Kategoriler
Türkiye

Cesur ve cesaret ile ilgili anlamlı sözler

• Allah her zaman cesur olana yardım eder.                                                   Schiller

• Asıl cesaret, umutsuz bir dava için çaba harcamaktır. H.Kutlu

• Aşırı cesur olmak, aşırı ölçülü olmaktan daha iyidir. Machiavelli

• Bir cesur adam, çoğunluk demektir. Andrew Jackson

• Bir memlekette namus erbabı, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, ciddi bir iş görmeye olanak yoktur. İsmet İnönü

• Bütün güçlüklerin en mühimi, itiyatlardan kurtulmak ve insanın kendi kendisi olmaya cesaret etmesidir. A.Hamdi Tanpınar

• Büyük musibetler karşısında, büyük cesaretler doğar. Jules Renard

• Cesaret, bütün silahlardan üstündür. Ovidius

• Cesaret, bütün zorluklar ile her durumda savaşmaktır, hatta olmayanı oldurmaya çalışmaktır. G.Clemanceau

• Cesaret cennete, korku ölüme sürükler. Seneca

• Cesaret de aşk gibidir. İkisi de umutla beslenmek ister. Corneille

• Cesaret; hayatı hiçe sayar, vicdanı değil. Schiller

• Cesaret her şeyi fetheder; gövdeye bile kuvvet verir. Ovidius

• Cesaret; insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklıkta ölüme götürür. Seneca

• Cesaret; korkuya direnmek ve korkuyu alt etmektir. Korkusuzluk değildir. Mark Twain

• Cesaret kuvvetle birleşince, büsbütün artar.

                                              Aristoteles

• Cesaret muharebe meydanında, yumuşak huylulukta öfkeyi gerektiren esbâb karşısında belli olur. Hz.Osman

• Cesaret; ne öğretilir, ne de unutulur. Goethe

• Cesaret, öğretilmez ki. Stendhal

• Cesaret, ölmekle değil yaşamakla ölçülür. Vittorio Alfieri

• Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekânın kullanılmasıdır. Eflâtun

• Cesaret, tehlikeyi düşünmeden en akla uygun olan şeyi yapmaktır. Margaret Oliphant

• Cesaret uçurtma gibidir; rüzgârla beraber yükselir. J.P.Sean

• Cesareti olmayan adam, keskin kenarı olmayan bıçağa benzer. B.Franklin

• Cesareti olmayan adamın, başarısı da olmaz.

                                         Publius Syrus

• Cesaretin bittiği yerde, esaret başlar. Akif Cemil

• Cesaretin en büyük denemesi, mağlubiyeti üzülmeden kabul etmektir. G.İngersoll

• Cesaretin en korkunç düşmanı, korkunun kendisidir, korkulan şey değil. İçinizde ki korkuyu yenmeyi başarabilen insan, en büyük kahramandır. G.Macdonald

• Cesaretin modası hiç geçmez. Thackeray

• Cesaretle dolu bir insan, inançla dolu bir insandır. Cicero

• Cesaretin öyle bir derecesi vardır ki, o düzeyde tabiat kanunlarına meydan okursunuz. M.Bozdağ

• Cesaretiniz varsa, geçtiğiniz her vadide sizi anlatan bir iz bırakırsınız. M.Bozdağ

• Cesaretle ortaya konan düşünceler, oyun tahtasına sürülen taşlar gibidir; kırılabilirler ama, kazanılacak bir oyun başlamıştır.

                                                    Goethe

• Cesur adamın bakisi, korkağın kılıcından daha çok düşman titretir. Amerikan Özdeyişi

• Cesur, her ülkede bir barınak bulur. Ovidius

• Cesur insanın yüreği, mücevher kutusunda duran mücevher gibidir. Gerald Gould

• Cesur ol, değilsen bile öyle davran. Hiç kimse aradaki farkı anlayamaz. M.Bakır

• Cesurlar bir kere ölür, korkaklar bin kere.

                                       İngiliz Özdeyişi

• Cüret, başarının başlangıcıdır. İngiliz Özdeyişi

• Cüret etmekle cesaret, gecikmekle korku artar.

                                                   P.Syrus

• Cüzdan boşalırken, yürek doğar. Victor Hugo

• Çok zaman sadelik iyiliğe sebep olduğu gibi, çok zamanda korkudan sofuluk, umutsuzluktan cesaret doğar. Descartes

• Damarına basarsan herkes yüreklenir, her-kes Bolu Beyi’ne kafa tutan Köroğlu kesilir. Gürbüz Azak

• Doğru olan şeyi gördüğü halde yapmamak; cesaretsizliktir. Konfüçyus

• Dünya, cesurlarındır. Victor Von Scheffel

• Dünyada bir çok kabiliyetli kişiler, küçük bir cesaretsizlik yüzünden kaybolurlar. Sydney Smith

• Erdemsizlerin gösterdiği cesaret kadar, erdemliler cesur olmazlarsa, o toplum geleceğinden umudunu kesmelidir. Roosevelt

• Erkek cesaretini emretmekle, kadın itaat etmekle gösterir. Aristoteles

• Felaket ne kadar büyük olursa olsun, ce saretini kaybetmeyen insan onu yener. A.Huxley

• Felâketlerin önemsiz olması, erkek cesareti sayesindedir. Demokritos

• Gerçek bir düşmandan, sonsuz bir cesaret akar, içiniz. F.Kafka

• Gerçek cesaret, şahit istemez. Baraccio

• Gerçekten cesaretli olanlar için, cesaret diye bir şey yoktur. Baraccio

• Gözün ile değil, yüreğinle hüküm ver. Kızılderili Özdeyişi

• Hiçbir zaman tehlikeye düşmemiş olan biri, cesaretten bahsedemez. La Rochefoucauld

• İhtiyatta desteklenmeyen cesaret, beş para etmez. W.Shakespeare

• İnsan azimli ve cesur olmalıdır. Lâkin bilgisiz cesaretin çok defa vahim olduğunu da unutmamalıdır. A.Muhtar Özden

• İnsanın tek düşmanı kendisidir, onu da cesaretiyle yenebilir. W.Churchill

• Kimi zaman cesaret ölmekle değil, yaşamakla ölçülür. Vittorio Alfieri

• Korkak olduğunu bilmeyen herkes cesurdur. Alman Özdeyişi

• Nice inanılmaz yeteneklere sahip insan, cesaretsizliği yüzünden keşfedilememiştir. M.Bozdağ

• Onların peşinden gidecek cesaretiniz varsa, bütün rüyalarınız gerçek olabilir. Walt Disney

• Uzaktan cesur olmak kolaydır. Demosten

• Yalnız cesurlar yaşar, korkaklarsa sürünür. A.Gultermann