Kategoriler
Anlamlı sözler

Dalkavuk ile ilgili anlamlı sözler

 • Bizi tenkit ederek kurtaran dosttansa, kaybımıza sebep olan dalkavuk çok zaman daha itibar görür.      Delavigne
 • Dalkavuk, efendisini boynu bükerek aldatır.

Kemal Tahir

 • Dalkavuk, gizli düşmandır.                                        Yunan Özdeyişi
 • Dalkavuklar ne kadar yükselseler, kendilerini yükselten tekme izlerini arkalarından silemezler.                                        Cenap Şahabettin
 • Dalkavukluğun dostluğu, kurdun kuzuya dostluğu gibidir.                                         A.Nihat Asya
 • Dalkavukluğun dürüstlüğü, kendisine ihanettir.                                                            Mustafa Güngör
 • Dalkavukluğun merdiveninde basa makları tırmanmak insanı yüceltmez, alçaltır.

G.K.Chersternon

 • Dalkavukluğun sağladığı çıkar, dürüstlüğün getirdiği çıkardan daha fazla olursa, o ülke batar.                                                  Montesquieu
 • Dalkavukluk,devlet adamlarının çevresini sarmış bir çemberdir.                                   Montesquieu
 • Dalkavukluk yaparak iyi bir makama gelmek isteyen, bulunduğu makamı da kaybeder.                                                            S.Esat Siyavuşgil
 • Dalkavuktan sakınınız, çünkü o insanı boş kaşıkla besler.                                          Cosino de Gregrio
 • Devir devir şekil değiştiren iki mahluk vardır; ipek böceği ile dalkavuk.                             İ.H.Danışmend

 

 

 • Düşmanlarının hepsini,hepsini tepele din, sonra? Alay alay dalkavuk besledin, sonra? Her arzuladığın oldu, sonra?

Bhartrihari

 • Eğer düşmanlarınızı gülünç gösterip yok etmek isterseniz, etrafını dalka vuklarla doldurun.                                                 Edmond Jaloux
 • Evcil hayvanların en vahşisi, dalkavuklardır.

Pittacus

 • Haksız sözleri tasdik eden, dalkavuk ve iki yüzlüdür.                                                          İmam Şafiî
 • Her birimizin ayrı bir trampetçisi var, başkasının trampet sesine doğru yürü yenler, hayatta uyum sağlayamazlar.        Thoreau
 • Her dalkavuk, kendisini dinleyenin yardımıyla geçinir.                                                    R.Halid Karay
 • Kendine ait olmayan bir ölüye sunu sunmak, dalkavukluktur.                                                 Konfüçyus
 • Yağcılık, her türlü sosyal ilişkinin merhemidir.                                                             Neyzen Tevfik