• Yeni yenilik ile ilgili anlamlı sözler

    • Açık görüşlü bir insan, eskinin düşmanı değildir; yeniliğin taraftarıdır. Lyle E.Schaller • Her an değiştirmeliyiz. Yenilenmeli, gençleştirmeliyiz kendimizi; yoksa katılaşırız. Goethe • Her şeyin hayırlısı yenidir; fakat dostun hayırlısı, eski olanıdır. Hz.Ali • Hiçbir şey bütün bütün yeni değildir. Özgünlük bir etkiden doğar. Pierre Gxotte • Kendini yenileme, devamlı var olmanın ilk şartıdır. Fethullah Gülen • Kendini yenileyemeyen, mazide kalmaya mahkûmdur. A.F.Y. • Yalnız unutulmuş şeyler; yenidir. Mme Rose Bertin • “Yaratıcılık” yeni şeyler düşünmek, “Yenilik” yeni şeyler yapmaktır. Levitt • Yaşama gücünü yitirmeyen her eskiyi severiz ama bizi tüm gücüyle yaşatacak tek unsur; yeniliktir. T.Fontane • Yaşayacak yenilikler, ancak eskiyi bilenlerden çıkar. Cenap Şahabettin • Yeni olan şeyler…