Kategoriler
Anlamlı sözler

Bilmek ile ilgili anlamlı sözler

• Az bildiklerimize, az inanırız. Montaigne
• Bazı şeyleri yarım bileceğine, hiçbir şey bilme; daha iyi. F.Nietzsche
• Ben bilmediğimi bildiğim için, diğer insanlardan akıllıyım. Sokrates
• Bildiğim bir şey varsa, o da hiçbir şey bilmediğimdir. Sokrates
• Bildiğimizi zannetmemiz, öğrenme mizin en büyük düşmanıdır. Dr.C.Bernard
• Bildiğini bilenin arkasından gidiniz. Bildiğini bilmeyeni, uyandırınız. Bilmediğini bilene, öğretiniz. Bilmediğini bilmeyenden kaçınız. Konfüçyus
• Bildiğini yapmayandan, bilmediğini yapması beklenmemeli. Hasan Yılmaz
• Bildiğini bilmek, bilmediğini de bilmek gerçek olgunluktur. Olgun insan; sözlerinde ağır, davranışlarında ise acelecidir.
Konfüçyus
• Bildiklerini uygulama alanına koymayan aciz bir bilgin, bal yapmayan bir arıya benzer. Şeyh Sadi
• Bildiklerinizi yazmak, ölümün elinden bir şey koparabilmektir. Pliny
• Bilen konuşmaz, konuşan bilmez. Çin Özdeyişi
• Bilmediğimiz şeyler bizi felâkete sü rüklemez. Bizi felâkete sürükleyen şeyler, gayet iyi bildiğimizi sandığı mız, fakat öyle olmayan şeylerdir. Samuel Johnson
• Bilmediğin bir şeye biliyormuş gibi bakmak, bir hastalıktır. Lao Tzu
• Bilmediğin şeyi sor; sorma zilleti, bilme şerefine giden yolda kılavuzundur. Şeyh Sadi
• Bilmek ister de, bilinmek istemezsen; bir şehirde yaşa yeter. C.C.Colton
• Bilmek ve bildiğini yapmamak, henüz o şeyi tam bilmemek demektir. A.Arvasi
• Bilmek yetmez, uygulamamız gerekir. İstemek yetmez, yapmamız gerekir. Goethe
• Bilmedikleri şeylerden bahsedenler, dikkat ediniz; söz söylerken, müstesna bir azamet takınırlar. Cenap Şahabettin
• Bilmek ileriyi görmek, ileriyi görmek güçlü olmaktır. A.Comte
• Bilmemek, öğrenmemenin bahanesi olamaz.
İspanyol Özdeyiş
• Bilmeyene, güneş de karanlıktır. Ali Suad
• Bilmeyene hangi gerçeği anlatabilirsiniz? Kemal Tahir
• Bilmeyene yazıklar olsun,bilip de yap mayana yetmiş defa yazıklar olsun. Ebû’d Derdâ
• Bilmezem demek, çok türlü kaza savar. Azeri Özdeyişi
• Bir insan, her şeyi bilmez. Horatius
• Bir şey bilmeyen, bir şey unutmaz. C.D.Panat
• Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. Sokrates
• Bir şeyi iyi bilen, onu basit şekilde anlatabilir. Anarchasis
• Bu adam hala öğreniyor, ne zaman bilecek?
Evdemonides
• Çok az şey biliyoruz ve çok kötü öğre niyoruz; o zaman yalan söylememiz gerekir. F.Nietzsche
• Çok bilen, çok şeye dikkat eder. G.E.Lessing
• Çok bilenin derdi de çok olur. Lessing
• Çok bilenler konuşmaz, çok konuşanlar bilmez. Lao-Tzu
• Çok bilenler, uygulama özürlüdür. Mustafa Güngör

• Çok okuyan değil, çok kazanan bilir. Cemal Nadir
• Çok şey öğreniyor az biliyoruz; en az da doğru olanı. Goethe
• Daima “biliyorum” diyorsa; genç tir,Her şeye “olabilir” diyorsa yaşlıdır. M.Cemal Kutay
• Dünyayı kim biliyor? Kendini iyi bilen. Novalis
• Eğer bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım, başım göğe değerdi. İmam-ı Azam
• En çok bilen,ne kadar az bildiğini herkesten çok daha iyi bilir. T.Jefferson
• En çok inandığımız şeyler, en az bildiklerimizdir. Montaigne
• Ezbere bilmek,bilmek değildir, belle ğine sunulanı önemle korumaktır. Montaigné
• Her konuda bir şey bilin, fakat bir konuda her şeyi bilin. Sakıp Sabancı
• Her şeyi bildiğini sanan kişi, hiçbir şey bilmiyor demektir. İtalyan Özdeyişi
• Hiçbir şeyin yüzde birinin milyonda birini bile bilmiyoruz. Thomas Edison
• İnsan, bilmediğini isteyemez. Voltaire
• İnsan ne kadar az bilirse, o kadar çok bildiğini sanır. J.J.Rousseau
• Münevver; her konudan birazını, uz man; bir konudan her şeyi, telefon santralinde çalışan bir kız ise, her ko nu hakkında her şeyi bilen insandır. Herold Coffin
• Ne kadar bilirsen bil; söyledikle rin,karşındakinin anladığı kadardır.
Mevlâna
• Ne kadar çok şey bilirsek, o kadar ko lay affederiz. Kim derinden hisseder se, yaşayan herkesin adına hisseder. Madame de Stael
• Ne istediğini bilmenin yarısı, ona ulaşmak için nelerden vazgeçmek gerektiğini bilmekten ibarettir. Robert Antony
• Papayla köylü bir aradayken, Papanın tek başına bildiğinden fazlasını bilirler. İtalyan Özdeyişi
• Üç kişinin bildiğini, bütün köy biliyor demektir. . Alman Özdeyişi
• Yarım bilmek, tehlikelidir. A.Pope