Kategoriler
Anlamlı sözler

Hiddet ve öfke ile ilgili anlamlı sözler

Ancak bilge kişiler, öfkelerini dizginleyebilirler. Henry Sage
Asıl zafer kazanan, öfkesini yenebilendir. Theophrastus
Bir anlık öfke, her şeyi yok eder. L.Gleen
Bir babanın oğluna karşı öfkesi, evladın babasına olan en sıcak sevgisinden daha tatlıdır. Montherland
Bir kimse ne derece yüksekten bakar sa, gurur sahibi ise, kalbinde insanla ra karşı o kadar hiddet ve kin taşır. Tolstoy
Cinsellikte zaman zaman çocuklaştığı mız doğrudur ama, öfkelendiğimizde kesinlikle bebeğiz. Adam Phillips
Dürüst insanın öfkesi, çok ağırdır. P.Syrus
Gerçek adam odur ki, öfkelense dahi saçma söylemez. Şeyh Sadi
Gönlünüzden kızmayı terk edemediy seniz, hala gerçekten, uzaksınız. Ahmed Hulûsi
Güvercinin öfkesinden kork. Fransız Özdeyişi
Halim olan akranını geçer. Öfkesini kullanan, aşağılık denizine batar. Yahya Bin Muaz
Hayvana karşı duyulan budalaca hiddetin ilk merhalesi, vurmaktır. Kemal Tahir
Her insan öfkelenir, bu kolaydır; fa kat tam adamına, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde ve tam usulünde öfkelenmek, ne herkesin kudretindedir, ne de kolaydır. Aristoteles
Hiddet; azgın bir ata benzer, haline bırakılırsa, kendi ateşiyle yıpranır. W.Shakespeare
Hiddet, cinnetin küçük kardeşidir. Mektupçu Agâh
Hiddet ekilen yerden, pişmanlık biçilir. A.Mazzoni
Hiddet ve kin gözleri kör eder, gerçekleri görmez olur.
Hacı Bayram Veli
Hiddetin devamı, kin denilen feci hastalığı doğurur. A.Muhtar Özden
Hiddetini su gibi iç. Çünkü sonu bakımından ondan tatlı bir yudum su göremezsin. Hz.Ali
Hiddetini yenen kimsenin kusurunu Allah örter. Hz.Muhammed
Hiddetini yenenleri, kimseler yenemez. İbrahim Olcaytu
Hiddetlenen kimse Allah’a sığınsın, abdest alsın veya hiddetlendiği çevreyi değiştirsin.
Hz.Muhammed
Hiddetli isen bir şey yapma; fırtınalı havada yelken açılmaz. Euripides
İnsanın kızması, başkalarının hataları nın intikamını kendinden alması demektir.
Jonathan Swift
İnsanlarla yaşamak güçtür, çünkü susmak zordur. Ve biz zıddımıza gü dene karşı değil, bizi hiç alakadar et meyene karşı en ziyade hiddeti gösteririz. F.Nietzsche
İyi insan incitilirse, daha çok öfkelenir. P.Syrus
Kadınların hepsi öfkelerini gizleme sanatını bilirler, hele iyice öfkelenmişlerse.
J.J.Rousseau
Kızan bir kimse, aklı başına gelince bu sefer de kendisine kızar. P.Syrus
Kızgınlığın ilacı, aynaya bakıp kendini seyretmendir. A.F.Y.
Kızgınlık geçici bir deliliktir. Bu yüzden duygularınıza sahip olun. Yoksa onlar size sahip olurlar. Horace Mann
Kızmak, kendini başkalarının hatalarından dolayı cezalandırmaktır. Cicero
Kişinin öfkesi, helâk eder. Hz.Ali
Kişinin öfkesini yenmesi, özür dilemek zilletine düşmesinden daha iyidir. İbnel Mukaffa’
Namertler, samimi olarak öfkelenmez ler. Bunlar,gösterecekleri öfkenin şid detini karşısındakilerin acizlerinden alırlar.
A.İzzet Yazgaç
Öfke, aptalları akıllı yapar ama yoksul bırakır. F.Bacon
Öfke; azgın ata benzer, haline bakılırsa kendi ateşiyle yıpranır.
W.Shakespeare
Öfke, geçici bir çılgınlıktır; hükmetme ye bak, yoksa o sana hükmeder. Horatius
Öfke,harap bir binaya benzer; nereye devrilirse, orası da yıkılır. Seneca
Öfke, her kötülüğün anahtarıdır. Dımeşki
Öfke; hızlanmış ata benzer, kendi kendini yorar. W.Shakespeare
Öfke ile beraber, akıl da uçup gider. Charles Dickens
Öfke, kendi kendini koruyamaz. W.Shakespeare
Öfke, kısa bir deliliktir. Horatius
Öfke, kötü bir öğütçüdür. G.B.Shaw
Öfke saklamaya gelmez, büsbütün içimize işler. Montaigné
Öfke,savunma için silah sağlar. Vergilius
Öfke şahlandı mı, vicdan uyuşur. Orhan Asena
Öfke, tıpkı aşk ve servet gibi kördür. Charles Dickens
Öfke ve gazapla işe yaklaşma; eğer yaklaşırsan, ömrü heder edersin. Yusuf Has Hacib
Öfke ve kin, doğruluğun sınırları dışındadır; Bu tutkular yalnız işlerine akıllarıyla bağlanmayan insanların işine yarar.
Montaigne
Öfke ve şehvet, insanın iki büyük düşmanıdır. Hz.Ali
Öfkelenen bir kimse aklı başına gelince, bu sefer de kendisine kızar. P.Syrus
Öfkelenirsen dörde kadar say; çok öfkelenirsen küfret. Mark Twain
Öfkene hakim olmazsan, bir hiç yüzünden olay çıkarıp sonunda pişman olursun.
Hippolyle Taine
Öfkesini yenenden, Allah’ta gazabını defeder. Dilini koruyanın ayıbını örter.
Hz.Muhammed
Öfkeyle değil, gülmeyle öldürür kişi. F.Nietzsche
Öfkeyle tehlike arasında mesafe kıldan incedir. Paul Heyse
Talak erkeğin, hiddet ise kadının işidir.
Hz.Osman
Şeriatın herhangi bir hükmünde, hiddeti gerektirecek durum karşısın da, gazap eseri göstermeyen eşektir. İmam Şafiî

Yenilmesi gereken ilk düşmanlar, öfke ile ümitsizliktir. Emile Alain