Gelenek ile ilgili anlamlı sözler

   Âdet, asıl tabiatımızı bozan ikinci bir tabiattır. B.Pascal

 

   Âdet, insana her şeyi kolaylaştırır, fakat o terk edildiği zaman zorluklar başlar. Lord Brougham

 

   Âdet ve an’aneler bizi beşiğimizde karşılar ve ancak mezarımızda terk ederler.

 

   Robert İngersoll

 

   Âdetin ikinci bir tabiat olduğu söylenebilir, halbuki o, tabiattan on defa daha kuvvetlidir.

 

   A.W.D.Wellington

 

   Âdetler; hareketlerimize, vecizelerden daha tesirlidir. Çünkü onlar tabiî hale gelmiş ve cana daha yakın olan canlı vecizelerdir. Hayat, âdetlerin hülasasıdır. Denys Amiel

 

   Adettir, babanın topladığını oğlu saçar. Goethe

 

   Gelenek, sersemlerin yasasıdır. Vanbrugh

 

   Gelenekler, beklenmeyenin gerçekleşme sini önlenmeye yönelik toplu çabalardır. Barbara Tober

 

   Gelenekler; yorgunluk ya da perhizler yüzünden zevklerden yoksun olanların ilk işi,başkalarını bu zevklerden ötürü suçlamak olur. La Bruyére

 

   Ölü evine ziyaret, adettir. Kafkas Özdeyişi

 

  Yaşlı ve tecrübeli dünyamız bize göster miştir ki, örf ve adetlerimiz günümüz kuramlarından çok daha kıymetlidir. Napoleon