Kategoriler
Anlamlı sözler

Deli ve delilik ile ilgili anlamlı sözler

• Bazen delinin akıllıca laf ettiği görülür.
Kafkas Özdeyişi
• Bilgisizlere göre,onların anlayamadık ları her şey deliliktir. S.Esat Siyavuşgil
• Bir deli bir akıllıya çok şey öğretir ama bir akıllı bir deliye hiçbir şey öğretemez.
A.N.Whitehead
• Bu dünyaya hepimiz deli geliriz, bazılarımız öyle kalır. Chamfort
• Deli adama “iyisin,iyisin” denilse iyi leşmesi, iyi adama “fenasın, fenasın” denilse, fenalaşması nadir değildir. B.Said-i Nursî
• Deli dedikleri, aklın esaretinden kurtulmuş olanıdır. M.Rasim Mutlu
• Deli renkli şeyleri sever (giymeyi). Kafkas Özdeyişi
• Deliler, yola gelmez. Atalarımızın dediği gibi bir deliyi yola getirmekten se, parça parça etmek daha kolaydır. Epiktetos
• Deliler dinledikleri zaman, sağırdırlar. Herakleitos
• Delilere çan takmaya kalksalar, demirin kilosu yüz milyon olur. Bulgar Özdeyişi
• Deliliğin bence en doğru tanımı, aynı yanlışları “farklı sonuçlar alacağını” umarak tekrar tekrar yapmaktır. B.Franklin
• Delilik dediğiniz, duyguların aşırı has sasiyetinden başka bir şey değildir. Edgar Allan Poe
• Delilik gençliğin dostu, akıllılık yaşlılığın süsüdür. Alexis Kivi
• Delilik,hayatın hiçbir çağında peşimizi bırakmaz. Bir kimse aklı başında görünüyorsa, deliliği yaşı ve servetiyle uygun olduğu içindir. La Rochefoucauld
• Delimiz akıllımız hep böyleyiz, güpegündüz rüyalarda gezeriz. La Fontaine
• Delinin suçu az değildir. Kafkas Özdeyişi
• Delinin yaşlısı, gencinden daha delidir.
La Rochefoucauld
• Deliye iş buyurursan, işin arkasından koşarsın. Kafkas Özdeyişi
• Deliye kandıysan gerçekten delisin demektir. Kafkas Özdeyişi
• Deliye, mantık dersi verilmez. Ali Suad
• Deliyle devletli bildiğini işler, sıbyanlar dinlemez ferman demişler. Mir’atî
• Eğer deli, delilikte direnseydi; bilge olurdu.
William Blake
• En yaman delilik, en yaman akıl ve hikmetten doğar. La Rochefoucauld
• Hayat, delilerle doludur. Bunlardan birine rastlamayı istemeyen, yalnız kendi evine hapsedilmekle kalmamalı, aynı zamanda bütün aynalarını da kırmalıdır. Boileau
• Hayatta bazen insanın başına öyle haller gelir ki, içinden zararsızca yakayı sıyırmak için, adamın biraz deli olması gerekir.
La Rochefoucauld
• İlahi bir delilik, sıradan bir insani anlayıştan yücedir. Cowper
• İnsanın doğasında akıllılıktan çok, delilik vardır. F.Bacon
• İnsanlar; deli,zır deli ve zır zır deli olmak üzere üç gruptan ibarettir. Raşit Tahsin
• Kendi söylediğine gülen delidir. Kafkas Özdeyişi
• Kim bilmez ki delilik; özgür bir kafa nın yiğitçe çıkışları yüce ve görülme dik bir erdemin ortaya attıklarıyla çok yakın kapı komşusudur. Montaigné
• Küçük bir deliydi…büyüdü, büyük bir deli oldu. A.Nihat Asya
• Tek başına akıllı olmayı istemek, büyük bir deliliktir. La Rochefoucauld
• Yalnız bir deli suyun ne kadar derin olduğunu, iki ayağıyla anlamaya kalkar. Afrika Özdeyişi