Edebiyat ile ilgili anlamlı sözler

• Bir edebiyat “milli” olduğu nispette, “milletlerarası” değere sahip olur. A.Hamdi Tanpınar
• Edebiyat çoğunlukla çocuk yapmak değil, sevişmek üzerinedir. Hayatsa tam tersi.
David Lodge
• Edebiyat; her zaman haber olarak kalan, haberdir. Ezra Pound
• Edebiyat, iki ruhun arasında bir tesadüf noktasıdır. Charles de Boses
• Edebiyat; yazıların meydana getirdiği bir cumhuriyettir. Molieré
• Edebiyatçılar; yaşadıkları sürece hicvedi lirler, öldükten sonra da övülürler. Voltaire
• Edebiyatta çıraklık, demirci çıraklığından daha kolay değildir. Maksim Gorki
• Edebiyatta ön söz ne kadar gereksizse, aşkta da kur aynı şekilde gereksizdir. A.Musset
• Hep iyi duygularla yaratılıyor, kötü edebiyat. André Gide
• İnsan topluluklarının gelişmesi, her şeyden önce dil ve edebiyatlarının ilerlemesine bağlıdır. Namık Kemal
• Klâsik, herkesin okumuş olmayı istediği ve kimsenin okumak istemediği eserdir. Mark Twain
• Klâsikler, ilkel edebiyat parçalarıdır. İlkel araçlar, ilkel müzik, ilkel ilaçlarla aynı sınıfa girerler. Stephan Leacock
• Şüphesiz ki bütün edebiyatlar, nesillerin ifadesidir. A.Hamdi Tanpınar