Kategoriler
Anlamlı sözler

Kamil ile ilgili anlamlı sözler

• Çeşm-i insaf kadar kamile mizan olmaz. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Talip
• Kâmil, ancak kendi noksanını görür. Kemal İnal
• Kâmil ile yoldaş olan yorulmaz. Hatâyî
• Kemal, kendini bilmektir. M.Rasim Mutlu
• Kemale erenler, ancak midelerine gireni kontrol etmekle kemale erebilmişlerdir. İbrahim Bin Edhem
• Rezil kimselerin saltanatı, kamil insanların afetidir. Hz.Ali
• Kemal-i insaniyet, yalnız ibadet ile olmaz. İnsanoğlu, bir çok haklarının boyunduruğu altındadır. M.Zahid Kotku