Kategoriler
Anlamlı sözler

Deha ile ilgili anlamlı sözler

• Asıl fark, dahilerin gayret ve konsantrasyonundadır. William James
• Aşkını ve menfaatini tehlikede gördüğü zaman, kadının zekası deha şeklini alır.
R.Necdet Kestelli
• Başkalarının yapmasını zor buldukları şeyi yapmak; yetenek, imkansız olanı yapmak ise dehadır. H.F.Amiel
• Bayırsız tepeler olmayacağı gibi, kusursuz dehalarda olamazlar. A.Hamid Tarhan
• Ben günde üç saat düşündüğüm için dahi oldum. B.Shaw
• Bir dehanın bütün hikayesi şudur; insanlar kendi aralarında birbirlerine etmedikleri şeyi,birine müsaade etmişlerdir; yani o insan,canının istediği her şeyi tam yapabilmiştir. Goethe
• Çocuklar büyüyünce söz verdikleri gibi olsalardı, dahiden geçilmezdi. Goethe
• Dahi, geleceğe uzayan bir yoldur. Victor Hugo
• Dahiler; bir milletin entelektüel büyüklüğünü yaparlar ama çok nadiren kudretini teşkil ederler. G. Le Bon
• Dahiler, çağlarını anlatmak için yanmaya mahkum gözyaşlarıdır. Napoleon
• Deha,ancak özgürlük havasını teneffüs ede ede büyüyebilir. J.Stuart Mill
• Deha,belli bir konuya yöneltilmiş derin bir dikkatin mahsûlüdür. G.Buffon
• Deha, bir sinir hastalığıdır. Lambroso
• Deha; bir yaradılış meselesi değil, bir ter dökme meselesidir. T.Edison
• Deha, biraz daha sabırlı olabilmekten başka bir şey değildir. G.Buffon
• Deha, çalışma ve gayretin elbisesidir. Emile Zola
• Deha denilen şey,yüzde bir ilham, yüzde doksan dokuz terdir. Thomas Edison
• Deha dikkati değil, dikkat dehayı netice verir. Zübeyr Gündüzalp
• Deha, gayret ve sabrın çocuğudur. H.O.Dwight
• Deha, gerçekleri alışılmamış şekilde görmekten başka bir şey değildir. William James
• Deha; her gün sabah saat 8’de çalışma masasına oturup,gece 12’de kalkmaktır.
Paul Valéry
• Deha icap edeni, kabiliyet ise elinden geleni yapar. Bulwer Lytton
• Deha ile huzur bir araya gelmez. Leonid Andreyev
• Deha ile kötülük bir araya gelmez. Puşkin
• Deha, imkansızda mümkünü görebil mek demektir; gemilerin karada da yüzebileceğini sezmek, mehmetlerden birini fatih yapar.
M. Selahattin Şimşek
• Deha, insanın kendi ateşini yakmasıdır.
J.Foster
• Deha sabırdır, sabır ise acı bir bitkidir, fakat meyvesi tatlıdır. G.Buffon
• Deha, satılık değildir. J.J.Rousseau
• Deha, satışa çıkarılan ürünün üstüne konulan markadır. Jack London
• Deha, sebatla çalışmaktan başka bir şey değildir. H.O.Dwight
• Deha, uzun bir sabırdır. Addison
• Dehanın bir bölümü ilham, üç bölümü terdir. Amerikan Özdeyişi
• Dehanın dörtte üçü, alın teridir. Aziz Nesin
• Dehanın fitili, hayatın fitilinden daha çabuk yanar. Schiller
• Dehanın kardeşi gayrettir. Gasset
• Dehanın ne memleketi,ne asrı olur; her yer onun, her zaman onundur. Cenap Şahabettin
• Dehanın özü, neye göz yumulacağını bilmektir. Fenelon
• Dehasız çalışanlar çoktur, fakat çalışmayan bir deha asla. Nikolaus Cybınskı
• Dehayı ancak ıstırap doğurur. André Maurois
• Dünyaya gerçek bir dahi geldiğinde, onu şu işaretten tanıyabilirsiniz. Tüm ahmaklar, ona karşı birleşmişlerdir. Jonathan Swift
• Güzel bir eskiyi,güzel bir yeni yap bence dahisin. Cenap Şahabettin
• Her büyük dehanın kendi gidişi,kendi ifadesi, kendi tonu,kendi sistemi ve hatta kendi elbisesi vardır. Goethe
• Hiçbir büyük deha yoktur ki, zekası biraz delilikle karışık olmasın. Aristoteles
• İyi birer koca yaratmasını bilen kadınlar, dahidirler. H.de Balzac
• Kızgın bir göktaşının yere düşünce yalnız bir taş olması gibi, dahiler de toplumda sessiz ve durgundurlar. Longfellow