Kategoriler
Anlamlı sözler Anlamlı sözler A

Alay sözleri

• Alay, çoğu zaman akıl yoksulluğundan ileri gelir. La Bruyére • Alaya dayanmak, haksızlığa dayan- maktan çok daha zordur. Çünkü haksızlıklardan kendimizi koruyabil diğimiz halde,alaya kızmak gülünçtür. S.Rock • Bazılarını alay ve eğlence edinmek, kendisinin palyaço olduğunu göstermektedir. Paul Heyse • Bir gerçeği ortaya koyarken alaya alınmak, şereftir. Kenan Rıfai • Eğer öküzlerle domuzlar konuşabilseydi, […]