak için elini uzatma. Eğer verenin gerçekte halk değil, mevlân olduğunu görüyorsan, o zaman bilginin uygun gördüğü ölçüde alabilirsin.
Ataullah İskenderi
• Tanrı korkusu, bilgilerin başlangıcıdır. İncil
• Tek iyi şey bilgi, tek kötü şey bilgisizliktir.
Diyojen
• Yüksek bilgiler, kitaplarda bulunmaz; insan için onları kendi vicdanı hazinesinden, kendi içinden derin düşünce ve araştırmalarla çıkarmak ve mukaddes ateşi kendi zati membaında aramak lâzımdır. Eflatun