Kategoriler
Anlamlı sözler

Düşünmek ile ilgili anlamlı sözler

• Arkada bıraktığın şeyleri, düşünme. Karl Kraus
• Az düşünen çok konuşur. İsviçre Özdeyişi
• Başkalarının arzusuna göre değil, sırf kendiniz için düşünün. Fransız Özdeyişi
• Bir adam bütün gün ne düşünüyorsa, kendisi de odur. Emerson
• Bir an düşünmek, yetmiş yıl ibadetten hayırlıdır. Hz.Muhammed

• Bir şey bulanık görüldüğü zaman, daha kolay düşünülür. Lao Tzu
• Bizce aklı başında adam, yalnız bizim gibi düşünendir. La Rochefoucauld
• Düşünme bir aynadır. Sana iyi ve kötü amelleri gösterir. Fudayl Bin İyaz
• Düşünme olmaksızın öğrenme, emek kaybıdır. Öğrenme olmaksızın düşünme ise tehlikelidir. Konfüçyus
• Düşünme özgürlüğü, öncelikle yönetenlerden farklı düşünebilme özgürlüğüdür.
François de Sales
• Düşünme sanatı,yazma sanatı gibi bir de okuma sanatı vardır. B.Disraeli
• Düşünme zihnin işi, hayal ise zev kidir. Düşünme yerine hayal etmek, zehiri besinden ayırt edememektir. Victor Hugo
• Düşünmeden konuşan pişman olur. Konuşmadan önce düşünen, selâmet bulur.
Yahya Bin Muaz
• Düşünmeden konuşma, sonuna bakmadan iş yapma. Hz.Ali
• Düşünmeden okumak,hazmetmeden yemeye benzer. Edmund Burke
• Düşünmeden okumak körletir. Oku madan düşünmek yanıltır. Clairvany
• Düşünmek kolaydır, yapmak zordur. Dünyada en güç olan şey de düşünüleni yapmaktır. Goethe
• Düşünmek,gerçek çalışmaktır. En çok yaşayan kimse, en çok düşünen kimsedir.
Dale Carnegie
• Düşünmeyen tutucudur, düşüneme yen aptal. Düşünmediğine aldırma yan ise köle.
William Drummond
• Eğer mutfakta lavabonun başına geçtiyseniz, bulaşıklarını yıkayın, başka bir şey düşünmeyin. Julia Roberts
• Elimizde olan şeyleri çok seyrek düşünürüz eksik olanları ise daima! Schopenhauer

• Gençken yaşar insan, yaşarsa sonraları düşünür. Cavidan Tümerkan
• Görmeden görebilirim, ama düşünme den düşünemem. Paul Valery
• Hepimiz genel düşünürüz ama detayları yaşarız. A.N.Whitehead
• Her şeyde, sonu iyi düşünmelidir. La Fontaine
• Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir.
Walter Lipmann
• Herkesin kendini düşündüğü bir toplumda, herkes yalnızdır. Ali Suad
• Hiç düşünmeyi durdurup, tekrar başlatmayı denediniz mi? W.Raleigh
• İnsan ancak, zorda olduğu zaman düşünür.
Afşar Timuçin
• İnsan düşündüğü şeyi sonuna kadar düşünemediği için düşünür aslında. Goethe
• İnsan; ne kadar az düşünürse, o kadar az konuşur. Montesquie
• İnsanlar ne kadar az düşünürlerse, o kadar az düşünürler. Afrika Özdeyişi
• İnsanlar yiyecek ekmekleri ve yata cak bir yönleri olunca düşünmekten vazgeçerler.
Voltaire
• İnsanları düşünmekten kaçınmak için başvurmayacakları yol yoktur. Thomas Edison
• İyi düşünmek suretiyle, iyi hareket edilir.
Victor Hugo
• İyi ki, devlet olarak düşünmeyi öğrenebildik. E.Roosvelt
• Kıtalararası düşünmeye alışın artık. A.Hamilton
• Kimlere meydan okumaz insan, tek başına düşündüğü zaman. La Fontaine
• Ne söyleyeceğini düşünerek konuşan kimse, insanların en akıllısıdır. İbn-i Abbas
• Ne söyleyeyim diye başta düşünmek, niçin söyledim diye sonunda pişman olmaktan iyidir. Şeyh Sadi
• Ne yapayım diye düşünmektense, bir şey yapma,düşün. Cenap Şahabettin
• Size ne yapacağınızı söyleyebilirler ama ne düşüneceğinizi asla. Sokrates
• Şampiyon olmak demek, şampiyon gibi düşünmek demektir. Dennis Waitley
• Unutmayın; sorgulanmayan yaşam, yaşamaya değmez… Düşünmek, beynin hastalığıdır.
Konfüçyus
• Uzun düşünmek, insana çok defa fırsatı kaçırtır. P.Syrus
• Yazmaya başlamadan önce, düşünmeyi öğrenmeli. Boileau
• Yeniden düşünmeye başlamak, yeni den yaşamaya başlamanın mutlak şartıdır.
Ali Suad
• Yoğun düşünme durumu, en güzel etkinliktir. Erich Froom