Felsefe ile ilgili anlamlı sözler

• Az felsefe; insanı Tanrı tanımazlığa, de rinlemesine felsefe de; Tanrıya götürür. F.Bacon
• Evrim felsefesini şöyle izah edebiliriz; mektuplar, mürekkeplerin çok uzun süre beklemesiyle yazılmışlardır Alaaddin Başar
• Felsefe, aklın sınırlarına işaret eder ve onları sözle çözmeye yarar. Goethe
• Felsefe, bir öğreti değil, bir etkinliktir. L.Wittgenstein
• Felsefe, bir sevinçtir. Afşar Timuçin
• Felsefe bizi başkaları için değil, güçlü görünmek için değil, güçlü olmak için yetiştirir. Montaigné
• Felsefe bulmanın yolu, oyunu aramanın yoludur. N.Fazıl Kısakürek
• Felsefe, çıkarsız düşünme sanatıdır. M.Cevdet Anday
• Felsefe, düşüncelerin mikroskobudur. Victor Hugo
• Felsefe, hiçlikten gelip hiçliğe giden bir yoldur. Bierce
• Felsefe, içinizde olmayanı size kazan dırmaz. Kendi içinde de bir hakikat taşımaz. Size sadece içinizde olanı (bir açıdan), tezahür ettirme imkânları sunar. Ahmet Selim
• Felsefe, kendimize soru yöneltmeyi öğretir.
M.Cevdet Anday
• Felsefe, koşulsuz sorgulamadır. Joseph de Maistre
• Felsefe; ne olursa olsun yapmaya zorlandığımız görevlerde, cılızlığımızı ve bilgisizliğimizi anlamak ile başlar. Epiktetos
• Felsefe, sanatların en yükseğidir. Eflatun
• Felsefe; sanatların kraliçesi, cennetin kızıdır. Burke
• Felsefe, şüphedir. Montaigné
• Felsefe yapmak, kendini tartışmak ve kendine açılmaktır. Novalis
• Felsefe yapmak, ölmeyi öğrenmektir. Seneca
• Felsefe; zaruri ve elzem vazifelerde, cılızlığımızı anlamakla başlar. Epiktotes
• Felsefede varılmak istenen amaç değil, seçilen yol önemlidir. H.Ellis
• Felsefenin amacı, erdemdir. J.G.Holland
• Felsefenin büyük gayesi, insana ölmeyi öğretmektir. Henry Fielding
• Felsefenin insanlara, yaşamaya başlarken de, ölüme doğru giderken de söyleyecekleri vardır. Montaigne
• Felsefesiz ahlâk, ahlâksız felsefe olmaz. Novalis
• Felsefeye sarılan kişinin aklı, akılla anla şılabilen şeylere bağlanmış kalmıştır. Mevlâna
• Gerçek felsefe; aklımızı kullandığımız zaman, en kederli hadiseler ile en dokunaklı acılar arasında bile, daima memnun olabileceğimizi öğretir. Descartes
• İnsan hangi konuda meyl ederse, felsefeye girmiş olur. H.Ziya Ülken
• İnsan; her felsefesi ve ilmi görüşün temel mevzuudur. O hesaba katılmadan ne bir felsefe yapmak, ne de ilimlere geçmek mümkün değildir. Alphonse Karr
• İnsanlar felsefeyi çocukken masaldan, daha sonra kitaplardan, ihtiyarlayınca da arkalarında kalan hayatlarından öğrenebilirler. Kazım Taşkent
• İnsanoğlunun mutlu olması, yaradılışının felsefesinde hedef alınmamıştır. S.Freud
• Nereden? Nereye? Neden? Nasıl? Bütün felsefeyi bu sorular kaplar. Sallust
• Saf ve sağlam kalabilmiş bir ruh, gerçe ğe ulaşmak ihtiyacını duyar. Felsefe ise, gerçeğin ülkesinde oturmaktadır. Hegel
• Şaşma felsefenin temeli, soruşturma gelişmesi, bilgisizlik son aşamasıdır. Montaigné
• Yumuşak peynirin olta iğnesinde kullanılacak bir yem olmaması gibi, ılık ve gevşek adamlar da felsefe gerçeklerine uyamazlar. Epiktetos