Anlamlı sözler V

Anlamlı sözler, Anlamlı, sözler, Manalı, sözler,özlü sözler, anlamlı sözler,

 • Varlık ile ilgili anlamlı sözler

  • Atamdan yıldızlara kadar varlıklar, birer hesapla, kanunla yaratılmıştır. İmam Gazali • Bir şey her şey için, her şey bir şey için vardır. Goethe • Bütün bunların hiç ilişkisi yok bizimle, çünkü biz, ruhla beden bir aradayken varız. Lucretius • Büyüyü de şeytana da başvursan, hiçbir varlığı ayıramazsın bahtından. La Fontaine • Ey mutlu ve varlıklı insanlar, neden varlığınızdan başkalarını yararlandırmı yorsunuz? Thomas Navarro • Hak edilmemiş varlıklar sahiplerine er geç maddi olsun manevi olsun bedbahtlıklar hazırlar. Kazım Taşkent • Henüz var olmayan, hiç var olmayacak anlamına gelmez. Öyleyse yok olan vardır, var olan ise yok olmaya mahkûmsa, var olan yoktur. Erol Anar • Sen ki, Allah’ın “bak” diye hitap…

 • Vatan ile ilgili anlamlı sözler

  • Benden eğerimi isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim, çadırımı isteyin vere yim, fakat yurdumdan hiç kimse bir toprak istemesin veremem, veremem. Mete Han • İnsan vatanını sever; çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı ve menfaati vatan sayesinde kaimdir. Namık Kemal • Niçin başka güneş, başka toprak ararsın? Yurdundan kaçmakla kendinden kaçar mısın? Horatius • Ülkene hep sadık kal… ama hüküm etme. Sadece bunu hak ederse. Mark Twain • Vatan ağlıyorken, gülmek haramdır. A.Hamid Tarhan • Vatan gayur insanların, omuzların üstünde yükselir. Tevfik Fikret • Vatan için ölmek de var fakat borcun yaşamaktır. Tevfik Fikret • Vatan, bize kılıcımızın ekmeğidir. Namık Kemal • Vatan; sıhhate benzer, değeri kaybedilince anlaşılır. A.Şinasi Hisar • Vatanım…

 • Vatandaş ile ilgili anlamlı sözler

  • Ben bir dünya vatandaşıyım. Diyojen • Ben Yunanistan’da ki Atina’nın değil, bütün dünyanın yurttaşıyım Sokrates • İnsan; bir devletin yurttaşı olduğu gibi, zamanının da yurttaşıdır. Schiller • İnsan hayvandan, alim cahilden, aklı ile hareket eden kişi ihtiraslıdan, bir demokrasi vatandaşı bir otokrat hükümdarın tebaasından daha özgürdür. Edmont Goblot • Yurttaşlarımız herhangi bir iş için yaratılmışlarsa, yalnız o işi yapmalıdırlar. Böylece birçok işe bölünmeden, bir tek bütün kalabilirler. Farabi

 • Vazife ile ilgili anlamlı sözler

  • Bize vazifenin öğretilmesinden ziyade, sevdirilmesi gerektir. A.Vinet • Bütün saadetler tembeldirler; onları harekete ve dinamik hale getirmek, insanların vazifesidir. R.Necdet Evrimer • Eğer herkes, bir fert olarak kendi vazifesini başarır, kendi meslek ve sanatında gayret gösterirse, o zaman umumun refahı temin edilmiş olacaktır. Goethe • En önemli vazifelerimizden biri de; kulak larımızı, sözlerimize duymaya alıştırmaktır. S.J.Harris • Görev, içinde bulunduğumuz zamanın bizden istediği şeydir. Goethe • Görev; büyük şey yapmak değil, gerekeni yapmaktır. A.Carrel • Görev ile hak, müşterek anneleri hürri yet olan iki kardeştir. Onlar aynı günde doğar, büyür, olgunlaşır ve kaybolurlar. Victor Cousin • Görev; insanın başkalarından beklediği şeydir, kendi yapacağı şey değil. Oscar Wilde • Görevimizi…

 • Vefa ile ilgili anlamlı sözler

  • Vefasızın meclisinde bade içilmez. Ziya Paşa• Hercaiden vefa gelmez. Aşık Ömer • Kimseden vefa görmesem de, vefa göstermeye devam edeceğim. Hz.Ali • Vefasız denmek için, sevilmiş olmak lâzımdır. Racine • Vefa, dost ikliminde yaşayan güllerdendir. B.Said-i Nursî • Vefa, dünkü gün gibi geçip gitti. Hz.Ali