Hoşgörü ile ilgili anlamlı sözler

   Bir görüşün yanlış olması, eğer akıl bu yanlışla savaşmak üzere özgür kılınmışsa, hoş görülebilir. Thomas Jefferson

 

   Ben kendim için hoş görmediğim bir şeyi, sizin için asla istemem. Hz.Muhammed

 

   Canımızı sıkanları çok kere hoş görürüz, ama canlarını sıktığımız kimseleri bir türlü hoş görmeyiz. La Rochefoucauld

 

   Hepimiz zaaflarla, yanılmalarla yoğrul muşuz; birbirimizin budalalıklarını karşılıklı olarak hoş görelim; doğanın ilk yasası budur. Voltaire

 

   Hoş görmek ve affetmek, aşkın temelidir.

 

   Victor Hugo

 

   Hoşgörü, bir gönül cömertliğidir. Özveri de cömertliğin kendisi. F.Ahmet Aykaç

 

   Hoşgörü, elde edilmesi zor bir fazi lettir. Bazılarımız için kahramanlıktan da zordur.Bizim gibi düşünmeyenlere karşı ilk tepkimiz, çoğu zaman kızmaktır. Fikir ayrılığı geçmişte kan dökülmesine bile sebep olmuştur. Fikir ayrılığı, menfaat ayrılıklarından da büyük dertlere yol açar.

 

   Jules Limaitre

 

   Hoşgörü, en iyi dindir. Victor Hugo

 

   Hoşgörü; her türlü güçte ve yetenek te kendini gösteren barışın tek sağlayıcısıdır.

 

   Goethe

 

   Hoşgörü, hiçbir şeyin ne tam iyi, ne tam kötü olmadığının bilinmesiyle başlar.

 

   Yankı

 

   Hoşgörü, karşımızdakileri bizim iste diğimiz gibi değil, kendi istedikleri şe kilde mutlu edebilmek büyüklüğüdür. A.J.Robinson

 

   Hoşgörü, sınır tanımaz. A.F.Y.

 

   Hoşgörü, uygarlığın biricik sınavıdır. Arthur Helps

 

   Hoşgörü ve olgunluk, ayrılmaz ikilidir. Birinin olmadığı yerde, diğeri de yoktur. Şinasi

 

   Hoşgörü, yapılan her şeyin kolayca kabul edilip onaylanması değildir. Hoş görü, başkalarının görüşlerini anlama yeteneği ve acı bir duygu besle meden, anlayışlı bir tartışma isteğidir. Macintosh

 

   Kamburunu dostunun hoş görmesini isteyen, dostunun sivilcelerini affetmelidir.

 

   Horatius

 

   Kamuoyu son derece hoşgörülüdür, dahiler dışında her şeyi unutur. Oscar Wilde

 

   Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen, sevmiyor demektir. Goethe

 

   Toplumsal hayatta en yararlı erdem, hoşgörüdür. Dale Carnegie

 

   Tolerans, yapılan her şeyin kolayca kabul edilmesi değildir. O, başkaları nın görüşlerini anlama kabiliyetidir. Menfî hiçbir his beslemeden onları an layışlı bir şekilde tartışma arzusudur. Mackintosh

 

  Yaratılanı hoş gör, Yaratan’dan ötürü. Yunus Emre