Düşünce ile ilgili anlamlı sözler

• Acayip şeyler, acayip düşüncelerden doğar.
Shelley
• Adi fikre sarf edilmiş güzel ifadeden ziyade, adi ifade işinde gördüğüm güzel fikre acırım. Cenap Şahabettin
• Alçak yüreklerde yaşayan düşünceler, yüksek düşüncelerdir. Montaigne
• Ancak, aptallar ve ölüler düşüncelerini hiç değiştirmezler. J.R.Cowell
• Asil düşüncelere sahip ol. Cleobul
• Baş ucunuzda kağıt, kalem bulundurunuz. Milyarlık fikirler bazen sabaha karşı üçte gelir. Maintenon
• Başkalarının düşüncelerine saygı gösterin. Dost kazanmak istiyorsanız, hiç kimseye yanlış düşündüğünüzü söylemeyin.
Dale Carnegie
• Başkalarının düşüncelerini keşfetmek ten hoşlanırız ama kendi düşünceleri mizin tahmin edilmesine kızarız. La Rochefoucauld
• Başkalarının isteğine göre değil, yalnız kendimiz için düşünürüz. Voltaire
• Başlamadan önce iyice düşün; ama bir kere başlayınca, hemen bitirmeye bak. Sallust
• Bazı düşünceler vardır ki, insan onların efendisi olmalıdır, aksi halde uşağı olur.
P.Syrus
• Bazı fikirler hırsızdır, insanın aklını çalar.
Ali Suad
• Bazı insanların fikirleri, bulutlarla örtülmüş tepelere benzer. Bualo
• Ben düşüncelerimin çevresinde, sözlerimin dahi çevresinde çitler isterim; domuzlarla, bağnazlar bahçeme girmesinler diye. F.Nietzsche

• Benim seni düşündüğümde; senin de beni düşünüp, düşünmediğin düşün dürüyor beni.
A.Vinet
• Bir çok fikirler, doğdukları dimağdan çıkıp başka dimağlara aşılanınca daha iyi gelişirler. O.W.Holmes
• Bir düşünce, bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir. H.W.Longfellow
• Bir düşünce de takılıp kalma gerçeği; bir düşünce anlatamaz. Sofokles
• Bir düşünceyi susturmak, yaşayan kuşaklar kadar,gelecek kuşaklara karşı da düpedüz haydutluktur. John Stuart Mill
• Bir gün her şeyin daha iyi olacağını düşünmek umudumuz, bugün her şe yin iyi olduğunu düşünmek yanılgımızdır. Voltaire
• Bizi düşüncelerimiz sınırlamazsa, hiçbir varlık sınırlayamaz. M.Bozdağ
• Büyük düşünceler, yürekten gelenlerdir.
Vauvenargues
• Bir fikir,kalpten bile gelse, kafadan çıkmalıdır. John Norley
• Bir fikir sahibi olmanın en iyi yolu, bir çok fikir sahibi olmaktır. Linus Pauling
• Bir fikre davet,cumhûr-u ulemanın kabulü- ne vâbestedir, yoksa davet bid’attır, reddedilir. B.Said-i Nursî
• Birinin fikri ve düşüncesi, diğer birininkinin tamamen aynısı ise, bun lardan biri diğerine mutlaka köledir. Oktay Rıfat
• Biz düşüncelerimizi çoğu zaman, omuzlarımızda taşırız. A.Hamdi Tanpınar
• Bizi saçmalıklara sürükleyen bir fikrin yanlış olduğu kesindir. Kesin olma yan, bizi tehlikeli sonuçlara götüren bir düşüncenin yanlış olduğudur. David Hume
• Büyük işler gibi büyük düşüncelerin de davula ihtiyaçları yoktur. Bailey

• Canavarca düşüncenin elinde daima denizler; bataklık, akarsular; zift kanalı ve atmosfer; kirden bir tavan haline gelmiştir ve gelecektir de. M.Selahattin Şimşek
• Çatabilirsen önce fikirlerime çat, sonra bana. Montaigne
• Çok düşünen, çok düşündürür. Ali Suad
• Daha iyi yaşamak istiyorsan, kötü düşüncelerini öldür. Sir W.Raleigh
• Değerli düşüncelere sahip olanlar, hayatta yalnız kalmazlar. Otto Ernest
• Dil bilgisi bir gaye değil, bir vasıtadır. Asıl gaye olan, fikir zenginliğidir. A.Fuat Başgil
• Doğru bir fikrin anlaşılmaması, onu çağın dışına değil, belki de üstüne çıkarır.
Engin Gündoğar
• Doğru düşündüğüne inanan, yanlış fikirlerle savaşmak zorundadır. Mehmet Kaptan
• Dünkü fikir küflü, yarın ki fikir hamdır; Bugünün adamına, bugünkü fikir yarar.
Cenap Şahabettin
• Dünyayı güvercin ayaklarıyla gelen düşünceler yönetirler. F.Nietzsche
• Dünyanın döngüsü çok değişken olabilir. Dinlemeye değer bir düşünce, ertesi gün saçma olabilir. W.Henry Steward
• Dünyayı idare eden,düşünceler değil kuvvettir, ancak kuvveti kullanan düşüncelerdir. Blaise Pascal
• Düşünce başlarken, ilk sinyali duygu larımız dan alırız. Düşüncelerimizi duygularımızla ışığa çıkarırız. S.Batu
• Düşünce,benzin gibidir. Çok kişide benzin vardır. Fakat onu bir motora koyup çalıştırabilecek teşebbüs, alevleyecek kibrit yoktur. Gassion
• Düşünce bir kez uyandı mı, bir daha uyumaz. Thomas Carlyle
• Düşünce de, gıdadır. Victor Hugo
• Düşünce, düşüneni değiştirir. F.David Peat

• Düşünce, içimizde ki şeye yönelttiğimiz dikkattir. Leibniz
• Düşünce,gece çakan bir şimşektir. Fakat bu şimşek, her şey demektir. H.Poincare
• Düşünce gönlün rüzgarlarıdır, bin bir yönden eser. M.Rasim Mutlu
• Düşünce hürriyeti, ruhun hayatıdır. Voltaire
• Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu! Hacı Bektaşi Veli
• Düşünce,nefsin idraki ile kendi kendi ni bulmak ihtiyacında olanlara veril miştir. Lakin, göz bizzat ışıktan ibaret ise görmek için ışığa ihtiyaç hissetmez. Plotin
• Düşünce, okumuş insanların çalışma sıdır. Hayal görmek ise, onların zevki. D.Sza
• Düşünce özgürlüğü, insanı kulluktan kurtardığı ölçüde de tedirgin eder. M.Şevket Esendal
• Düşünce; rüzgâr, Bilgi; yelken, insanlıkta kayığın kendisidir. A.W.Hare
• Düşünce; sadece iki gece arasında ki parlamadır, ama her şey bu parlamadan ibarettir. Henry Poincare
• Düşünce sahipleri bedence zayıflar. Mum ne kadar erirse alevi o kadar parlar.
Mevlâna
• Düşünce suç olmaz ya,olursa eğer en büyük düşünce suçu, düşüncenin suç olabileceğini düşünmektir. S.Eyüpoğlu
• Düşünce ve duygular; dağlı konuklar gibi çağrısız ve uyarısız geliyorlar. Onlardan tıpkı konuklardan olduğu gibi kaçamaz, gizlenemezsiniz. Resul Hamzatov
• Düşünce ve inanç özgürlüğü elinden alınan bir insan, açık hapishanededir. A.N.Whitehead
• Düşünce yeteneği, eksersizle gelişir ve sanıldığının tersine olgunluk çağın da, gençliktekinden daha güçlüdür. S.Maugham
• Düşüncede uyum, dostluğu doğurur. Demokritos
• Düşünceden vergi alınmaz. Martin Luther

• Düşünceler gayeleri doğurur. Gayeler eyleme dönüşür, eylem alışkınlıkları oluşturur, alışkanlıklarda karakteri belirleyerek, kaderimizi tayin eder. Tryon Edwards
• Düşünceler insana, keyifleri istediği zaman gelirler, benim keyfim istediği zaman değil.
Andre Malraux
• Düşünceler; iyi, cesur insanların beyinlerinde gelişmelidir. Yoksa, rüya olmaktan öte (ileri) gidemezler. Emerson
• Düşünceler de, hastalıklar gibi sâridirler.
André Maurois
• Düşünceler, kılıçla bastırılamaz. August Strindberg
• Düşüncelerimizin en iyi aynası, yaşamlarımızın akışıdır. Montaigné
• Düşüncelerin karşısındayım ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar destekleyeceğim. Voltaire
• Düşüncelerin ortaya koyulması, insanlığı kölelikten kurtarıp özgürlüğe ulaştırır.
Emerson
• Düşüncelerini tam ve yerinde kelime lerle ifade edemeyen, yanlış tartılarla tam iş görmeye çalışan satıcıya benzer.
Goethe
• Düşüncelerini gizleme. Gizlersen, sonra nereye koyduğunu unutursun. Resul Hamzatov
• Düşünceleriniz ne ise yaşamınızda odur. Yaşamınızın gidişini değiştirmek istiyorsanız, düşüncelerinizi değiştirin. Marcus Aurebiun
• Düşüncelerini kafa tutarak, buyruk vererek ortaya koyanlar, akıldan yana güçsüz olduklarını bilirler. Montaigné
• Düşüncelerinizin esiri olmayınız. Çünkü, insan düşünce zincirlerini yıkarak tekamül eder. Montaigné
• Düşüncelerle karşılaşınca; zayıflar korkar, aptallar karşı gelir, akıllılar karar verir, ustalar da yönetir. Mme Jeanne Roland
• Düşüncelerle yaptığın işler, soylu olsun. Longfellow

• Düşünceli olun, çünkü karşılaştığınız herkes inan ki en az sizin kadar zorlu bir mücadele veriyor. Eflatun
• Düşüncenin gemlerini biraz bırakınca, cinnete ve hikmete beraber gidiyor insan!
Cemil Meriç
• Düşüncenin gücü, zekanın gücüdür. Lord Byron
• Düşüncenin kuduz köpek gibi kovalan dığı ülkede, düşünce adamı yetişmez. Aleksis Kivi
• Düşüncenin kuvveti, zekanın sırrıdır. L.Sterne
• Düşüncenin olduğu yerde, taassup hükmeder. Ahmed Rufai
• Düşüncenin rütbesi, kendi içindedir. C.Tanyol
• Düşüncesi az olanın, sıkıntısı çok olur. Richard Horne
• Düşüncesini anlatmak hürriyeti olma dı mı, insanlarda hürriyet yok demektir. Voltaire
• Düşüncesiz bir yaşam, bir insana yakışmaz.
Sokrates
• Düşünceye dalmış bir insanı, tembel bir insan sayma. Çünkü insanların yaptıkları bir görünen iç vardır, bir de görünmeyen.
Eric Hoffer
• Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak demektir. Bu ise,rüzgârı zapt etmekten de zordur. M.Gandhi
• Düşünceye saygının daha önce düşün ceyi hoş görmekle gerçekleşebilece ğini ne zaman öğreneceğiz. Nadir Nadi
• Düşünceyi hızlı trenle, öğüdü ise yük treniyle gönder. C.Clark Munn
• Düşündüğün her şeyi söyleme, fakat söyleyeceğin her şeyi düşün. Elbert Hubbard
• Düşündüklerinizi söylemek iyidir, söylediklerinizi düşündükten sonra söylemek daha iyidir. Credo
• Düşünen bir kadın, boyanan bir erkek kadar iğrençtir. Lessing
• Düşünen insan; özlü insandır, kendi kişiliğini bilen insandır. Sait Faik

• Düşünen insanın en güzel mutluluğu, anlayabileceğini araştırmak ve akıl erdiremeyeceğini olduğu gibi kabul etmektir. Goethe
• Düşünen yorulur,seven düşünür. Sev mesi, insanın kendine yenik düşmesidir. Fonvizin
• Düşünlerimizin en iyi aynası, yaşamlarımızın akışıdır. F.Nietzsche
• Düşünme zor iştir; muhtemelen bu nedenle çok kişi düşünür. Henry Ford
• Düşünmek; bütün sanatların en geç öğrenilenidir. J.J.Rousseau
• Düşünmek, büyük bir tasadır. André Gide
• Düşünmek, görmektir. H.de Balzac
• Düşünmek güç, yapmak kolaydır. Goethe
• Düşünmeden vazgeçtiğimiz an, genellikle fırsatı kaçırmış oluyoruz. P.Syrus
• Düşünmek,insana üç üstünlük sağlar; iyi görmek,iyi konuşmak,iyi eylemde bulunmak. Demokritos
• Düşünmek, kendini unutmaktır. Emile Alain
• Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır. Eflâtun
• Düşünmek; evvela düşünenlerin dü şünceleri üzerinde düşünmek, sonra da onların tesirinden kurtulmaktır. Cemil Meriç
• Düşünmek,var olan en zor iştir. Belki de bu yüzden çok az insan onunla meşgul olur.
Henry Ford
• Düşünmek ve söylemek kolaydır. Fakat yapmak ve bilhassa muvaffaki yetle neticelendirmek çok güçtür. Z.Gökalp
• Düşünürken dikkatli, uygularken kararlı olun. Charles Hale
• Düşünüyorum, öyleyse varım. Descartes
• Düşünüyorum öyleyse varım diyen filozof haklı ise; nüfus sayımları boşuna yapılıyor demektir. M. Selahattin Şimşek

• Eğer bir fikre yeterince bağlı kalırsanız, o fikir artık saygıdeğer hale gelmiş demektir. H.Ziya Uşaklıgil
• Eğer son birkaç yılda,önemli bir fikrini zi değiştirip yenisini edinemediyseniz, hemen nabzınızı kontrol edin, ölmüş olabilirsiniz.
G.Burgess
• Eğer yeter sayıda insana düşünceleri ni sorarsan, sonunda nasıl olsa kendi yapacağın şeyi, tavsiye edecek birini bulursun. Weston Smith
• En iyi düşünceler, gönülden gelenlerdir.
Vauvenargues
• En iyi düşüncelerinizi, uygulamaya çalışınız. Madame Necker
• En iyi fikirler bile çok tekrarlanırsa değerini yitirir. Racine
• En sağlam düşünceleriniz, hislerinizle tezat teşkil edenlerdir. Paul Valery
• Erkekler kalpleriyle değil, fikirleriyle yaşarlar. A.Çehov
• Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür. Cenap Şahabettin
• Ey birader,sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın ke mik ve sinir ve kas ve adaleleri med yana getiren ince liflerden ibaretsin. Mevlâna
• Fikir, beynimde oluşan imgedir. Voltaire
• Fikir, cihanı sarsan bir namedir. Victor Hugo
• Fikir değiştirmemek, gelişmemektir. Japon Özdeyişi
• Fikir, kalpten aldığı hızla ilerler. Konfüçyus
• Fikir kuvvetsiz olursa,ne yaparsanız nafile. Fikirde kuvvet olursa, nasıl yazılsa yine okunur. H.Rahmi Gürpınar
• Fikir ona derler ki,bir yol açsın; yol ona derler ki, bir gerçeğe ulaşsın. Mevlâna
• Fikir sahibi olmaya, mal sahibi olmak tan fazla ihtiyaç duyacağımız gün; gerçekten zenginlik sırrını bulacağız. Peyami Safa

• Fikirler; asil serkeş ata benzerler, ko lay kolay boyunduruk altına girmezler. R.Necdet Kestelli
• Fikirler, elektrik akımları gibi birbirlerini tutuştururlar. J.Eugel
• Fikirler kullanılmadıkça yararsızdır. Onların değerinin kanıtı uygulanmala rıdır. O zamana kadar, hapishanede sayılırlar.
Levitt
• Fikirler, ordulardan güçlüdür. W.M.Paxton
• Fikirlerimiz, onları taşıyacak kudrette olduğumuz nispette bizimdirler. A.Hamdi Tanpınar
• Fikirlerin en çok sürüleni; içi gayet boş, üstü fevkâlade boyalı ve sesi son derece tanınan olanlarıdır. F.Ahmet Aykaç
• Fikirlerin sustuğu toplumda, yumruklar konuşur. Yalnız Adam
• Fikri fikrinizle uymayan insanla, fazla meşgul olmayınız. Fikirde ki ayrılık kolay zail olmaz. Hz.Ali
• Fikirlerini hiç değiştirmeyen kimseler, gerçekten çok kendilerini sevenlerdir.
Joseph Joubert
• Gençlerin mutluluğu, düşünce eksikli ğinden ileri gelir. Yaş arttıkça düşünce de artar.
II.Friedrich
• Gençliğimizde düşüncelerimizi oluştu ran tüm konular sevgiyle ilgilidir, sonraları ise tüm sevgimiz düşüncemiz olur. A.Einstein
• Gerçek mahkumlar cezaevlerinde ya tanlar değil,elini kolunu sallaya salla ya dolaşırken düşüncelerini beyinle rinde hapsedenlerdir. F.Nafiz Çamlıbel
• Gerçek ve insanca bir düşünce; bana öyle gelir ki, insanlığın haline ve dün yanın gidişine daima uygun düşmelidir. Emile Alain
• Gök kubbe altında, yepyeni hiçbir fikir yoktur. En yeni fikir,eski bir fikrin yeni bir elbise giymişidir. Ali Fuat Başgil
• Gücü doğuran, düşüncedir. B.Pascal
• Güzel fikir, doğru olmasa bile boşa gider.
Cenap Şahabettin

• Haklı bir fikrin meyve vermemesi mümkün değildir. Tolstoy
• Hayatımız, düşüncelerimizin eseridir. Marcus Aurelius
• Hayatın her fırsatında,yapmak veya yapmamak gerekeni bilmek için her zaman elden geldiği kadar düşünceyi kullanmaya çalışmalıdır. Descartes
• Hepimizin aynı fikirde olması iyi bir şey değildir. Çalışmayı ve yanlışları yaratan fikir ayrılıklarıdır. A.Huxley
• Her davranışın atası, bir düşüncedir. R.Southey
• Her devrimci fikir, üç tür tepki uyandırır; Olanaksız, zamanınızı boşa harcamayın. Olabilir, ama yapmaya değmez. Her zaman iyi fikir olduğunu söylemişimdir.
Murphy Yasası
• Her eylemin hatası, bir düşüncedir. Emerson
• Her fikrin bir kıymeti vardır. Durmuş bir saat bile, günde iki defa doğruyu gösterir.
Adnan Menderes
• Her insanın iradesi dışında, binlerce kötü düşüncesi olabilir. O.Goldsmith
• Her iyi düşünce, namuslu insanlarda bulunur. Euripides
• Her sabit düşünce, delilikle veya kahramanlıkla sona erer. Y.Huaga
• Her sabit düşünce, sahibi için zindandır.
F.Nietzsche
• Her yeni düşüncenin sahibine, o düşünce benimsenene kadar deli gözü ile bakılır.
Mark Twain
• Her yeni fikir, başlangıçta diğerleri arasında azınlıkta kalır. Thomas Carlyle
• Her zaman her yerde, bazı düşünce leri kabul etmeyecek kişiler bulunur. William Temple
• Herkes düşünce sahibidir, hem de gerektiğinden fazla. J.Baudrillard
• Herkes düşüncelerinde yanılabilir ama aptallar bir türlü düşüncelerinden ayrılamazlar. Cicero

• Hiçbir ordu, zamanı gelmiş bir düşünceye karşı koyamaz. Victor Hugo
• İçine fikir yürüterek girmedikleri bir durumdan insanları, fikir yürüterek çıkartamazsınız. J.Swift
• İnsan düşünce ile görür ve duyar; Her şeyden yararlanan, her şeyi düzene sokan,başa geçip yöneten düşüncedir. Geri kalan her şey kör, sağır ve cansızdır.
Epikharmos
• İnsan düşüncesi tıpkı elmas gibidir, tıraş edilmezse parlamaz. II.Friedrich
• İnsan, savaşmadığı düşüncelerini değiştiremez.
Thomas Mann
• İnsan yürüyüşe yalnız çıkmaktan hoşlanabilir, ama düşüncelerinde yalnız kalmaktan nefret eder. G.Santayana
• İnsana büyüklük veren şey, düşüncedir.
Blaise Pascal
• İnsanı en çok üzen olaylar değil, olaylar hakkında ki düşüncedir. Montaigne
• İnsanı ezen hayat değil, düşüncedir. Hoffmannsthal
• İnsanın eninde sonunda, alışamayacağı düşünce yoktur. Albert Camus
• İnsanın fikri,fikrinin renginden önemlidir. İnsan kalitesi de, fikrinin kalitesinden önemlidir. M.Emin Yurdakul
• İnsanlar her şeyi başka başka gözler, başka başka düşüncelerle görürler. Düşünce ayrılıklarının asıl nedeni budur.
Montaigne
• İnsanlık tarihi, düşünce tarihidir. H.G.Wells
• İşine bağlı olan insanın kafasına düşünceler kendiliğinden doğar. Henry Ford
• İyi bir başyazıda; insanların kendi düşüncelerini değil, onların düşünce lerini verebilirsiniz. Arthur Brisgane
• İyi olmaz yaralar gibi, iyi olmaz düşüncelerde vardır. H.de Balzac
• Kardeşim, ancak fikirdir varlığın, gerisi et ve kemiktir bir yığın. Mevlâna
• Kendi başına iyi ya da kötü olan bir şey yoktur, bunu düşüncelerimiz yapar.
W.Shakespeare
• Kendi düşüncelerini saklayabilirsen, başkalarının düşüncelerini saklamaya çalıştığını, yarı yarıya anlıyorsun demektir.
Paul Heyse
• Kendi düşüncesinin her zaman doğru olduğunu sanan insan, ne zavallıdır. Emile Alain
• Kendini bilmeyen, bilgiyi düşünceye dönüştüremez. Ahmet Selim
• Kim büyük fikirler için yaşıyorsa, kendini düşünmeyi unutur. B.Auvedbach
• Kimse, düşüncelerine hükmedemez. Ostrovski
• Kişinin fikri ne ise zikri de o olur. Hz.Ali
• Kuru bilgi verirsek yoruluruz boş yere, düşünce sanatını öğretelim gençlere. Konfüçyus
• Kutsal şeylere; yalnız ellerle değil, düşüncelerle bile dokunmamalıdır. Cicero
• Nasıl düşünmeye devam ederseniz, öyle düşünmeye alışırsınız. M.Bozdağ
• Okurken aradığımız yeni düşünceler değil, kendi düşüncelerimizin basılı sayfada doğrulandığını görmektir. Cesare Pavese
• Ortaya atılan yeni fikirlerde, bir ilginçlik, saçmalık yoksa; bu fikirde umut yok demektir. A.Einstein
• Ökse otunun kurumuş meşe ağacının üzerinde çiçek açması gibi, düşünce de yaşlılıkta çiçeklenmelidir. Montaigné
• Önce fikirlere çatarız, sonra insanlara. Montaigné
• Öyle düşünceler vardır ki, bunlar için kulaklar mevcut olmamalıdır. G.Büchner
• Özgür düşünce; hem tutucu,hem gelenekçi, hem de özgür olamaz. Jim Rohn
• Pratiğe dönüştürülen büyük düşünceler, büyük işler anlamına gelir. W.Hazlitt
• Pratik ve düşünce; yavaş yavaş her sanatı ilerletir. Vergilius

• Sadece akıllılar fikir sahibi olurlar. İnsanların geri kalanı fikirlerin eseridir. Calvin Coleridge
• Sağlam fikirlerden, kuvvetli hareketler doğar. W.Shakespeare
• Uyanan düşünce, bir daha uyumaz. T.Carlyle
• Taze günün, taze fikirle başlasın. Demokritos
• Terör eylemlerini bahane ederek fikir özgürlüğünü mahkum etmeye kalkış manın ne mantıkla ilişkisi vardır, ne demokrasiyle…
İlhan Selçuk
• Tuz nasıl yemeklere tat veriyorsa, eşyaya vasıflarını veren de, insanların düşünceleridir. Anatole France
• Yakaladığınız fikri hemen uygulayınız. Bir başkası da o fikre ulaşabilir ve başarı ilk harekete geçenindir. M.Şekip Tunç
• Yalnız aptallarla ölüler, fikirlerini değiştirmezler. Lowell
• Yeni bir fikir; ya kendine bir şampiyon bulur, ya da ölür. Edward Schon
• Yeni fikirleri yakalamaktan daha zor olan şey, beynimizin tüm köşelerini tutmuş olan eski fikirlerden kurtulmaktır. J.M.Keynes
• Yüksek fikirler; yüksek dağlara benzer, alışkın olmayanları korkutur. Cenap Şahabettin
• Yüksek sesle okuduğum fikirleri, iki duygumla yakalıyorum. Çünkü böyle ce okuduğumu hem görüyor, hem de işitiyorum. Bu yüzden daha iyi kavrıyor ve hatırlıyorum. A.Lincoln