Kategoriler
Anlamlı sözler

Duygu ile ilgili anlamlı sözler

• Akla karşı koyabilen tek şey, duygulardır.
Ömer Seyfettin
• Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşır. Turgenyev
• Bir insan; duygularını anlatmaktan korktuğu zaman, gereğinden çok açıklığın sözü olur mu? Yuan Hung Dao
• Bu memlekette efkâr-ı umumiye yok, hissiyatı umumiye vardır. A.Hamid Tarhan
• Doğal yaşamda, duygulara yer yoktur. Ahmet Hulusi

Anlamlı Sözler
Anlamlı Sözler

• Duyabileceğimiz en güzel duygu, bilinmeyen karşısında ki heyecandır. A.Einstein
• Duygu,aklın esiridir. Fakat bil ki, akıl da ruhun eseridir. Mevlâna

• Duygu olmaksızın karanlık ışığa, kayıtsızlık harekete geçirilemez. Carl Jung
• Duygulanarak çizilen her portre, modelin değil,sanatçının portresidir. Oscar Wilde
• Duygular ön planda ise, yaşam gerilerdedir.
A.F.Y.
• Duyguların getirdiği heyecan geçicidir. Aslı özünden gelendir. A.F.Y.
• Duygularınızı kontrol edin, yoksa onlar sizi kontrol eder. Çin Özdeyişi
• Duygular,bilgilerle ters orantılıdır. Ne kadar az biliş varsa, o kadar savunuş vardır.
H.M.Tomlinson
• Duygum varlığım değil, varlığım duygumdur. Özdemir Asaf
• Duygunun yanında, akıl daima adi kalır.
H.de Balzac
• Duygusal yönleri ibadet kılıfı altında gizleyenler; kurtuluşa ermezler, asla arınamazlar. A.F.Y.
• Dünyanın en sıkıcı duygusu, çok istediği bir şeyin insanın peşinden koşmasıdır.
Erol Anar
• His ne kadar kolay değişirse, fikir değiştirmek o kadar zordur. Cenap Şahabettin
• His var mı? Bu alemde nekahet gibi tatlı.
Y.Kemal Beyatlı
• Hislerin dile gelişi, mistizmle yoğrul muş düşüncelerin aktarımı değildir. A.F.Y.
• Hissettiğin hisleri hissettiğini hissettiğin an, hissettiğin bir aşktır. Nancy Astor
• İnsanlar iki değişik duyguyu, aynı anda ayırt edemezler. Gottieb Leitner
• İnsanların hisleri,bilgileriyle ters orantılıdır. Ne kadar az bilirseniz, o kadar şiddetle savunursunuz. Bertrand Russel
• Metin dediklerimiz, alelekser hissizdirler.
Cenap Şahabettin
• Necip duygu, ıstırapsız uyku gibidir. Mektupçu Agâh
• Resimler solarken, duygular yeşerir. Fransız Özdeyişi
• Yalan alışverişini kafa yapar,bedelini duygu öder. Özdemir Asaf
• Yaprak hışırtılarını duyacak kadar duyarlı insan, içinde ki sesi de duyabilecek kapasiteye sahiptir. Erol Anar