Kategoriler
Anlamlı sözler

Hukuk ile ilgili anlamlı sözler

Hukukun buyrukları şunlardır; Dürüst yaşamak, başkasını zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek.

Adliyenin yüksek vazifesi, sadece adalet dağıtmak değildir. Chateaubriand

Avukatlar, tarih boyunca köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı.

Molierac

Avukatlar, terzi gibidir; kendilerini kesmezler, araya gireni keserler. W.Whatley

Bir yargıç da şunlar bulunmalıdır; iyi niyetle dinlemek, akıllıca karşılık vermek, ayık olarak düşünmek ve tarafsızca karar vermek. Sokrates

Cumhuriyet adliyesinin bugünkü ve üstün varlığı,bundan böyle de hiçbir şüphenin erişemeyeceği kadar yüksek kalacaktır.

Mümtaz Ökmen

Cumhuriyet rejimi, adliyemizi müsta kil ve vakur hekimleri ile medeni ve ileri kanunları ile şerefli bir mevkiiye çıkarmıştır. Şükrü Saraçoğlu

Dünyanın en tehlikeli yaratığı, sadece hukuk bilen hukukçudur. Horace Mann

Geçerli kural; hukuk çeteleri yok edemezse, çeteler hukuku yok eder. A.Pope

Hakim, bayrağa söven suçluyu bayrak direğiyle dövülmeye mahkum etti. A.Nihat Asya

Hakimin fazileti doğruyu görmek, ha tibin fazileti de doğruyu söylemektir. Sokrates

Herhangi bir ülkede yargıçların ya da yöneticilerin; suçlulara ve kötülük ya panlara aşırı hoşgörülü davranmaları halinde, bu kişilerin zamanla yargıç ları ve kralları yerlerinden edip efendi liklerini ellerinden alacak kadar güçlenirler.

Geoffrey Chaucer

Hukuk ile medeniyet ve kültürleri ara sında ahenk kuramayan cemiyetler; bedbahttırlar.

F.Rıfkı Atay

Hukuk ilmi mukaddes bir şeydir. Kıymetini para ile ölçmek, onu çok aşağılatmak olur.

Ulpianus

Hukuk, insanların hakkaniyet lehine bulmuş oldukları en güzel keşiftir. C.Delavigne

Hukukumuzu yargıçlara, dinimizi ra hiplere bırakırsanız; kısa sürede hem hukuksuz, hem de dinsiz kalırsınız. B.Shaw

Hukukun buyrukları şunlardır; Dürüst yaşamak, başkasını zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek. Ulpianus

Hukukun en kötüsü, suçsuzu korkutandır. Beydaba

İlk yapacağımız iş, bütün avukatları öldürmek olmalı. W.Shakespeare

İki avukat arasında kalan insan, iki kedi arasında kalmış kedi gibidir. Corneille

İyi avukatların çoğu rahat yaşar, çok çalışır, yoksul ölür. D.Webster

İyi hakimler, kötü ve zararlı kanunları yontarak düzeltirler. Fransız Özdeyişi

Mahkeme salonları, savaş alanların dan sonra, en korkunç zulüm sahneleridir.

Ebu Kelem Azad

Masumu ezen hakim, kendini mahkum eder. P.Syrus

Nerede vazife gören bir devlet varsa, orada hukuk emniyet altındadır. Refik İnce

Rüşvet alan hakim, kendiliğinden azlonulmuştur. İmam-ı Azam

Yargıcın görevi, olayın yalnız kanatla rını değil, hangi koşullar altında geç tiğini de göz önünde tutmak gerekir. Ovidius

Yargıç merhamet gösterdi mi, kanundan eser kalmaz. P.Syrus