• Anlamlı sözler

    Kader ile ilgili anlamlı sözler

    • Alın yazımı değiştiremem ama, istediğim kadere de boyun eğmem. W.Shakespeare • Alın yazın fanidir, fakat senin arzularında fanidir. Ovidius • Alın yazısı zordur, okunmaz. B.Rahmi Eyüboğlu • Alın yazısından kaçıp kurtulmak isteyen, ona daha uzun bir iple bağlanmış demektir. Jasques Deval • Bir neslin kaderini ,bir evvel ki nesil tayin eder. Konfüçyus • Bir tiyatroda insanın kendisine düşen rolü anlaması gerek; kader, kişiliğimize iğrenç ve düşük bir rol oynatmaya kalkışsa, ona karşı koymasını bilmeli. Alfred de Vigny • Bir ulusun kaderi; başbakanının sindirim organlarının iyi çalışmasına bağlıdır. Voltaire • Genelde insanın kaderi, hak ettiği şey olacaktır. A.Einstein • Her dertli, kaderi kendine düşman bilir. La Fontaine • Hiç kimse,…