Utanmak utanç ile ilgili anlamlı sözler

• Az vermekten utanma, umut kırmaktan utan. A.Muhip Dıranas
• Bir çeşit utanç vardır ki, bu umutsuz luklar karşısında mutlu olmakla duyulur. La Bruyére
• Bir insan ne kadar fazla şeyden utanırsa, o kadar hürmete layıktır. G.B.Shaw
• Bir insanın tek başına mutlu olması, utanılacak bir şeydir. Albert Camus
• Bir kimse yaptığı yanlışlıktan bir kere utanmadı ise, bir daha utanacak sebep bulamaz. Mencius
• Bizi, bizden başka kimse utandırmaz. J.G.Holland
• Eski zaman genç kızı, utanınca kızarırdı; Şimdiki genç kız, kızarınca utanıyor. Amerikan Özdeyişi
• Hayatta yalnız başına olsan bile, bayağı bir şey söyleme ve yapma; tersine olarak başkalarının önünde utanmak tansa, kendi önünde utanmayı öğren. Demokritos
• İki düşman arasında öyle konuş ki, barıştıkları zaman utanmayasın. Şeyh Sadi
• İnsan, kendi kendinden utanmayacak şekilde davranmasını bilmelidir. Balthasar Gracian
• İnsanın rütbesi yükseldikçe, utancı azalır. Kemal İnal
• İnsanların ne kadar kötü olduğunu görmek beni hiç şaşırtmıyor, fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayretler içinde kalıyorum. Goethe
• Kendinden utanmayı bilseydi kişioğlu, gizli kalmış değil, fakat herkesin içinde açıkça işlenmiş nice suç işlenmemiş olur.
La Bruyére
• Utanan adam, zalim değildir. Young

Anlamlı Sözler
Anlamlı Sözler

• Utancı giden kimsenin, kalbi de gider. H.Gmott
• Utanç, faziletin tamamlayıcısıdır. D.Laertius
• Utanç; gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır. Aristoteles
• Utanılası eylemlerinden pişmanlık duymak, yaşamını kurtarmaktır. Demokritos
• Utanç verici bir iş yapan ve aradan birkaç yıl geçtikten sonra pişman olmaya başlayan kişi, borcunu dolaşımdan kalkmış, geçmez parayla ödemek isteyen adama benzer. Resul Hamzatov
• Utanç; yoksullarda, pervasızlık; zengin lerde bulunur. Hesiodos
• Utanın! Kuşlar uçuyor, uçaklar düşüyor. Özdemir Asaf
• Utanma, insanın ruhunda asildir. İnsanı insan olarak koruyan da budur. Nasr-i Hüsrev
• Utanmadığın zaman, dilediğini yap. Hz.Muhammed
• Utanmak güzeldir, fakat kadınlarda olursa daha güzel olur. Hz.Muhammed
• Utanmamak kadar, utanç verici bir şey yoktur. St. Augustus
• Utanması olanın, nasibi de vardır. Çerkes Özdeyişi
• Utanması olmayandan, daha kıymetsiz olmaz. Çerkes Özdeyişi
• Utanması olmayanın, kendiside yoktur. Plautus
• Yapılan bir kusurdan dolayı utanmamak, yapılmış olan kusuru bir kat daha katmerleştirir. P.Syrus