Kategoriler
Anlamlı sözler

Demokrasi ile ilgili anlamlı sözler

• Ah, krallık döneminde, cumhuriyet ne güzeldi. G.Clemenceau
• Benim anlayışıma göre demokrasi,en zengine ve en fakire aynı fırsatları bahşeder. Bu amaca da yalnız barışçı yollardan ulaşılır. M.Gandhi
• Bir sürü kurt ve koyunun akşam ye meğinde ne yeneceğine oylamalarına, bazı ülkelerde “Demokrasi” adı verilir. İlhan Selçuk
• Bürokrasi, demokrasinin yabanisidir. Arnold H.Glashow
• Demokrasi,bir denge ve uzlaşma rejimidir.
Menandre
• Demokrasi, bir kültür birikiminin sonucudur. Samuel Smiles
• Demokrasi,bir toplumdaki kaynak paylaşımının örgütlü olarak ve özgür lük içinde yapılmasıdır. Demokrasi, örgütlü insanların rejimidir. Toktamış Ateş
• Demokrasi; cumhuriyetin lüksü değil, gayesi ve varlık sebebidir. Ahmet Selim
• Demokrasi demek, “bende senin kadar iyiyim” değil, “sende benim kadar iyisin” demektir. Theodore Parker
• Demokrasi; demokratik yöntemi hak edenler için geçerlidir, demokratik yö netimi kullanarak toplumu karanlık lara götürmek isteyenler için değil. Dinç Tayanç
• Demokrasi, farklılıkların birlikte yaşama biçimidir. C.Delavigne
• Demokrasi;halkın halk tarafından, halk için idaresidir. A.Lincoln
• Demokrasi, kendi aksaklıklarının çare sini de kendinde taşıyan bir rejimdir. M.Esat Erişirgil
• Demokrasi,kendinden yararlananlar çoğaldıkça güçlenir; dışladığı insanla rın sayısı arttıkça zayıflar. A.Taner Kışlalı
• Demokrasi; öyle bir yönetim türüdür ki, hak ettiğimizden daha iyi yönetilmemizi sağlar. B.Shaw
• Demokrasilerde çare tükenmez. Süleyman Demirel

• Demokrasilerde çare tükenmez ama demokrasiye aykırı davrananlar tükenir. Servet Tanilli
• Demokrasilerde “Demoklas’in kılıcı” yoktur. Ernest Renan
• Demokrasilerde istediğinizi söyleyip, söylenenleri yaparsınız. Gerald Barry
• Demokrasimiz yasağı sever. Recep Yazıcıoğlu
• Demokrasinin kusurları, yine demokrasiyle kapatılır. Alfred E.Smith
• Demokrasinin üç temel öğesi; seçim, özgürlük ve bağımsız yargıdır. Guizot
• Düşüncelerinden dolayı hakaret gören, aşağılanan insanların yaşadığı toplum da; gerçek demokrasiden söz edilemez. İsaac Newton
• İktidar mevkii öyle bir mahluktur ki, her gün başarı denilen bir gıda ile beslenir.
T.Jefferson
• İktidar,iktidara düşkün olmayanlara bırakılmamalıdır. Eflatun
• İyi hükümetler arasında demokrasi en kötüsü, fakat kötülerin en iyisidir. Aristotales
• Laiklik zorunlu olarak demokrasiyi içermez, ama demokrasi laikliği içerir.
Emre Kongar
• Sosyalizmsiz bir demokrasi olmayacağı gibi, demokrasisiz bir sosyalizmde olmaz.
M.Ali Aybar
• Şerefli bir milletin, demokrasi ayıbı olmaz.
Sait Faik