Mum ile ilgili anlamlı sözler

• Bir mum, diğer bir mumu tutuştur makla ışığından bir şey kaybetmez. Şeyh Sadi
• Mum gibi sinesinde yanacak bir şeyi bulunan, meclisleri aydınlatır. Şeyh Sadi
• Mum yakmayanlar, ışığı söndürenler kadar suçludur. P.Syrus
• Mumlar pastadan daha pahalı olmaya başladıklarında, yaşlandığını anlarsın. Bob Hope
• Mumun kalınlığı o kadar önem taşımaz benim için. Değerini yalnız aleviyle ölçerim. S.Exupery
• Senin mumunun daha parlak yanabil mesi için benimkini söndürmeye gerek yok.
De Segur
• Sevdiğimiz birini kaybettiğimiz gün, yüreğimizde kırk mum yanmaya başlar. Her gün bir tanesi söner ama sonuncusu hiç sönmez, içimizde hep yanmaya devam eder. İskandinav Özdeyişi
• Sönecek mum, ışığını ziyadeleştirir. Muhammed Bakır
• Tefekkür sahipleri bedence zayıflar, mum ne denli erirse, alevi o kat parlar. Mevlâna