Kategoriler
Anlamlı sözler

Bilim ile ilgili anlamlı sözler

• Aslında cahilin mutluluğu, gene ilmin yüzü suyu hürmetinedir; İlme sahip olduğuna dair vehmi onu mesut eder. M.Rasim Mutlu
• Bana göre her zaman,bilim-kurgu olacaktır. Çünkü biz insanlar; hayal güçleri, anlama yeteneği büyük olan insanlarız.
Arthur C.Clarke
• Bilim; ahlaksız bir adamın elinde, kötülük yapmak için güçlü bir silahtır. Fonvizin
• Bilim; akbabalar tarafından yağma edilmeyen, hırsızlar tarafından çalın mayan ve paylaşılınca azalmayan yegane servettir. Bhartrihari
• Bilim bize gerçeği vaat eder. Barışı ya da mutluluğu vaat etmez. M.Esat Erişirgil
• Bilim, bütün dünyanın malıdır; ulusların sınırlarını tanımaz. Goethe
• Bilim, deneylerin düzenli şekilde sıralanışıdır. G.Henry Lewes
• Bilim düzeni,bilgidir. Spencer
• Bilim,gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır. Hacı Bektaş-ı Veli
• Bilim, gerçeğin edebiyatıdır. John Billush
• Bilim gerçeklerden kuruludur, tıpkı evin tuğlalardan kurulu olması gibi. Ancak gerçeklerin toplanması bilim değildir, tıpkı bir küme tuğlanın ev anlamına gelmemesi gibi. Henry Poincare
• Bilim için akıl, akıl için vicdan gerekir. İman,aklın ve vicdanın doğrusudur. Konfüçyus
• Bilim ne amaçlar yaratabilir ne de bunları insanlara benimsetebilir; olsa olsa, son amaç bir takım araçlar sağlayabilir ancak.
A.Einstein
• Bilim sadece gerçeği aramaktır, onu bulmak değil. Cüneyt Ülsever
• Bilim, şimdiye kadar başarı kazanmış bir takım reçetelerin ürünüdür. Paul Valéry
• Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku; klâsik edebiyat, yeni edebiyattır.
Bulwer Lyton
• Bilimden korkmak, dinin Tanrı’yı küçük görmesi ve intiharı demektir. Emerson
• Bilimin her yerinde gezinmeniz boşuna, bir kimse ancak öğrenebileceğini öğrenir.
Mephisto
• Bilimin işi,görüntülerin yerine gerçek leri, izlenimlerin yerine göstergeleri koymaktır. John Ruskin
• Bilimler kitapları değil, kitaplar bilimleri takip etmelidir. F.Bacon
• Bilimler, sanattan çok tecrübelere dayanır.
Goethe
• Bilimlerin en zoru da, yaşamı iyi yaşamasını bilmektir. Montaigné
• Bilimsiz din kör, dinsiz bilim ise topaldır.
A.Einstein
• Bilimsiz şiir, temelsiz duvara benzer. Fûzûlî
• Bizi, daima hayvanlık halinin üstüne yükselten şey ilimdir ve ancak ilimdir. Edmont Goblot
• Bu ilim tevil eden cahillerin, tahrif eden azgınların, iptalci müfterilerin, düşman olan her neslin elinden muhafaza olunacaktır. Hz.Muhammed
• Cibilliyetsize ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir. Mevlâna
• Çağdaş bilimin ışıdığı toplum, yazgısını kendi elleriyle biçimlendirir. İlhan Selçuk
• Dünyayı isteyen bilime sarılsın, ahreti isteyen bilime sarılsın; hem dünyayı hem ahreti isteyen yine bilime sarılsın. .
Hz.Muhammed
• Eğer bütün dünya halkı; ilmin büyük hakikatlerini kavrayabilecek olsaydı, ıstıraplarını ve iştiyaklerini onun vasıtasıyla hallederdi. H.Ali Yücel
• Eğer bilim ümit olsaydı, dünyada ki bütün insanlar alim olurdu. Hz.Ali
• En gerekli ve en büyük bilim, bizi mutlandıran bilimdir. Mohammed Hecâzî
• En zor bilim, kendini bilmektir. Miguel de Unamuno
• Erdemlerin en büyüğü, bilimdir. Farâbî
• Hazmolunmayan ilim, telkin edilmemelidir. B.Said-i Nursî
• İlim; ancak edeple alınır, edeple anlaşılır.
Yahya Bin Muaz
• İlim; aşağıdakileri yükseltir, cahillikte yüksektekileri alçaltır. Hz.Ali
• İlim bahçesi, cennet bahçesidir. Hz.Ali
• İlim; çok şeyler bilip rivayet etmek değil, Allah’tan korkmaktır. İbn-i Mesud
• İlim deniz, dalgaları kıyıya vuran tecellilerdir. A.F.Y.
• İlim; fakirlikte servet, zenginlikte zinettir.
Zübeyr Bin Ebubekir
• İlim ibadetten efdaldir, dinin namazıdır (nizam üzere yürütendir). Hz.Muhammed
• İlim ile ileriye,din ile doğruya, sanat ile güzele gidilir. Peyami Safa
• İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir.
Yunus Emre
• İlim meclisinde ciddi davranın, ilmi şakaya almayın, çünkü ilim değerini kaybeder.
Hz.Ali
• İlim, müminin kaybolmuş malıdır, nerede bulursa alır. . Hz.Muhammed
• İlim işlenmemiş zeka, ayan bozuk saat gibidir. Kâh ileri gider, kâh geri kalır.
Agah İzzet Yazgaç
• İlim; iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda sığınak ve iyi bir yol göstericidir.
Aristoteles
• İlim,kendi haddini bilmek; tasavvuf, kalbi temizlemektir. Cüneyd-i Bağdadi
• İlim öğrenilen değil, yaşanandır. Yaşan mayan ilim,geçmeyen para gibidir. Cenap Şahabettin
• İlim öğrenip de amel etmeyen kimse, çift sürüp de tohum ekmeyene benzer. Şeyh Sadi
• İlim öğrenmek, nafile ibadetten hayırlıdır.
İmam-ı Şâfiî
• İlim rütbesi, rütbelerin en yücesidir. Hz.Ali
• İlim öyle bir şeydir ki,sen ona tüm gücünü vermedikçe, o sana yarısını bile vermez.
Ebû Yusuf
• İlim, rivayet ve kuru malumat çokluğu değildir. İlim, faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir. İmam-ı Malik
• İlim, servetten üstündür. Çünkü sen serveti korursun, ilim ise seni korur. Hz.Ali
• İlim,üç şeye bağlıdır; istidat, zeka, sebat.
Hacı Veyiszade
• İlim ürkek bir kuştur, bağlamasan kaçar.
İmam Şarani
• İlim ve hikmet mü’minin kaybolmuş malı gibidir, nerede bulursa alsın. Hz.Muhammed
• İlim ve hikmetin nuru, kendileriyle dünyalığın istenmesi halinde kaybolur. Yahya Bin Muaz
• İlim yalnız zekayı değil, hamakati de artırır.
Cenap Şahabettin
• İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir. Hz.Muhammed
• İlimle imanı birleştiren, hakikate ulaşacaktır. H.Ziya Ülken
• İlimsiz din topal, dinsiz ilim kördür. A.Einstein
• İlimsiz hünersiz zenginlerde, bir nevi fukaradır. İ.Hakkı Bıçakçızade
• İlme karşı duyduğunuz ilgi öyle bir susuzluğa benzer ki, içtikçe daha fazla susarız. Laurence Sterne
• İlmi ile amel etmeyen kimse, üzerine kitap yüklenmiş hayvandan başka bir şey değildir. Şeyh Sadi
• İlmi ile amel etmeyenler, gizli zina edipte aşikare doğurmak suretiyle re zil olan kadınlara benzerler. İlmiyle amel etmeyenleri kıyamet gününde, bütün mahlukların huzurunda Allah Teâla rezil eder. Hz.İsa
• İlmin dışında ancak cehalet vardır. Edmont Goblot
• İlmin en büyük düşmanı, sabırsızlıktır. Şemsi Tırmizi

• İlmin evveli niyet,sonra anlamak, daha sonra yapmak, daha sonra mu hafaza etmek,en sonra da yaymaktır. Abdullah Bin Mübarek
• İlmi öğreniniz, Çünkü Allah uğruna ilmi öğrenmek bir hasenadır. Hz.Muhammed
• İlmi, yazıp kitap haline getirmek suretiyle kaydedip koruyunuz. Hz.Muhammed
• İlmin özelliğidir ki; az da olsa ondan payı olan sevinir, olmayanlar daima mahzun kalır. İmam-ı Şâfiî
• İlmin sonu, cehlin itirafıdır. Hz.Ali
• İlmini de saatin gibi iç cebine sakla yalnızca ona sahip olduğunu göster mek için sık sık ortaya çıkarma. Chesterfield
• İyi sindirilmiş bilim; bilgilerle mantıktan başka bir şey değildir. Stainlau
• Karada, denizde yolunuza delalet edecek derecede yıldız ilmini öğrenin. Hz.Ömer
• Milli bilim yoktur. Milli çarpım cetveli de yoktur. Milli olan artık bilim değildir.
Anton Çehov
• Ne alimlere karşı iftihar ve övünmek için, ne de cahillerle münakaşa etmek için ve ne de meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim talep etmeyiniz.
Hz.Muhammed
• Şu göğsümde saklı duran bir çok ilim var. Ah! Onları taşıtabilecek erleri bulabilsem.
Hz.Ali
• Ya alim, ya öğrenci,ya dinleyici ya da ilmi sevenlerden ol. Beşinci olma ki helak olursun. Hz.Muhammed
• Zahir ilimlere sahip olanların, gideceği cennetler bellidir. A.F.Y.