Kategoriler
Anlamlı sözler

Edep ile ilgili anlamlı sözler

• Başkalarının terbiyesizliğine karşı en emin silah, bir insanın kendi terbiyesidir. Chesterfield
• Ben terbiyeyi, terbiyesizlerden öğrendim.
Ebu âlâ Ma’arri
• Bir adamın edep sahibi olması, altın sahibi olmasından daha hayırlıdır. Hz.Ali
• Bir bağ ki görmezse terbiye, tımar; çalı çırpı biter, haristan olur. Tevfik Fikret
• Bir erkeği terbiye ediniz, bir insanı terbiye etmiş olursunuz. Bir kadını terbiye ediniz, bir aileyi terbiye etmiş olursunuz.
Fannie Hurst
• Dünyada iki terbiyeci vardır. Biri şevk-i muhkem, diğeri de sille-i hüda. Ahmed Rıfai

• Edebin ne olduğunu arayıp soranlara bilsinler ki, edep her edepsizin, edepsizli ğine sabretmek ve dayanmaktır. Mevlâna
• Edep, aklın suretidir. Hz.Ali
• Edep, haddini bilmektir. Ahmed Hulûsi
• Edep, mirasın hayırlısıdır. Hz.Ömer
• Edepsiz takımı içinde sözü dinlenmeyen akıllıya hayret etme. Davulun gümbürtüsünden kopuzun sesi işitilmez. Şeyh Sadi
• Edepsiz yalnız kendine fenalık etmedi. Ateşini belki bütün etrafa yaydı. Mevlâna
• Edepsizliğin başladığı yerde, edebiyat biter.
M.Akif Ersoy
• Erkeğin de kadının da terbiyesi, birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur. G.Hauptmann
• Erkeğin süsü edep,kadının süsü de zehep (altın) tir. Hz.Ali
• Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır. Mevlâna
• Hangi adamın oğlu olursan ol, terbiye öğren! Bu güzellik seni, başka asalete muhtaç etmez. Hz.Ali
• Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. Hz.Ali
• Kimsenin boyu boyuma yetişip vuramıyor ama, terbiyesizliklerinin üstüne çıkınca eğilmek zorunda kalıyor. Hasan Yılmaz
• Kişinin edebi, altından daha iyidir. Hz.Ali
• Soysuz adam, terbiye ile insan olmaz. Ey bilge. Şeyh Sadi
• Terbiye aklın hocası, düşüncenin de rehberidir. Lavater
• Terbiye; ana kucağında başlar, her söylenilen kelime,çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır. Namık Kemal
• Terbiye; iyiyi, büyüğü ve güzeli sevmektir.
Ernest Renan

• Terbiye; insanın beraberinde dünyaya getirdiği kabiliyetleri de inkişaf ettirir ve ruhunda saklı potansiyelin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Akif Cemil
• Terbiye, kabiliyetleri olgunlaştırır ama vücuda getirmez. Voltaire
• Terbiye sınırlarından dışarıya çıkan, bir daha içeri giremez. Terbiyeyi kaybetmemeye bakmalı. Boileau
• Terbiyeli bir insan, ahlaksız olamaz. A.Hamid Tarhan
• Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir. Eflâtun
• Terbiyenin sırrı, çocuğa saygı ile başlar. Emerson