Karakter ile ilgili anlamlı sözler

• Bir adamın elbiseleri ve ev eşyaları şüphesiz karakteriyle ilişkilidir. Goethe
• Bir adamın karakteri; kendi hakkında söyledikleri ile değil, başkaları hakkında yürüttüğü düşüncelerle daha iyi anlaşılır. Tournier
• Bir insanın gerçek karakteri, hiçbir zaman yakalanmayacağını bile bile yaptığı davranışlara göre ölçülür. T.B.Macaulay
• Birbirlerine zıt karaktere malik olan insanlar, birbirlerini anlamak ve tanımak şartı ile iyi dost olabilirler. Contesse Diana
• Bozuk karakterler, kendilerini fikir hayatına veremezler. A.Carrel
• Çince de, “kriz” kelimesi iki karakterden oluşur; biri tehlikeyi, diğeri de fırsatı simgeler. John F.Kennedy
• Güdülenmenin enerjisi, tüm çağlarda mucizeler yaratmış ve her zaman yüksek karaktere sahip olmanın kaynağı olmuştur.
Samuel Smiles
• Güzel bir düşünceyle güçlü bir karakter birleşince, harikalar ortaya çıkar. Goethe
• Hayatımız karakterimizin değil, karakterimiz hayatımızın mahsulüdür. Peyami Safa
• Hemen herkes sıkıntıya göğüs gerebilir ama, insanın asıl karakteri eline kuvvet geçtiğinde ortaya çıkar. A.Lincoln
• Her insanın üç karakteri vardır; Belli ettiği karakter, sahip olduğu karakter ve sahip olduğunu sandığı karakter. Alphonse Karr
• İnsan etrafındakileri, karakteriyle idare eder. Lord Curzon
• İnsanın karakteri, en çok nelere güldü ğünden belli olur. Goethe
• İnsanın talihini, karakteri tayin eder. Herakleitos
• İnsanlar, dünya ve hayat hakkında düşüncelerini ileri sürerlerken, karakterlerini de ortaya koyduklarının farkında değillerdir.
Emerson
• İnsanlar; gülünç buldukları şeyde oldu ğu kadar, hiçbir şeyde karakterini ortaya koyamazlar. Goethe
• İnsanların mutlulukları ya da mutsuzlukları, talihin olduğu kadar kendi karakterlerinin eseridir. La Rochefoucauld
• Karakter ağaç ise, şan ve şeref de o ağa cın gölgesi gibidir. Biz hep gölgeyi düşü nürüz. Oysa gerçek ağacın kendisidir. A.Lincoln
• Karakter,bir insanın doğuşunda kazandı ğı ve ruhunun iskeletini yaptığı özelliklerden biridir. Le Senne
• Karakter; çelik gibidir kırılmaz, fakat bükülebilir. İnat ise beton gibidir, ancak kırılabilir, bükülmez. La Edri
• Karakter, güç ve uzun süren bir alışkanlıktan başka bir şey değildir. Plutarkhos
• Karakter, hayata bakış açısıdır. Ali Suad
• Karakter,ne kadar kuvvetli ise, vefasızlığa o kadar kabiliyetlidir. Cemil Meriç
• Karakteri sağlam olan, yoldan çıkarılamaz. W.Shakespeare
• Karakter sahibi ama çirkin bir erkek, yakışıklı ama karaktersiz erkeğe tercih edilir. Polonya Özdeyişi

• Karakterimize bir şey katmayan her hareket, ondan mutlaka bir şey götürür. Dale Carnegie
• Karaktersiz adamın baş özelliği, hüküm vermede adalet eksikliğidir. Goethe
• Sağlam karakteri olan bir insanı vazife sinden alıkoyacak hiçbir hadise olamaz. Çicero