• Anlamlı sözler,  Anlamlı sözler Y

    Yanızlık ile ilgili anlamlı sözler

    • Aklında perhizi vardır; yalnızlık. Vauvenarques • Asıl yalnızken, yalnız değilim. Schiller • Bazen evrende yalnız olduğumuzu düşü nüyorum, bazen de olmadığımızı. Bence iki düşünce de eşit derecede sarsıcı. Arthur C.Clarke • Bazen ikiye bölünebilecek kadar yalnızdı. F.Hüsnü Dağlarca • Bazen kalabalıkların ortasında, tek başına kaldığımız vakitlerdekinden fazla yalnız değil miyiz? Peyami Safa • Birlikte olduğum insanlardan, yalnızlığı öğrendim. Mevlâna • Bu dünyaya yalnız olarak geliriz ve yalnız olarak ayrılırız. Froude • Büyük şehir, büyük yalnızlıktır. Cato • Dağarcığımda ki sözcükleri öyle bir kıyımdan geçirdim ki, bu cinayetin ancak tek bir sözcük sağ kalabildi;”Yalnızlık”. E.M.Cioran • Dünyanın en kuvvetli insanı, en fazla yalnız kalabilendir. Henrik İbsen • Dünyaya yalnız geldiniz,…