Devlet adamları ile ilgili anlamlı sözler

• Bazı devlet adamları istikrar deyince, kendilerinin daima kendileriyle halef selef olmalarını anlarlar. Yukio Ikusai
• Bir devletin değeri; politikacılarıyla değil, devlet adamlarıyla ölçülür. John Stuart Mill
• Bir devletin zenginliği ve gücü; ne pamuğu ile, ne altını ile,ne de ipliği ile ölçülür. Devletin zenginliği ve gücü, en önce gerçek devlet adamlarıyladır. R.Hofmann
• Bir diplomat “evet” derse, “belki” anlamını çıkarın. “Belki” derse de “hayır”….., ama bir diplomat “hayır” derse, o adam diplomat değildir. C.Delavigne
• Bir kimsenin devlet hizmetinde bir görevi yoksa, memleketin yönetimi için plan yapmasına gerek yoktur. Konfüçyus
• Boş vakitleri için yüksek maaş alan insanlara, bürokrat denir. Sedat Turan
• Cehennemde dağlar gibi büyük yılanlar, katırlar gibi akrepler vardır. Bunlar, maiyeti arasında adalet etmeyen devlet adamlarını zehirleyip duracaklardır.
Hz.Ali
• Devlet adamı, devletin hizmetkârıdır. Büyük Frederik
• Devlet adamı koyunu kırkar; siyasetçi koyun derisini yüzer. A.O’Malley
• Devlet adamı; ne kadar acıda olsa, gerçekleri söyleyebilen adamdır. H.G.Mirabeau
• Devlet adamı olmak, politikacı olmak tan daha güçtür. Politikacılar halkla iyi geçinmeye bakarlar, devlet adamları ise politikacılarla da iyi geçinmek zorundadırlar. Fletcher Knebel
• Devlet adamlarının yeminleri ile aşıkların yeminleri arasında bir fark yoktur.
B.Franklin
• Devlet başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim. Henry Clay
• Diplomat; kadınların doğum gününü hatırlayan, yaşlarını unutan adamdır. R.B.Hayes
• Diplomatları kandırmanın yolunu buldum. Hep doğru söylüyorum, hiçbir zaman bana inanmıyorlar. Di Cavour
• Elçiler, hükümetin gözleriyle kulaklarıdır. Guicciardini
• Memuriyet, izzetli veya saadetli birer esarettir. Cenap Şahabettin
• Olgun devlet adamını sevindirmek isterseniz, eleştiriniz. Basit bir hükümet adamını sevindirmek isterseniz, övünüz.
B.Disraeli