Değerli ile ilgili anlamlı sözler

 • Ayrı ayrı bakınca değer vermediğimiz kimselere, bir araya geldikleri zaman değer vermekten daha büyük budalalık olur mu?

Cicero

 • Başkalarına kıymet biçmek, kendine kıymet biçmek demektir.                                        W.Shakespeare
 • Bazı eşyalar insandan, bazı insanlarda eşyadan kıymet alırlar.                           Hekimoğlu İsmail
 • Belki ilk etapta yanlış insanlarla tanış masaydık; doğru insanı bulmasaydık, onun değerini anlamazdık.                                                    Wellington
 • Bir adamın değeri, konuştuğu kimsenin değeri ile ölçülür.                                                      L.Coulling
 • Bir çok kişinin değeri, yontulmamış elmaslar gibi içinde saklıdır.                                                Juvenalis
 • Bir insana değerinden fazla değer verme; ya onu kaybedersin ya da mahvedersin.

İsmail Ergün

 • Bir insanın değeri,çevresinde kilerinin değeri ile ölçülür.                                                 Cevdet Rende
 • Bir insanın değeri, okuduğu kitapların değeri ile ölçülür.                                                        H.Spencer
 • Bir insanın değerini öğrenmek istiyor sanız, onun kendisinden aşağı seviye de olan kimselerle münasebetlerini inceleyiniz.

P.Pecaut

 • Bir insanın gerçek değeri,her şeyden önce kendinden kurtulmayı,ne ölçüde başardığına bakılarak anlaşılır.                                           A.Einstein
 • Bir ülkenin türkülerini yapanlar, ka nunlarını yapanlardan daha değerlidir.    Thales
 • Bir ürün, muhtemel alıcı için, karmaşık bir değer tatmini demetidir.      Levitt
 • Birbirlerini tutku,hayal gücü ve şefkatle seven bir erkekle kadının ilişkilerinde paha biçilmez değerler vardır. Bu değerlerden habersiz olanlar için bu büyük bir kayıptır.                                             B.Russell
 • Bugünün değerini anlamadan yarını bekleyen bu insanlar, dünün geçtiğini ve yarının belki de hiç gelmeyeceğini düşünemiyorlar.

Douglas Burton

 • Cenab-ı Hak; Kur’anda dünyaya ne kadar değer verdiyse, siz de ona o kadar değer verin.                                                        Hz.Osman
 • Değeri güzelliğinden uzun süren pek az kadın vardır.                                                La Rochefoucauld
 • Değerin sahtesi de gerçeği de, kara bahtın fırtınalarından belli olur.                                 W.Shakespeare
 • Değerli bir şeyi oluşturmak, sabır ve enerji gerektirir.                                                   M.Esat Erişirgil
 • Değerli bir insan gördüğümüz zaman, onun gibi olmayı düşünmeliyiz. Değersiz bir kimseye rastladığımız zaman,g eri dönmeli ve kendimizi incelemeliyiz.

Konfüçyus

 • Değerli insan, yaradılmışlar içersinde değersizi olmadığını idrak edendir.                                     Ahmet Hulusi
 • Değerli insanlar,çok kaldıkları yerde daima düşkünlüğe uğrarlar.Nasıl ki su havuzda fazla beklerse, durgunluktan dolayı kokar.

Dakiki

 • Değerli olan hiçbir şey, hayatta mücadelesiz kazanılmaz.                                      James Brown
 • Değerli olan yeni, yeni olan değerli değildir.

Daniel Webster

 • Derdi dünya olanın değeri, bağırsaklarında ki kadardır.                                              İmam Şafiî
 • Eğer bir insanın hayatından daha kıymetli bir şey yoksa, onun hayatının da kıymeti yoktur.                                           Tagore
 • Eğer bir kelebeği sevebiliyorsak, tırtıllara da değer vermemiz gerekir.                    Saint Exupery
 • Günümüzde insanlar her şeyin fiyatını biliyor, hiçbir şeyin değerini bilmiyorlar.                          Oscar Wilde
 • Hayatın değeri; uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmamasındadır.        Montaigné
 • Hayatından daha değerli şeyleri olmayan kişi ve toplumların, hayatlarının da değeri yoktur.                           G.Seume
 • Her şey, benim onlara verdiğim değerdedir.

J.Scheffel

 • Hiç gelmeyeceği bilinerek beklenilen şey, yaşamın en değerli şeyidir.                                         Erol Anar
 • Hiç kimse sizin izniniz olmadan, size kendinizi değersiz hissettiremez.                                    E.Roosevelt
 • Hiç kimseye faydalı olmamak, tam manasıyla kıymetsiz olmak demektir.                                 Descartes
 • Hiçbir şeye gerektiğinden fazla değer verme, çünkü mübalağa, hakikati söndürür.

Yahya Bin Muaz

 • İnsan bir dostu satarda, ondan değerli ne olabilir.     Eyüboğlu
 • İnsan doğasında ki en derin ilke, değerli bulunmaya duyulan şiddetli istektir.

William James

 • İnsan, göründüğünden daha değerli olmalı ki, çok iş başarmalı,az ortaya çıkmalıdır.

Moltke

 • İnsan irfanla, pul zamanla değerlenir. Ali Suad
 • İnsan kendine ne kadar değer verirse, o kadardır.          Rabelais
 • İnsana aradığı şey, bakılarak değer biçilir.

Mevlâna

 

 • İnsana, “kendini bil” denilmesi, yalnız gururunu kırmak için değil, değerini de bildirmek içindir.                                                                   Çicero
 • İnsanın değeri, biraz da başkalarının kendi hakkındaki düşündükleriyle ölçülür.

Pollock

 • İnsanın en büyük hatası; kendini olduğundan fazla sanmak ya da kendine hak ettiğinden daha az değer vermek.

Goethe

 • İnsanın kumanda etmeğe hakkı olması için, kumanda ettiklerinden daha değerli olması gerekir.                                             Keyhusrev
 • İnsanın neye sahip olduğuna değer veririm, ama ne yapıp ne başardığına daha büyük değer veririm.                                                        Goethe
 • İnsanlar rakamlara benzer; durumlarına göre değer kazanırlar.                                      Napoleon
 • İnsanlara çok defa en yüksek paha, en zavallı bir durumda oldukları zaman biçilir.

John Webster

 • İnsanların değeri, düşüp kalktıkları ve beraber yaşadıkları insanlardan anlaşılır.                                  Hz.Ali
 • İnsanoğlunun değeri, benliğinden elde ettiği özgürlüğün derecesinde saklıdır.

A.Einstein

 • İnsanoğlunun değeri, bir kesirle ifade edilecek olursa; payı gerçek kişiliğini gösterir, paydası da kendisini ne zannettiğini. Payda büyüdükçe,kesrin değeri küçülür.

Tolstoy

 • Karşılığında para getiren her iş, o işi yapanın değerini gösterir.                                             Rockefeller
 • Kimsenin zenginliği, sana bir değer kazandırmaz.                                                         Francis Bacon
 • Mertebe kıymete göre olaydı, “kaşa” “gözün” üstünde yer verilmezdi.                              Mektupçu Agâh
 • Nur,aydınlattığı çevreye ve ateş, ısıttığı daireye nispetle kıymet alır.                            Cenap Şahabettin
 • Orta değerde olan her şey değersizdir.

Thomas Paine

 

 

 

 • Önce çakmak vardır,sonra kıvılcım. Ama değerine bak bir de!. Kıvılcımın değeri, çakmaktan üstündür.                                            Mevlâna
 • Pek az kadın vardır ki, değeri güzelliğinden ömürlü olsun.                                          La Rochefoucauld
 • Sahibine göre değişen bir şeyin değeri, zarar görürse kötüdür, yarar görürse iyi…

Terentius

 • Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.                                             Hz.Muhammed
 • Yapılmaya değer şeyler, iyi yapılmaya da değer.                                                             Chesterfield
 • Yere düşmekle cevher, sâkıt olmaz kadrü kıymetten.                                                    Namık Kemal