Kategoriler
Anlamlı sözler

Dikkat ile ilgili anlamlı sözler

• Başkalarının yanılmalarına bak, dikkati öğrenirsin. P.Syrus
• Biraz dikkat, büyük kazalar savuşturur. Ahmet Rasim
• Biraz dikkat! Yeknesaklığın ardında nice güzelliği görmeye yetmez mi? Ali Suad
• Bütün dikkatiniz kendinizdeyse, mutluluğu garanti ettiniz demektir. Novalis
• Cehalet diye bir şey yoktur, yalnızca dikkatsizlik ve ilgisizlik vardır. İ.Newton
• Dikkat; aklın, en büyük çocuğudur. Victor Hugo
• Dikkat ediniz, yalan söyleyen devamlı saygılı davranır. R.Necdet Evrimer
• Dikkat et! Allah’ın dışında ki her şey batıldır. Lebid
• Dikkat et! Sözlerin kendine ihanet edebilir.
Baraccio
• Dikkat etmek demek, insanın kendi ruhuna bakması demektir. Anaksagoras
• Dikkat; hayatın düşmanıdır. W.Shakespeare
• Dikkat her şeyde, zevklerde bile vazgeçilmez. Hayatta yarına bırakmanın bizi daha çok başarıya götürdüğü olaylar gördün mü? Epiktetos
• Dikkat, hiçi her şeye dönüştürür. Goethe
• Dikkat,içine bir kere girmeye görsün; ne yaparsan yap, kolay kolay çıkaramazsın.
Ben Johnson
• Dikkat; insanın tabutuna bir çivi daha ekler.
John Wollot
• Dikkatliler az yanılır. Konfüçyus
• Dikkatsiz bir adamın karısına, dul desen yeridir. Macar Özdeyişi
• Dikkatsizlik gençlere, telaş ise yaşlılara zarar verir. Cicero
• Dikkatsizlik, her ülkede mezarı olan bir şeydir. J.G.Saxe
• Dikkatsizlik köreltir, dikkat berraklaştırır. Aleksis Kivi
• Eğer iyi olamıyorsanız, dikkatli olun. Amerikan Özdeyişi
• Gerçek dikkatin özelliği şudur; bir anda hiçi, her şeye değiştirir. Goethe
• Hayatta muvaffak olmak için,üç şey lâzımdır; Dikkat,intizam, çalışma. Mevlâna
• Hiçbir işte gerektiğinden çok acele etme. Dikkatli olanlar, kendilerini zor duruma girmekten korurlar. Hz.Ali
• İnsan küçük hareketlerine dikkat etmezse, edineceği kötü itiyat, büyük işlerde ki tavrını da ifsad eder. H.Cahit Yalçın