Kategoriler
Anlamlı sözler

Bilgin ile ilgili anlamlı sözler

• Alim cahile borçludur; cahil, alimden alacaklı olduğunu bilsin. M.Rasim Mutlu
• Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur.
Hz.Muhammed
• Âlim ol ki ölmeyesin, çünkü insanlar ölür, fakat âlimler diridirler. Hz.Ali
• Alim ölse de yaşar, cahil yaşarken de ölür.
Hz.Ali
• Alime yaklaşan odur ki, kendisiyle Rabbi arasında kalan iyi amellerden çokça yapsın. Çünkü insanlar için aşikâr olan ilim ve amellerin uhrevi faydaları azdır. İmam-ı Şafiî
• Âlimi dünyada meyleder gördünüz mü, dininiz adına onu ayıplayınız. Çünkü, herkes sevdiği şeye dalar. Hz.Ömer
• Alimler; asırların, devirlerin ışıklarıdır. Her alim; zamanının insanları aydınlatan bir kandilidir. Hasan-ı Basri
• Alimler meclisinde sükût, cahillerin en güzel süsüdür. Bhartrihari
• Alimlerin süsü; ilimlerinin ameline uymasıdır. İmam-ı Şafiî
• Bir alim; ya hiçbir yeni şey ileri sür memeye ya da bu yeniyi savunabil mek için onun kölesi olmaya karar vermek zorundadır. İ.Newton
• Bilginler, nebilerin varisleridir. Hz.Muhammed

• Bilginlerle beraber düşünmeli, halkla beraber hareket etmelidir. G.Berkeley
• Bilgisizler arasında bilgi elde etmeğe çalışan, ölüler arasında ki deliye benzer.
Hz.Muhammed
• Bir alimin devlet adamlarının kapısına gitmesi, Allah’ın en kızdığı şeydir. İmam Evzaî
• Bir bilgin, çalışarak vakit öldüren bir avaredir. G.B.Shaw
• Demir demiri, bilgin bilgini biler. Talmud
• Gerçek âlim, cemaatını Allah’ın mek rinden emin kılmayıp, rahmetinden de ümitsizliğe düşürmeyen kimsedir. Hz.Ali
• Gerçek alim suali cevaplandırırken, kıyamette “Bu cevabı nereden buldun?” diye sorulacağından korkan zattır.
Hafs-ı Nisâbûri
• Gerçek alim yastığını taştan kıldı; anladığı şeyi aleme dedi. Ahmet Yesevi
• Her büyük adam; büyük bir bilgin, her büyük bilgin; büyük bir adam değildir.
Holmes
• İlmi ile amel etmeyen alim, başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir. İmam Gazali
• İnanmayan “bilgin”,inanan “bilmez” den daha cahildir. İmanın cahili olan, neyin alimidir? Ali Suad
• İnsanların en kötüleri, insanların arasına katılan kötü bilginlerdir. Hz.Muhammed
• Nice bilgin vardır ki,gerçek bilgiden, gerçek irfandan nasipleri yoktur. Bu çeşit bilgin; bilgi hafızıdır, bilgi sevgilisi değil. Mevlâna
• Ulema, Allah’ın kulları üzerinde pey gamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça. Hz.Muhammed