Din ile ilgili anlamlı sözler

• Allah’ın dini öyle bir hale getirilmiş ki, tersine çevrilerek giyilen elbiseye dönmüş. Hz.Ali
• Aslında din,ruhun huzura kavuşması dır, geleceğe bağlanan ümittir, mutsuz kimseler için kurtuluş yolu dur. Dinin insanlığa ne kadar büyük hizmeti olmuştur! Eğer din adamları görevlerinin kutsallığını hakkı ile anlasalardı,din daha nelere muktedir olmazdı ki! Napoleon
• Ben size bir din bıraktım, gündüzü gibi gecesi de aydınlıktır. Hz.Muhammed
• Biz soy üstünlüğünü yaktık. Din ateşi bu soy üstünlüğünü kül etti. Bir çiçeğin yüz yaprağı isek de, kokumuz birdir. O, bir düzenin canıdır ve birdir. M.İkbal
• Din adamı; geçindiremeyeceği kadar büyük ailenin reisidir. Samuel Johnson
• Din bağnazlığı dini, tarih bağnazlığı tarihi öldürür. Cenap Şahabettin
• Din bilgilerinin alışveriş kısmını bil meyen, haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevabını bulamaz. İmam Gazali
• Din,bir yasalar dizgesidir. Ama bu yasalarda tanımlar,usumuzun aradığı nesnel tanımlara benzemez. Thomas S.Eliot

• Din,belirli şeylere bir açıdan bakmak değil, her şeye belirli bir açıdan bakmaktır.
Robert E.Segal
• Din, dünyada büyük bir güçtür. Bir insanın kalbine kendi imanımızla değil, onun iman yolu ile girmeye çalışmamız gerekir.
G.B.Shaw
• Din fazilettir. İnsanı kurtaracak olan faziletidir. M.Rasim Mutlu
• Din gününü gündeminden düşüren bir nefis için, dünya gündemleri en iyi teselli aracıdır. Ali Suad
• Din,her yönden yükselmeyi emreder ve insanı yüceltir. Hz.Ali
• Din ile dünyanın avına çıkılmaz. B.Said-i Nursî
• Din, insanın sınırlı bilgisinden doğmuştur. F.Engels
• Din; insanları ebedi saadete götürmek için, Allah tarafından gösterilen yol demektir. İmam-ı Rabbani
• Din,insanlık tarihine hakim olan en büyük güçtür. Dini duygular, insanın bitmeyen bir özelliğidir. Benjamin Costant
• Din, nasihattir. Hz.Muhammed
• Din, onu kullanmasını bilen bir hükümet için her zaman en sağlam destek olacaktır.
Napoleon
• Din; sezgi ve buğzdan başka bir şey değildir. . Hz.Muhammed
• Din, Tanrı’yla insanlara karşı duyulan sevgiden başka bir şey değildir. William Penn
• Din, temizlik üzerine kurulmuştur. . Hz.Muhammed
• Din üç kısımdır; emirler, yasaklar ve faziletler. Muhammed Rebhami
• Din ve Ahlâk, aslında ikisi de vasıfları bakımından bir bütünün tamamlayıcı sı olan iki parçadır. Heinrich Heine
• Dini yaşatan bilhassa ölümdür. Ölüme çare bulunmadıkça din ölmez. Cenap Şahabettin
• Dinin aslını anlamaya imkân yoktur, ona ancak hayran olunur. Mevlâna

• Dinin esası,emaneti yerine vermek ve sözünde durmaktır. Hz.Ali
• Dinini dünyaya değişen insan, sapıtır. Hz.Ali
• Dinsiz ilim kör, ilimsiz din topaldır. A.Einstein
• Dinsiz; kendini aşmak cesaretinden mahrum olan adamdır. L.Massignon
• Dinsiz vardır ki, inkarın esasları bir mabed teşkil eder. Cenap Şahabettin
• Dinsizliğin en muktedir naşirleri, iktidarsız ulema-ı dindir. Cenap Şahabettin
• Eğer toplumdan dini inancı kaldırırsanız, geriye sadece bir sürü yol kesen eşkıya kalır. Napoleon
• Erişkin aklın en büyük hazinesi,dindir. Bu sebeple insanın dini aklıdır, aklı olmayanın dini de yoktur. Hz.Muhammed
• Ezilenlerin inleyişidir,din; ruhsuz bir dünyanın ruhu, umutsuz bir insanlığın umududur. Din, halkın afyonudur.
Karl Marx
• Her din, öteki dinler kadar doğrudur. Bruce Burton
• Hıristiyanlar ölüm olunca, Hıristiyan lıkla alakaları kesilir. Müslümanlarda cahil olunca, İslamiyet’le alakaları kesilir.
Charles Mixmer
• Hıristiyanların cenaze töreni, yaşayanlar içindir. Müslümanların cenaze töreni ise ölenler içindir. Malcolm X
• İnsan ölümü değil, hayatı düşünmeli; gerçek dindarlık budur. B.Disraeli
• İnsanlar arasında en büyük dostluk bağı din olduğu gibi, en büyük uçurum da yine dindir. Şemsettin Günaltay
• İnsanlar, bu dine kitleler halinde girdiler ve kitleler halinde çıkacaklar. Hz.Muhammed
• İnsanlar; din hakkında yazar, savaşır, Ölülerde; din içinde yaşamasını bilmezler.
C.C.Colton
• İnsanlar, düzene sokmak için dinlerine ait bir şeyi terk ettiler mi, Allah, onları ondan daha zararlı bir şeye uğratır. Hz.Ali
• İhyay-ı din, ihyay-ı millettir. Hayat-ı din, nûr-u hayattır. B.Said-i Nursî
• Korkunç bir ihtiyaç duyuyorum… O sözcüğü açıklasam mı?… “din” sözcüğünü… İşte o zaman,geceleyin yıldızları boyamaya gidiyorum. Van Gogh
• Malı zarardan korumanın ilacı, zekatını vermektir. İmam-ı Rabbani
• Tek din, iyi bir yarayıştır. Thomas Fuller