Anlamlı sözler Ü

Üç şey ile ilgili anlamlı sözler Ümmet ile ilgili anlamlı sözler Üretmek ile ilgili anlamlı sözler Üstün ile ilgili anlamlı sözler

 • Üç şey ile ilgili anlamlı sözler

  • Adamı üç şey bıktırır; Sofrada yemek beklemek, yatakta karı beklemek, kuyrukta sıra beklemek. Anonim • Bana diğer Resullerden farklı üç şey verildi; Ganimetler helal kılındı; Bana şefaat yetkisi verildi; Nebiler bir kavme iken ben bütün insanlara Nebi olarak baas olundum (gönderildim). Hz.Muhammed • Beş şeyden önce, beş şeyi ganimet bil; ihtiyarlığından önce gençliğinin, hastalı ğından önce sağlığının, fakirliğinden ön ce zenginliğinin, meşguliyetinden önce boş vaktinin, ölümünden önce hayatının. Hz.Muhammed • Birkaç şeyde devam ve sebat yoktur; yaz bulutunun gölgesi, kötü kimselerin dostluğu, kadın sevgisi, yalan haber, temelsiz bina, bol para. Beydeba • Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, haz mettiklerimizdir. Bizi zengin yapan ka zandıklarımız değil, muhafaza ettikle rimizdir. Bizi…

 • Ümmet ile ilgili anlamlı sözler

  • Ey ümmet, sizin için bilmedikleriniz hususunda korkmuyorum. Lakin bilmediklerinizi nasıl tatbik ediyorsunuz, ona dikkat edin. Hz.Muhammed • Şu ümmet için en korktuğum şey, dili ve sözleri ile âlim, kalbi ile cahil olan kimselerdir. Hz.Ömer • Tüm yeryüzü, benim ümmetime bir mabet yapılmıştır. Hz.Muhammed • Ümmetim için, nefislerine söyledikleri affedildi. Ağza ve tatbik mevkiine konmadıkça. Hz.Muhammed • Ümmetim, yağmur gibidir; önümü, sonumu hayırlıdır bilinmez. Hz.Muhammed • Ümmetim zalime zalim demekten çekinir hale gelirse, Allah onlara yardım etmez. Hz.Muhammed

 • Üretmek ile ilgili anlamlı sözler

  • Bazıları üretir, bir kısmı da artıkları yer. A.F.Y. • İnsan eke dursun, zamanla ürün alır. Goethe • Üreten kendini, üretmeyen başkalarını tüketir. M.Ali Başarır • Üretici bir faaliyette olmayanlar, sadece fesat üretirler. Lord Braugham • Üretmeyen, tüketilmeye mahkûmdur. Dinç Tayanç

 • Üstün ile ilgili anlamlı sözler

  • Başkalarından üstün olmamız önemli değildir. Önemli olan; dün kü halimizden üstün olmamızdır. William Bolith • Bir tek üstün niteliğim vardır. Asla karamsarlığa ve ümitsizliğe kapılmamak. Mareşal Fosh • En korkunç hâkimiyet, bilgisizliğin hâkimiyetidir. Goethe • Günümüzde ideolojilerin en bariz vasfı, “hakim duruma gelmek” tir. Hekimoğlu İsmail • Herkes bilir ki; zayıf güçlüden, yumuşak katıdan daima üstündür. Ama nedense, hiç kimse uygulamaz bunu hayatın akışına. Lao-Tzu • Konuşmadan bir köşede oturan sağırlarla, dilsizler; dilini tutamayan kimseden üstündürler. Şeyh Sadi • Nüfuz, hüsnüniyetle sarfedilmeli ki çok yaşasın. Cenap Şahabettin • Rabbim beni âdeme iki şeyde üstün tutmuş- tur. Benim cin’im Müslüman, Âdem’in cini kâfir idi. Benim hanımım bana yardımcı oldu, Âdem’in…