Kategoriler
Anlamlı sözler

Kanunlar ve yasalar ile ilgili anlamlı sözler

• Bazı insanların halen hayatta olması, öl dürmenin kanuna aykırı olduğundandır. William James
• Benim hizmet ettiğim yasalarla, küçük Parmağımı bile köle etmeye kalksalar, nereye olsa gider, başka yasalar arardım. Montaigné
• Bir devletin yıkılışıyla birlikte, yasaları da çoğalır. Tacitus
• Bütün devletlerin başlıca temeli, kanunlar ve güçlü silahlar olmalıdır. N.Machiavelli
• Bugünkü kanunlar; büyük sineklerin delip geçtiği, küçüklerin de takılıp kaldığı bir örümcek ağı gibidir. H.de Balzac
• Bütün kanunlar incelenecek olsa, onları çiğneyecek zaman kalmaz. Goethe
• Doğanın yasaları, bizim yaptıklarımızdan her zaman daha akıllıcadır. Montaigne
• Dünyadaki her değişme bir mucize sonucu değil, bir kanun gereği meydana gelmiştir.
Lamarck
• En doğru kanun, kanûn-ı tesâdüfâtdır. A.Hamid Tarhan
• Hiçbir şey devlete, yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz. Justiniaus
• Hiçbir yasa,geveze bir kadını, konuşmaktan alıkoyamaz. Rémy de Gourmont
• Hiçbir yasa, herkes için yeterince iyi değildir. T.Livius
• İnsan kanuna bağlı olduğunu öğrenince, özgür olmuştur. Will Durant
• İnsanların çıkardıkları yasalarla doğa yasaları, birbirlerine ne kadar yakın olurlarsa,yaşamada o kadar zevkli olur. Voltaire
• İşkencelerin en kötüsü, kanunla işkence etmektir. F.Bacon
• İyi bir anayasa, en iyi diktatörden kat kat iyidir. Macaulay
• İyi bir kanun,bazı suçları cezalandırma nın değil, önlemenin yoluna bakar. Montesquieu
• İyi kanunlar, vicdanın yazılmış şekilleridir. Chateaubriand
• Kanun bir kılıçtır, onu kullanacak el ister. H.Rahmi Gürpınar
• Kanun çalacağız diye çıkıp orta yere, kanunu çaldılar yere. Can Yücel
• Kanun koyanlar ya çok kez budala, ya da eşitlik korkusuyla haksızlığa düşen kimselerdir. Montaigne
• Kanun, nizam ve asayiş, devletlerin vasıflarını ölçecek temel bir unsurdur. Montesquieu
• Kanun yaptıktan sonra ona gönül rızası ile itaat etmek, hürriyetin en yüksek ifadesi değil midir? La Cordaire
• Kanunlar, askerlikte sağırlaşırlar. Cicero
• Kanunlar doğru oldukları için değil, kanun oldukları için yürürlükte kalırlar. Montaigné
• Kanunlar elbiseler gibi olmalı, hizmetine girmesi istenen kimselere uygun olmalı. Clarence Darrow
• Kanunlar, uyusalar bile ölmezler. W.Shakespeare
• Kanunlar yol gösteren ve tehlikeleri ve fenalıkları işaret eden deniz fenerleri gibidir. İngiliz Özdeyişi
• Kanunlar, zamanlar ve milletler bütün eserleriyle yıkılıp giderler, yalnız sanatın yıldızları, zamanın ufuklarında sonsuz ışıklar gibi parlar. J.Paul Richer
• Kanunlara dayanan adli muhakemeler den daha büyük bir muhakeme vardır ki, bu da her kişinin kendi vicdanıdır. Mahatma Gandi
• Kanunlarda düşüneceğimiz tek şey, bizi fazilete götürüp götürmediğidir. Eflâtun
• Kanunları sadece yargıçlar biliyorsa, o memlekette hukuk yok demektir. Herbert Hoover
• Kanunların çokluğu, çok zaman ahlak bozukluklarına özür teşkil eder. Halbuki sayısı pek az,fakat pek sıkı tatbik olunan kanunlara sahip bir devletin, teşkilatı daha düzenlidir. Descartes
• Kendileri için asıl kanun konulamayan şeyler, daima değişir ve kısa sürelidirler. Kendileri için kanun konulabilen diğer şeylerse, değişmeleri uzun zaman alanlardır.
Farabi
• Kendilerine boyun eğmedikçe, iyi kanunlar iyi bir hükümet kuramaz. Arisroteles
• Meclis, konuşma ve basın hürriyetlerini kısan kanunlar yapamaz. ABD Anayasası
• Millet kaleleri uğrunda dövüştüğü gibi, kanunları uğrunda da dövüşmelidir. Herakleitos
• Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir. Thomas Fuller
• Önemsiz yasalar, önemli yasaları zayıflatır. Jonathan Swift
• Özel servete dokunan yasalar, zeka oyunlarını geliştirmekten başka bir işe yaramaz. H.de Balzac
• Usa aykırı yasalara, düzeltinceye kadar karşı çıkacağız; bu arada söz konusu yasalara körü körüne itaat edeceğiz. Diderot
• Yaratıcı insanlar, başkasının yönlendir mesine izin vermez. Onlar için insanların mutluluğuna yarayan, kanunlar yeterlidir. Goethe
• Yasa, dipsiz bir kuyudur. Arbuthnot
• Yasa olmasa dahi vicdan vardır. P.Syrus
• Yasak, arzu doğurur. Cenap Şahabettin
• Yasalar bal arısını mahkum eder, eşek arısını beraat ettirir. İskoçya Özdeyişi

• Yasalar; bilginler için konmuştur, ama haksızlık etmesinler diye değil, haksızlığa uğramasınlar diye. Epikuros
• Yasalar ölür, kitaplar ölmez. Bulwer Lytton
• Yasalar, örümcek ağları gibidir; güçsüz leri, yoksulları yakalar; zenginleri, güçlüleri bırakıverirler. Anarcharsis
• Yasalar, uyusalar bile ölmezler. W.Shakespeare
• Yasalar yassılaştıkça, insanı kamburlaştırır. Ali Suad
• Yasalara dayanan yargılamadan daha büyük bir yargılama vardır ki, o da insanın kendi vicdanıdır. M.Gandhi
• Yasalardan yana olanlar, her zaman çoğunluktadır. Calvin Coolidge
• Yasaların bittiği yerde, diktatörlük başlar. William Pitt
• Yasaların bittiği yerde, zulüm başlar. Lord Chatham
• Yasaların bütün ezici ve üzücü tarafını anlatmaya kalkanlar, yedi başlı ejder hanın başlarını kesmeye yelteniyorlar. Eflatun
• Yasaların uygulanması, onların yapılma sından daha zordur. T.Jefferson
• Yasama,yargı, yürütme iç içe geçmişse, özgürlükler garanti de değilse; Anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hakimdir. J.J.Rousseau
• Yasasız suç olmaz, yasa olmadan ceza verilemez. Fransız Özdeyişi