Kategoriler
Anlamlı sözler

Büyük ile ilgili anlamlı sözler

• Ancak cücelerdir ki, küçüldüklerini hissetmezler. Cenap Şahabettin
• Bazen küçük şeylerden müthiş sonuç lar alındığını gördükçe, içimden küçük şey diye kavram olmadığını düşünüyorum. Bruce Barton
• Bazıları büyük doğar, bazıları büyüklüğü kazanır, bazılarına da büyüklük yakıştırılır. W.Shakespeare
• Başkalarını küçülterek büyüdüğüne inanan insanlar bulunduğu gibi, baş kalarını korurken kendilerinin büyüdü ğüne inanan insanlarda vardır. George Sand
• Ben göklere bakıp varlıkların azametini müşahade edip, Allah’a inanmayanlara hayret ediyorum. A.Lincoln
• Bir insan; kendine hizmet edenlerin sayısı ile değil, hizmet ettiği kitlelerin büyüklüğü ile ölçülür. Arnold G.Glascow
• Bir insan, normal boyuyla da büyük adam olabileceği gibi, Himalaya boyuyla da küçük olabilir. A.Nihat Asya

• Bir kimsenin hem büyük hem de iyi olması, pek enderdir. Thomas Fuller
• Bir milletin büyüklüğü, nüfusunun çokluğu ile değil,akıllı ve fazilet sahibi adamlarının sayısı ile belli olur. Victor Hugo
• Bütün şeyler, ya yeni ya da büyük oldukları için beğenilirler. F.Bacon
• Büyük adam büyük olduğunu; fakat büyüklüğün küçüklük olduğunu bilir. Andre Maurois
• Büyük adam, davası büyük olan adamdır.
Bekir Berk
• Büyük adam olamadıysanız bile, büyük sözler söylemeye çalışın,boş vakitlerinizi böyle değerlendirin. İlhan Selçuk
• Büyük adam olmamıza gerek yok, sadece adam olalım. Alfred Camus
• Büyük adama, her şeyde büyük olmak lâzım gelmez. B.Said-i Nursî
• Büyük adamı, etrafında ki küçükler küçük düşürür. R.Necdet Evrimer
• Büyük adamlar tarihi, tarih de büyük adamların yaptıklarını süslemiştir. La Bruyére
• Büyük adamların dostları olabilir, ama dost olamaz. Goethe
• Büyük adamların hatası güneş tutul masına benzer, onları herkes görür. Cu Cong
• Büyük adamların şöhreti, daima bunu elde etmek için kullanmış oldukları vasıtalarla ölçülmelidir. La Rochefoucauld
• Büyük bir tabloya, büyük bir hükümdara yaklaşır gibi yaklaşırım. Kobori Enshiu
• Büyük bir yontucu ya da ressam olmayan bir kişi,büyük bir mimar değil; “kurucu” olabilir. Ruskin
• Büyük değilim ben,ama beni içine sığdıracak bir ülke bulamadım. Pahalıda değilim aslında; ama kendime alıcı bulamadım. İbn-i Sina
• Büyük görünen bir çok adam, onlara yakından bakınca büyüklüklerinden çok şey kaybederler. W.S.Landor
• Büyük görünme, küçülürsün. B.Said-i Nursî
• Büyük insan, mustarip olduğu zaman da bile başkalarının ıstırabını düşünebilendir. C.S.Ongun
• Büyük insanlar, çirkin konuşmaları dinlemek için çok özen göstermişlerdir. Muhammed Bozdağ
• Büyük insanlar dinlemeyi tekellerine alır, küçük insanlar konuşmayı… David Scwartz
• Büyük insanlar, yeryüzünün aydınla nabilmesi için yakılan meteorlardır. Napoleon
• Büyük isimler, lâyık olmayanları yükseltecek yerde alçaltır. La Rochefoucauld
• Büyük işler başarıp şeref kazandıktan sonra bir yana çekilmesini bilmelidir. Lao Tse
• Büyük işler başarmak isteyen kimse, ölüm yokmuş gibi yaşamalıdır. Vauvenarques
• Büyük lafları çok kullananlar; size bir şey söylemeyi değil, sizi etkilemeyi amaçlıyor demektir. O.Miller
• Büyük olan her şeyin, kutsal bir dehşeti vardır. Victor Hugo
• Büyük olmak için, küçükleşen ne insanlar var!. R.Necdet Evrimer
• Büyük olmak istiyorsanız, dağları sırtınızda taşımaya hazır olmalısınız. Muhammed Bozdağ
• Büyük olmak iyidir ama insan olmak daha iyidir. A.Shcweitzer
• Büyük şeylerin hayali ile yaşa, hiç olmazsa daha küçük şeyleri yapma imkânını bulursun. Jules Renard
• Büyük ve üstün insan, daima memnun ve rahattır. Küçük insan ise, daima üzüntü ve telaş içindedir. Konfüçyus
• Büyük ve üstün insan, üç değişiklik gösterir. Uzaktan bakınca ciddi, yaka laşınca yumuşak görünür. Konuştuğu zaman, sözleri ikna edicidir. Tzu-Hsia
• Büyüklüğün, asla geçmez zamanı vardır.
A.Hamid Tarhan

• Büyüklüğün belli bir ölçüsü yoktur. Yükselten veya alçaltan şey kıyaslamadır. Bir nehirde büyük görünen bir gemi, denizde küçüktür. Seneca
• Büyüklük, aşırılığı ne zaman yaratır? Güçle bilinci birbirinden ayırdığı zaman.
W.Shakespeare
• Büyüklük; büyük olmaya çalışmakla elde edilse, herkes büyük olurdu. Samuel Johnson
• Büyüklük dağ gibidir, etekten görülmez.
R.Necdet Evrimer
• Büyüklük kuvvetli olmak değil, kuvveti yerinde kullanmaktır. Makr Orel
• Cüce;dağa çıksa da cüce, dev; kuyuya girse de yine devdir. Seneca
• Cüceler memleketinde, bütün aylar şubattır.
Arif Nihat Asya
• Düşmanlarınızı affedin, bu bir büyüklüktür. Ama onları unutmak, büyük bir aptallıktır. J.F.Kennedy
• Gerçek büyük adam, büyük olduğunu düşünmeyendir. Anonim
• Gerçek büyüklük, kendine egemen olmaktır.
Daniel Defoe
• Halkı küçümseyen, kendisi küçümsenir. Hz.Ali
• Hiçbir şey, büyüklük kadar sade değildir. Çünkü sade olmak, biraz da büyük olmaktır.
Albert Camus
• İçinizde ki hesaplaşmanın büyüklüğü nü anlamayan, küçük hesaplarda boğulmaya mahkumdur. Ali Suad
• İhtişam; büyüklükte değil, biçimdedir.
C.Kingsley
• İki olanak; kendini sonsuz küçültmek ya da sonsuz küçük olmak. Franz Kafka
• İnsan; kederle boş yere savaşacağını anlayınca, ona boyun eğmekle büyüklük gösterir. Moliére

• İnsanın en büyüğü,en yüksek mevki de iken alçak gönüllülük gösteren, kudret sahibi iken bağışlayan ve güçlü olduğu vakit adaletle hareket edendir.
Abdülmelik İbn-i Mervan
• İnsanın gayesi, nispetinde büyüktür. Yalnız Adam
• İnsanların büyüklüğü, yaptığı işlerin büyüklüğü ile ölçülür. Gönenli Mehmet Efendi
• Karşınızdakinin büyüklüğünü idrak edemiyorsanız, ona yaklaşınız. Ahmed Hulûsi
• Kendi onayınız olmadan, kimsenin sizi küçük göremeyeceğini bilin. E.Roosevelt
• Kendini büyük görüyorsun, -evet- doğru söylemişler; şaşı, biri iki görür. Şeyh Sadi
• Kendisini dev aynasında görenlerin, ruhlarında ebedi bir cüce yatar. R.Necdet Kestelli
• Kısa boyluların çoğu,kapıdan geçer ken başlarını vurmamak için eğilirler. La Bruyére
• Küçük adam söyledikçe, küçülmeye mahkum olur. M.Cemal Kutay
• Küçük bir kıvılcım, büyük bir yangına sebep olur. Dante
• Küçük çocukların derdini, küçük görmemelidir. Firdevsî
• Küçük iyiliklere kimse önem vermez. Oysa küçük kötülüklerin üzerinde herkes durur.
Fontenelle
• Küçüklerin, büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur. Stefan Zweig
• Küçümsemek için, küçük olmanız gerekir.
John Murpy
• Ne denli yükselirsek, uçmayı bilme yenlere o denli küçük gözükürüz. F.Nietzsche
• Şımartılmış küçükler, büyüdükleri zaman hayattan şamar yer. R.Necdet Kestelli
• Tanrım beni suçlu, başkalarını büyük adam yap! Carolina Matilda
• Tüm başkalarını küçük görenler, aslında kendilerini küçük görenlerdir. Muhammed Bozdağ
• Yaratan’ın büyüklüğü, yaratılanı gözünde küçültür. Hz.Ali
• Zenginliğin en büyüğü, akıldır. Fakirliğin en büyüğü de ahmaklıktır. Hz.Ali