Hırzız ile ilgili anlamlı sözler

   Asılan hırsız değil, yakalanandır. Çek Özdeyişi

 

   Bana bir yalancı göster, sana bir hırsız göstereyim. G.Herbert

 

   Bir insan aç olduğu için değil, hırsız olduğu için çalar. W.S.Maugham

 

   Dünyada en meş’um hırsız, başkalarının refah ve saadetini çalan adamdır.

 

   R.Necdet Kestelli

 

   Gecekonducuya tapu vermek, hırsıza banka cüzdanı vermekle aynıdır. Besim Tibuk

 

   Hırsızın da malını çalan bulunur. Emile Alain

 

   Hırsız bile işini, on yılda öğrenir. Japon Özdeyişi

 

   Hırsızlar ettikleri zaman, çaldıkları yere dökülür. Arap Özdeyişi

 

   Hırsızlığın çirkinliği, çalınan şeye göre değişmez ki; Ha altın çalmışsın, ha bir iğne.

 

   Montaigné

 

   Hiçbir zaman diyemem; “hırsızlık edip, alçal!” Ama derim; “çalarsan nal çalma, lâl çal”. Mevlâna

 

   İnsanın hırsız olup olmadığı, suç ortağına sorulmaz ki.. C.Marlowe

 

   Küçük hırsızları asıp yok ederler. Büyükleri çok ilerlemiştir, ülkeyi ve sarayı yönetiyorlar. Goethe

 

  Soyulduğu zaman gülen adam, hır sızdan bir şey çalmış demektir. Boş yere üzülense, kendi kendini soyar. W.Shakespeare